Wat is de weg naar al-Ikhlaas (zuivere intentie)?

Algemeen | 0 comments

Door Imaam ibnul Qayyim rahimahu-llaah

In het hart gaan een zuivere intentie (ikhlaas), de liefde om geprezen te worden en hebzucht naar datgene wat de mensen bezitten niet samen, behalve zoals water en vuur (of een hagedis en vis) samengaan.

Dus als jouw nafs (eigen-ik) jou vraagt opzoek te gaan naar oprechtheid, wend je dan eerst tot de ‘hebzucht’ en slacht deze met het mes van de wanhoop (dus door niet te hopen op het wereldse). Wend je vervolgens tot de liefde om geprezen te worden en verlaat deze zoals degenen die houden van deze wereld, het Hiernamaals verlaten.

Wanneer je er in bent geslaagd de hebzucht te ‘slachten’ en de liefde om geprezen te worden te verlaten, dan wordt oprechtheid gemakkelijk voor jou.

Wanneer je mij vraagt: ‘En wat zal het voor mij gemakkelijk maken om hebzucht te slachten en de liefde om geprezen te worden te verlaten?’ Dan zeg ik: ‘Wat betreft het slachten van hebzucht; dit wordt voor jou gemakkelijk gemaakt door overtuigd te zijn van het feit dat de schatten van alles wat er verlangd wordt zich enkel en alleen in de Hand van Allaah bevinden. Niemand naast Hem bezit deze en de dienaar ontvangt hiervan enkel en alleen door middel van Zijn verlof.

Wat betreft het verlaten van de liefde om geprezen te worden; dit wordt gemakkelijk voor jou gemaakt door te weten dat niemands lof van nut is of eert en niemands kritiek schaadt of onteert, behalve de lof en kritiek van Allaah.

Dit is te begrijpen uit het verhaal van de bedoeïen die tegen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Voorzeker, degene die ik prijs is geëerd en degene die ik bekritiseer is onteerd.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Dat is (voor) Allaah – de Almachtige en Majesteitelijke.” ((Tirmidhi 3266, Kitab Tafseer al-Qur’an, Saheeh verklaard.))

Verlaat daarom (de liefde voor) de lof van degene wiens lof jou niet eert en de kritiek van degene wiens kritiek jou niet onteert en verlang naar de lof van Degene in Wiens lof zich alle eer bevindt en in Wiens kritiek zich alle ontering bevindt.

Hiertoe zal men enkel in staat zijn met behulp van geduld en overtuiging. Wanneer geduld en overtuiging ontbreken, dan ben jij gelijk aan iemand die over zee een reis wenst te maken zonder boot.

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd:

“Wees daarom geduldig. Voorzeker, de Belofte van Allaah is waar en laat degenen die niet overtuigd zijn (van het geloof) jou niet ontmoedigen (van het overbrengen van Allaah’s boodschap)”  ar-Roem  60

En Hij heeft gezegd:

“En Wij stelden onder hen leiders aan die leiding gaven volgens Ons bevel toen zij geduldig waren en van Onze Tekenen overtuigd waren” as-Sajdah 24

(Bron: Al-Fawaa’id)

Categorieën