Vraag 47: Wat is ‘a-Shirku-l-asghar’ (de kleine Shirk)?

200 vragen over geloofsleer, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Antwoord: Het is een lichte (vorm) van ‘a-rriyaa” (vleierij) die binnentreedt bij het vervolmaken van de daad die omwille van Allaah verricht wordt. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd:

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ (الكهف: من الآية110)

“Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen.” (Aayah: 18/110).

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: «“Wat ik voor jullie het meest vrees, is de kleine Shirk.”» Vervolgens werd hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam erover gevraagd, en zei: «“Een man staat op, begint de Salaah te verrichten en maakt zijn Salaah mooier, omdat hij constateert dat iemand naar hem kijkt.”»

Ook valt hieronder: het zweren bij iemand anders dan Allaah, zoals het zweren bij de ouders, de (toegekende) deelgenoten, al-Ka3bah, ‘al-amaanah’ (het vertrouwelijke) en andere (zaken). Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: «“Zweert niet bij jullie vaders en niet bij jullie moeders en niet bij de (toegekende) deelgenoten.”» En hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: «“Zegt niet: “Bij al-Ka3bah,” maar zegt: “Bij de Heer van al-Ka3bah.”» Ook zei hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam : «“Zweert niet, behalve bij Allaah! ”» Ook zei hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: «“Al wie bij al-amaanah (het vertrouwelijke) zweert, voorwaar, hij behoort niet tot ons.”» Ook heeft hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd: «“Al wie bij iemand anders zweert dan Allaah, voorzeker, hij heeft een kufr (ongeloof) of een Shirk (afgoderij) begaan.”» en in een andere versie (zei hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam): «“en afgoderij.”»

Tevens valt hieronder de uitspraak: Wat Allaah wil en wat jij wilt.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei tegen diegene die dat tegen hem zei: «“Maak jij van mij een soortgelijke met Allaah?! Integendeel, zeg: “Wat Allaah alleen wil!”»

Tevens valt hieronder de uitspraak: “Zonder Allaah en jij, zou…”, en de uitspraak: Ik heb niemand behalve Allaah en jij. Of: Ik smeek Allaah en jou… en alle (uitspraken) die hierop lijken. Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: «“Zegt niet: “Wat Allaah wil en wat die en die wil”, maar zegt: “Wat Allaah wil, daarna wat die en die wil.”» De geleerden hebben gezegd: “Het is toegestaan (om het volgende te zeggen): “Zonder Allaah, daarna die en die, zou…”, maar het is niet toegestaan (om te zeggen): Zonder Allaah en die en die, zou…”.

Categorieën