Zittingen van Kennis

Algemeen | 0 comments

De zittingen van kennis zijn bewustwordingszittingen. Er zijn verschillende bewustwordingen, bijvoorbeeld:
1. hoe kan ik de tevredenheid van Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa realiseren in mijn dagelijkse leven?
2. hoe kan ik me tegen de influisteringen van de shayaatien van de mensen en de djinn beschermen.

Zittingen van kennis horen opvoedingsterreinen te zijn, omdat zittingen van kennis van geleerden en mensen met kennis niet alleen zittingen zijn van het overdragen van kennis, maar het zijn ook zittingen waar mensen opgevoed horen te worden. Tegenwoordig zijn dit zittingen om kennis te krijgen van algemene informatie van de Islaam. Het is belangrijk om te kijken waar men wordt opgevoed. En waar krijg ik droge informatie en wordt ik niet geleerd hoe ik dit moet toepassen? In zulke zittingen voeden zij hun leerlingen en gasten op zoals zij hun kinderen opvoeden. Als een geleerde bezig was met een vermaning en hij ziet een persoon die aan het dromen is dan zei hij: sta op en luister! En tegen een ander zei hij: heb je geluisterd? Nee? Ga maar je woedhoe verrichten. Tegen een ander zei hij: je bent aan het gapen zonder jouw hand voor je mond te plaatsen, doe dat wel!

Nu komen veel mensen naar een zitting van kennis met arrogantie en willen ze weten: wie is dat voor me, zegt hij wel de juiste dingen en past deze manier bij mij? Hij is meer bezig met controleren dan opgevoed te willen worden. Dit heeft te maken met de ikhlaas (zuivere intentie) van iemand bij het vergaren van kennis.

Een voorbeeld van een zitting van kennis bij shaykh 3Uthaymeen: hij liet de mensen staan die niet aan het opletten waren, een onjuist antwoord gaven etc. Dit waren oudere mensen, maar iedereen werd opgevoed door deze geleerde. Wil je niet leren? Ga maar weg! Wil je niet opgevoed worden? Ga maar weg! Wil je opgevoed worden? Welkom!

Deze manieren van zittingen van kennis moeten opnieuw door geleerden tot leven gebracht worden. Alhamdulillaah, zien we dit in steeds meer moskeeën. Wanneer wij advies willen geven aan broeders en zusters moeten wij dit soort zittingen uitkiezen en mensen ernaar adviseren. Wij leren veel van: hoe de houding is van de geleerde, hoe zijn gedrag is en hoe zijn reactie is.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft voor Abdullah ibn 3Abbaas radiya Allaahu 3anhu ,de neef van de profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam, gesmeekt: ”O Allaah, geef hem begrip van de godsdienst en leer hem de interpretatie van de Qur’aan”. Hij gaf aan de grote sahaabah uitleg van de Qur’aan. Hij was een van de grootste geleerden van de sahaabah in het uitleggen van de Qur’aan. Deze sahaabi, was een rechter in zijn tijd en een andere keer was hij hoofd van een staat of deelstaat van de Arabische staat.

De sahaabah gingen ook voor de deur van Abdullaah ibn Mas3oed radiya Allaahu 3anhu zitten, vòòr het ochtendgebed, wachtend tot hij naar buiten kwam om samen met hem naar de moskee te kunnen lopen om in die korte tijd wat van hem te kunnen leren.

Categorieën