Wanneer is verloven niet toegestaan?

Gezinskunde | 0 comments

Men mag zich niet verloven met een vrouw die met een ander man aan het verloven is. Dus zodra al-walie (de voogd) benaderd is met de huwelijks aanvraag voor degene waarover hij voogd is,  dan is dat het begin van een verloving. En wanneer de voogd nog geen antwoord gegeven heeft, mag jij als man deze vrouw of haar walie niet benaderen om haar hand te vragen. Dus indien een man weet dat een vrouw nog verloofd is met een ander en er is nog geen definitieve uitspraak over de verloving geweest dan mag deze man niet de hand vragen van deze zuster. De profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam die zegt in een hadieth overgeleverd door imaam an-Nasaa’ie: “De man verricht geen verloving over de verloving van zijn broeder totdat de verloofde de verloving verlaat voor hem of dat de verloofde hem toestemming daar voor geeft.”

Een voorbeeld: khalid is verloofd met Fatima. Mohammed weet dat, dus Mohammed mag haar hand niet vragen totdat Khalid afstand neemt van de verloving. Mohammed mag wel naar Khalid gaan en hem vragen om deze verloving te verlaten zodat hij naar Fatima toe kan gaan om te verloven. Gaat Mohammed toch zonder toestemming dan begaat hij hiermee een zonde.

Ook mag er geen verloving komen of uitgesproken worden zolang de vrouw in haar wachttijd zit en nog terug kan gaan naar haar man. Dit is niet toegestaan, want het is nog steeds de vrouw van haar man, zij is nog steeds niet geschieden. De wachttijd zijn drie regeringsperiode’s na de menstruatie.

Ook mag er geen verloving komen of uitgesproken worden als de vrouw nog steeds in de wachtperiode zit na haar laatste scheiding. Of na het sterven van haar echtgenoot. De wachttijd na het sterven van haar echtgenoot is vier maanden en tien dagen.

Het is geen probleem om er over te praten. Dus de man gaat naar de walie om te zeggen dat hij graag met de zuster wil trouwen na haar wachttijd (van de laatste scheiding of na het sterven van haar echtgenoot).

Ook mag je de verloving in jezelf als intentie opwekken. Allaah zegt:

“En er treft jullie geen blaam als jullie over de verloving van de vrouwen praten of dat jullie dat in jullie zelf zeggen” al-Baqarah 235

Categorieën