Vraag 45: Wat is het tegenovergestelde van ‘Tawhied al-Uloehiyyah’ (het monotheïsme van Zijn Godheid)?

200 vragen over geloofsleer, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Antwoord: Het tegenovergestelde daarvan is ‘a-Shirk’, polytheïsme (afgoderij), en heeft twee soorten, (te weten): ‘a-Shirku-l-akbar’ (de grote Shirk) die geheel daarmee in strijd is, en ‘a-Shirku-l-asghar’ (de kleine Shirk) die in strijd is met de volmaaktheid ervan.

Categorieën