Zelfmoord in de Islaam

Artikels | 0 comments

Lezing door Said Amrani.

Het religieuze oordeel over zelfmoord plegen in de Islaam.

Een van de ergste schandalen die we de laatste tijd meemaken en wat we kunnen zien als zelfmoord, is dat er mensen zijn die zichzelf in brand steken en zichzelf doden omdat ze in opstand komen tegen iets waar ze het niet mee eens zijn, om welke reden dan ook. Hierdoor kunnen mensen zich afvragen wat het religieuze oordeel hierover is en wat er met zulke mensen gebeurt in het Hiernamaals. Het is een plicht voor ons om bepaalde verkeerde opvattingen hieromtrent te corrigeren. Want vaak vindt je mensen die zulke daden (zelfmoord plegen) goedkeuren en daar tegenover vindt je ook veel mensen die het afkeuren en er tegen zijn. De vraag is; wie heeft gelijk en wie zit fout?

Beste broeders en zusters,  wanneer een moslim een ramp of onheil treft, behoort hij zich te wenden tot de geleerden voor een oplossing, want zij zijn degenen die in staat zijn om daar een religieus oordeel over te geven. Zij zijn degenen die terugkeren naar de bronnen om daaruit de oplossing te halen. Dit brengt ons naar het feit dat niemand het recht heeft, behalve de geleerden, om zijn mening te geven over religieuze zaken, hetzij van een filosofisch, ideologisch of emotioneel oogpunt. In de Islaamitische wetgeving vinden we dat het verboden is om zelfmoord te plegen, onder welke omstandigheden dan ook. Onder de geleerden is er een consensus dat zelfmoord plegen een grote zonde is. En onze Profeet heeft ons uitgelegd dat degene die zelfmoord pleegt, wordt gestraft met hetgeen waar hij zichzelf mee heeft gedooodt. Al-Bukhari en Muslim hebben overgeleverd, op authoriteit van Abu Hurayrah, dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: ”Wie zichzelf van een berg gooit en zichzelf doodt, zal in het Hellevuur gegooid worden , voor eeuwig. En degene die zichzelf doodt met een ijzeren staaf, hij zal zich met die staaf in zijn buik blijven steken, tot in de eeuwigheid.”

Overgeleverd door Thabith ibn Dahhaak dat de Boodschapper van Allaah zei: ” Wie zichzelf doodt met iets, zal daarmee gestraft worden op de Dag des Oordeels.” ((Overgeleverd door Bukhari en Muslim.))

De Profeet heeft niet gebeden voor degenen die zichzelf hebben vermoord, als straf voor hun, maar ook om anderen af te houden van zo een gruwelijke en slechte daad. Tegelijkertijd heeft hij anderen wel gezegd voor ze te bidden. Overgeleverd door Jabir ibn Samurah dat hij zei: ”Er werd een man gebracht naar de Profeet die zichzelf had gedood met een pijl, maar de Profeet bad niet voor deze man.”1

Uit het voorgaande wordt ons zonder twijfel duidelijk dat zelfmoord plegen een sterk afgekeurde daad is binnen de Islaamitische wetgeving. Allaah heeft gezegd in surah an-Nisaa, aya 29 en 30:

”En doodt jullie zelf niet, Allaah is voor jullie meest Barmhartig. En wie dat op vijandige en onrechtvaardige wijze doet, zullen wij in de Hel werpen en dat is voor Allaah gemakkelijk.”

Hierbij maken we nogmaals duidelijk dat zelfmoord plegen iets is wat ongeoorloofd is binnen de Islaam, of het nou vanuit politieke, sociale of economische overwegingen is. Het feit dat een dictator zijn onderdanen onderdrukt en ze economisch  vastzet, moet geen aanleiding zijn om zichzelf te vermoorden of te verbranden.

Beste broeders en zusters, van de gelovigen wordt vereist geduld te tonen in tijden van tegenspoed, rampen en onheil en zich te wenden tot Allaah. De moslim moet weten dat elke moeilijkheid dat hem treft in het wereldse leven, hoe erg het ook is, dat de straf in het Hiernamaals veel erger is. Degene die geen geduld toont voor de ramp die hem overkomt, kiest in feite voor de straf in het Hiernamaals. Ook belangrijk waar een moslim aan moet denken, is dat hij niet de enige is die beproefd wordt met een ramp. Zelfs de beste mensen die op aarde zijn geweest, Boodschappers, profeten en vromen, zijn ook beproefd met moeilijkheden. Indien de moslim goed handelt in zulke omstandigheden door geduld te tonen, door berouw te tonen, zich te wenden tot Allaah en zich inspant om goede daden te verrichten, dan zullen deze beproevingen alleen maar goed voor hem zijn. Deze beproevingen kunnen een reden zijn om zonden kwijt te schelden. Overgeleverd door Bukhari en Muslim, heeft de Profeet het volgende gezegd: “Er is niets dat een moslim treft, geen moeheid of ziekte, noch bezorgdheid, droefheid of depressie, of niets dat hem deert, zelf wanneer hij door een doorn prik wordt geprikt, of Allaah verwijdert hier zonden mee.”

Moge Allaah ons allen behoeden voor het plegen van zelfmoord en andere slechte daden die leiden tot de ontevredenheid van de Barmhartige en ons leiden naar het juiste pad.

Categorieën