Lees de Qur’aan want het is het mooiste woord

Luister en ontvang de wijsheid die je hoort

Het brengt een ziek hart in evenwicht

Het geeft je leiding als een helder licht

Reciteer de Qur’aan en houd je schoon

Verricht het gebed alsof je staat voor Zijn troon

Categorieën