Vraag 19: Wat zijn de voorwaarden voor de getuigenis dat er geen god is behalve Allaah, die degene die het uitspreekt niet helpen behalve als men zich aan elk van deze (voorwaarden) houdt?

200 vragen over geloofsleer, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Antwoord: De getuigenis ‘laa ilaaha illa-llaah’ heeft zeven voorwaarden, namelijk:

  1. (al-3ilm) Kennis, kennisnemen van haar betekenis met haar ontkenning (a-nnafiy) en erkenning (al-ithbaat);
  2. (al-Yaqien) Zekerheid (over haar) in het hart;
  3. (al-Inqiyaad) Volgen, het innerlijk en uiterlijk volgen van ‘laa ilaaha illa-llaah’;
  4. (al-Qaboel) Acceptatie, het accepteren van haar vereisten en essenties;
  5. (al-Ikhlaas) Zuivere intentie;
  6. (a-Ssidq) Oprechtheid, vanuit het hart, niet alleen met de tong;
  7. (al-Mahabbah) Liefde, voor haar en haar volgelingen; liefde en haat omwille van haar.

Uitleg: De getuigenis ‘laa ilaaha illa-llaah’ is de sleutel tot het paradijs. Elke sleutel heeft tanden. De tanden van de getuigenis van ‘laa ilaaha illa-llaah’ zijn de voorwaarden ervan.

Opdat de getuigenis ‘laa ilaaha illa-llaah’ van de dienaar geaccepteerd wordt, moet men zich aan de voorwaarden ervan houden. Tevens zijn deze voorwaarden onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat betekent dat wanneer men zich niet aan één van deze voorwaarden houdt, dit woord hem niets zal baten. Vandaar dat men deze voorwaarden goed moet begrijpen, om er naar te handelen en in dit wereldse en het hiernamaals te kunnen slagen.

De voorwaarden van ‘laa ilaaha illa-llaah’ zijn zeven voorwaarden, namelijk:

1. (al-3ilm) Kennis, kennisnemen van haar betekenis met haar ontkenning (a-nnafiy) en erkenning (al-ithbaat);

2. (al-Yaqien) Zekerheid (over haar) in het hart;

3. (al-Inqiyaad) Volgen, het innerlijk en uiterlijk volgen van ‘laa ilaaha illa-llaah’;

4. (al-Qaboel) Acceptatie, het accepteren van haar vereisten en essenties;

5. (al-Ikhlaas) Zuivere intentie;

6. (a-Ssidq) Oprechtheid, vanuit het hart, niet alleen met de tong;

7. (al-Mahabbah) Liefde, voor haar en haar volgelingen; liefde en haat omwille van haar.

De voorwaarde voor de basis van het Geloof en de voorwaarde voor de volmaaktheid van het Geloof:

De voorwaarden voor ‘laa ilaaha illa-llaah’ bevatten twee niveaus, namelijk:

1. De voorwaarde voor de basis van ‘laa ilaaha illa-llaah’

Dit niveau is de voorwaarde voor de acceptatie van het monotheïsme. Dit niveau hoort men te bereiken wil men binnen de cirkel van de Islaam treden en erin blijven. Wanneer men dit basisniveau heeft behaald, heeft men de basis van het Geloof behaald. Dit basis niveau van het Geloof vestigt zich in het hart, en heeft met de daden van het hart te maken. Dit niveau zal bij elke voorwaarde uitgelegd worden.

2. De voorwaarde voor de volmaaktheid van ‘laa ilaaha illa-llaah’

Dit niveau is het verplichte Geloof dat de basis van het Geloof vervolmaakt. Dit niveau behaalt men wanneer men zich aan de verplichte voorschriften van het geloof houdt. Dit niveau bereikt men als men de verplichte uiterlijke daden verricht die Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa voorgeschreven heeft. Dit niveau zal ook bij elke voorwaarde uitgelegd worden.

Categorieën