Vraag 41: Wat is het bewijs dat wanneer het woord al-Iemaan specifiek wordt gebruikt, daarmee de zes zuilen van al-Iemaan bedoeld worden?

200 vragen over geloofsleer, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Antwoord: Het is de uitspraak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam toen Djibriel vrede zij met hem hem vroeg: «“Vertel mij over al-Iemaan.” Hij Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zei: “(Het is) dat je gelooft in Allaah en Zijn engelen en Zijn boeken en Zijn boodschappers en de Laatste Dag en dat je in de goede en de slechte Qadar (voorbestemming) gelooft.”»

Uitleg: Wanneer de term ´al-Iemaan’ in de tekst van al-Qur’aan of de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam specifiek wordt gebruikt, worden de daden van het hart daarmee bedoeld.

De daden van het hart kennen zes zuilen die de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in de hadieth van Djibriel heeft vermeld. Daarin staat:

«“Vertel mij over al-Iemaan.” Hij Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zei: “(Het is) dat je gelooft in Allaah en Zijn engelen en Zijn boeken en Zijn boodschappers en de Laatste Dag en dat je in de positieve en de negatieve Qadar (voorbestemming) gelooft.”»[1]

Al-Iemaan kent dus in deze vorm zes zuilen die de gelovige in zijn hart moet bevestigen, te weten:

1. Het geloven in Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa;

2. Het geloven in de engelen;

3. Het geloven in de boeken;

4. Het geloven in de boodschappers van Allaah;

5. Het geloven in de laatste dag;

6. Het geloven in de positieve en de negatieve Qadar (voorbestemming).

Om het geloof in deze zes zuilen zo goed en volmaakt mogelijk te verrichten, is het van groot belang in detail van deze zes zuilen kennis te nemen. In het vervolg van dit boek gaan we in-shaa’-Allaah elk van deze zuilen zeer uitgebreid behandelen, volgens de Qur’aan, de Sunnah, de uitleg van de metgezellen en de uitleg van de hooggeleerden van ahlu-ssunnah.


[1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim.

Categorieën