Het verhaal van de rijke en de arme

Kinderparadijs, Verhaaltjes

In de Qur’aan vertelt Allaah de Verhevene ons over twee vrienden, aan de ene gaf Allaah de Verhevene twee tuinen met druiveplanten, die omringd werden met palmen. Allaah de Verhevene gaf hem ook akkers waarin hij groenten en graan verbouwde. Allaah de Verhevene had hem dus rijk en welvarend gemaakt. Daarentegen maakte Allaah de Verhevene van zijn vriend een arme sloeber.

In de beide tuinen van de rijke man gaf Allaah de Verhevene veel vruchten en schoten daarbij in niets tekort. Allaah de Verhevene liet tussen de beide tuinen een rivier stromen.

Nadat hij zijn oogst binnen gehaald had, schepte hij op tegen zijn arme vriend en hij zei:

Ik heb meer bezit dan jij en ik heb ook een grotere familie en gezin dan jij.

Vol trots ging hij terug naar zijn tuin. Hoewel Allaah de Verhevene hem alles had gegeven, ontkende hij Allaah de Verhevenes gunsten. Door zijn ondankbaarheid aan Allaah de Verhevene was hij trots en hebzuchtig geworden. Hij dacht dat alleen hij en de natuur ervoor gezorgd hadden dat er een rivier tussen zijn tuinen liep, dat de planten goed groeiden en dat zijn tuinen en akkers zo veel groente, fruit en graan gaven.

Hij geloofde dat zijn tuinen, bomen, water en alles wat hij bezat voor altijd zou bestaan en dat niemand van hem kon afnemen. Het enigste waaraan hij dacht was dan ook zijn werk, familie, geld en bezittingen. Zijn geloof in de natuur, werk, rijkdom en familie was sterker dan in Allaah de Verhevene. Daarom zei hij: Ik denk niet dat mijn tuinen en akkers ooit zullen vergaan. En ik denk ook niet dat de Dag des Oordeels (Yawmil Qiyamah) zal komen.

Hij kon niet geloven dat er een leven in het hiernamaals kon zijn. Maar hij zei:

Als er toch een leven hierna (Yawmil Akhirah) is, dan zal ik naar mijn Rabb teruggebracht worden en ik zal nog beters dan deze tuinen en akkers krijgen van mijn Rabb.

Hij vond zichzelf zo’n goede mens dat hij dacht dat Allaah de Verhevene hem in het Hiernamaals wel zou belonen met het Paradijs (Djannah). Hij dacht dat Allaah de Verhevene van hem hield. Waarom zou Allaah de Verhevene hem anders zoveel geld, bezittingen en kinderen hebben gegeven en zijn arme vriend niet. Hij dacht dat Allaah de Verhevene aan de mensen van wie Hij hield als beloning hier op aarde geld, bezittingen, kinderen en gezondheid gaf. En hij dacht dat rijke mensen ook in het Hiernamaals konden doen en laten waar ze zin in hadden. Dat is natuurlijk niet zo.

Doordat hij niet in de Dag des Oordeels (Yawmil Qiyamah) geloofde, was zijn geloof in Allaah de Verhevene zwak en zijn liefde voor zijn kinderen, geld en bezittingen groot. Voor hem maakte het niet uit of de Dag des Oordeels (Yawmil Qiyamah) kwam of niet, hem kon toch niets gebeuren, hij was toch rijk en welvarend.

Zijn arme vriend met wie hij in gesprek was, werd erg boos op hem en hij zei tegen hem:

Ontken jij Allaah de Verhevene die jou uit aarde en dan uit een druppel schiepe je dan tot man gevormd heeft?. Maar Allaah de Verhevene is mijn Rabb, en ik voeg aan mijn Rabb niemand alsmetgezel toe.

Ik aanbid naast Allaah de Verhevene geen andere goden, zoals mijn gezin, werk of bezittingen. Hoe kan je Allaah de Verhevene ontkennen. Toen je dood in je moeders buik zat heeft Allaah de Verhevene je als baby laten leven, daarna ben je steeds groter en groter geworden en er komt een dag dat Allaah de Verhevene je ook laat sterven. En op de Dag des Oordeels (Yawmil Qiyamah) zal Allaah de Verhevene je weer laten leven uit de dood. Buiten Allaah de Verhevene is geen ander godheid, Allaah de Verhevene laat alles leven, groeien, bloeien en doodgaan, Allaah de Verhevene geeft Alles eten en drinken, Allaah de Verhevene laat alles slapen en bewegen, Allaah de Verhevene laat het water stromen, de wolken bewegen en de maan, zon en de sterren stralen. En Allaah de Verhevene heeft, bij het doen van al die dingen, van niemand hulp nodig. Ik zeg niet zoals jij, dat de natuur of ik ervoor zorgen dat alles wat in de tuin en akker is groeit en bloeit, nee, alleen Allaah de Verhevene doet dat. Ik geloof in Allaah de Verhevene en de Dag des Oordeels (Yawmil Qiyamah). Ik geloof dat alles door Allaah de Verhevene gebeurt op de manier hoe Allaah de Verhevene het wil.

Hij zei ook:Toen jij in je tuin ging, dan had je in plaats van op te scheppen, dat ik minder bezit en kinderen heb dan jij, Allaah de Verhevene dankbaar kunnen zijn voor al het moois dat Allaah de Verhevene je gegeven heeft, en je had beter kunnen zeggen: Maashaa’Allaah de Verhevene laa qoewwata illaa billaah (Zoals Allaah de Verhevene het wil, alleen in Allaah de Verhevene is kracht). Allaah de Verhevene kan mij in het hiernamaals iets beters geven dan jouw tuin. En Allaah de Verhevene kan een zware regenbui uit de hemel zenden die jouw tuinen en akkers vernietigt en een kale en glibberige grond van maakt. Of dat het water van de rivier er diep wegzakt zodat jij het niet meer kunt vinden. Dan zal je pas zien dat alles wat je bezit in een keer is verdwenen.

Allaah de Verhevenes straf kwam snel. Het regende zo hard dat al zijn vruchten volkomen werden verwoest. Toen de rijke man dit zag, begon hij zich de handen te wringen. Al het werk dat hij in zijn tuinen en akkers gedaan had was voor niets geweest. Hij had niets meer over van al zijn bezittingen. Hij had geen vruchten meer, hij had geen bomen meer al zijn groente en graan was verwoest. De rivier die tussen zijn tuinen stroomde was drooggevallen. Toen hij Allaah de Verhevenes straf had gezien vroeg hij vergiffenis maar hij was te laat ermee. En hij zei:

Ah, had ik aan mijn Rabb maar niemand als metgezel toegevoegd, had ik maar buiten Allaah de Verhevene geen andere goden, zoals de natuur, bezittingen en familie, aanbeden.

Hij had over zijn grote familie en gezin opgeschept maar toen Allaah de Verhevenes straf kwam, was buiten Allaah de Verhevene voor hem geen van zijn vrienden en familieleden die hem er tegen konden helpen. Hij kreeg dan ook van niemand hulp. Hij kon zichzelf niet eens redden, laat staan zijn bezittingen.

Als de komst van Allaah de Verhevene straf zover is, heeft alleen de ware Allaah de Verhevene nog bescherming te bieden. Hij geeft de beste beloning en de beste uiteinde.

Hiermee is het verhaal van deze twee mensen tot een einde gekomen. Allaah de Verhevene vertelt ons dan dat het begin en het einde van het leven hier op aarde als water is, die uit de hemel als regen komt. De planten op aarde groeien door dit regen water door elkaar in verschillende geuren en kleuren. Dan worden deze planten droge stengels die de wind wegblaast. Allaah de Verhevene is over alles machthebber. Bezittingen en zonen en dochters zijn de pracht van het leven op aarde, niet de bezittingen, geld en kinderen maar goede daden (iemaan, salaat, sawm, zakaat, hadj etc) zullen voor altijd blijven. Goede daden hebben bij jouw Rabb betere beloning en een betere verwachting.

Categorieën