Vraag 12: Hoeveel niveaus heeft de Islamitische religie?

200 vragen over geloofsleer, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Antwoord: De Islamitische religie heeft drie niveaus, namelijk: al-Islaam, al-Iemaan en al-Ihsaan. Als één van deze drie apart wordt genoemd, wordt er de hele religie mee bedoeld.

Uitleg: De Islaam kent drie niveaus waarin men kan verkeren, namelijk:

  1. Al-Islaam
  2. Al-Iemaan
  3. Al-Ihsaan

Deze niveaus zijn af te leiden uit de Qur’aan en de uitspraken van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: من الآية14)

“De bedoeïenen zeiden: “Wij geloven.” Zeg (tegen hen o Muhammed): “Jullie geloven (nog) niet,” maar zeg (dat zij zeggen): “Wij hebben ons overgegeven (moslims geworden),” want het Geloof is jullie harten nog niet binnengegaan.” (Aayah: 49/14).

Dit vers bewijst dat al-Iemaan een niveau hoger is dan al-Islaam. Allaah de Heilige verwijt de bedoeïenen in dit vers omdat ze zeiden dat ze het niveau van al-Iemaan hadden behaald terwijl het Geloof nog niet in hun harten gestabiliseerd was. Dat betekent niet dat deze bedoeïenen ongelovig of hypocrieten waren, maar zij hadden zich op een niveau geplaatst dat zij nog niet bereikt hadden, omdat het Geloof in hun harten nog niet sterk was.

De overlevering van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam die door verschillende metgezellen is verhaald waaronder: 3abdu-llaah ibn 3umar en zijn vader 3umar ibn al-Khattab, aboe Hurayrah en 3abdu-llaah ibn 3abbaas Moge Allaah met hen allen behaagd zijn, bewijst ook dat de Islaam drie niveaus heeft.

3umar ibn al-Khattaab radiya-llaahu 3anhumaa heeft gezegd: «“Terwijl wij op een dag bij de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zaten, kwam er een man tevoorschijn die zeer wit gekleed was en heel zwart haar had, hij vertoonde geen tekenen van een reiziger en niemand onder ons herkende hem, tot hij tegenover de Profeet ging zitten. Hij zette zijn beide knieën tegen zijn knieën salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, en legde zijn beide handen op zijn dijen en zei: “O Muhammed, vertel mij over al-Islaam.” De Boodschapper van Allaah antwoordde: “Al-Islaam is dat je getuigt dat er geen god is behalve Allaah, en dat Muhammed de Boodschapper van Allaah is, en dat je het gebed verricht en de Zakaah geeft en (de maand) Ramadaan vast en al-Hadj (de bedevaart) verricht als je daartoe in staat bent.” Hij zei: “Je hebt gelijk.” Het verbaasde ons dat hij hem vroeg en vervolgens gelijk gaf. Hij zei: “Vertel mij over al-Iemaan.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “(Het is) dat je gelooft in Allaah en Zijn engelen en Zijn boeken en Zijn boodschappers en de Laatste Dag en dat je in de goede en de slechte Qadar (voorbestemming) gelooft.” Hij zei: “Je hebt gelijk. Vertel me dan wat al-Ihsaan is.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet kan zien, dat je weet dat Hij je ziet.” Hij zei: “Vertel me dan over het Uur.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Degene die gevraagd wordt heeft daarover niet meer kennis dan degene die het vraagt.” Hij zei: “Vertel me dan over haar tekenen.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Dat de slavin haar heer baart en dat je de blootvoeters en de blote behoeftigen en de schaapherders ziet racen voor hogere gebouwen.” Vervolgens vertrok hij en bleef ik een tijd zitten. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei toen tegen mij: “O 3umar, weet jij wie de vragensteller is?” Ik zei: “Allaah en Zijn Boodschapper weten het beter.” De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Het was Djibriel, hij kwam jullie jullie godsdienst leren.“»[1]

Deze geweldige hadieth geeft ons aan wat onze godsdienst inhoudt. Ook bewijst het dat de Islaam verschillende niveaus heeft waarin een moslim kan verkeren, namelijk de niveaus die voor deze hadieth genoemd zijn. Deze niveaus zullen we uitgebreid behandelen, en de nodige uitleg en duidelijkheid ervoor geven.

De termen al-Islaam, al-Iemaan en al-Ihsaan worden voor twee posities gebruikt, namelijk een algemene situatie en specifieke situatie.

– De algemene situatie: hier valt de gehele godsdienst onder, waaronder de gebeden, het Geloof, de wetgeving en de handelingen. Deze positie is van toepassing wanneer één van deze termen in een context gebruikt worden. De bewijsvoering en uitleg zullen bij vraag 15 behandeld worden.

– De specifieke situatie: met elke term wordt iets anders bedoeld. Dit zal nader uitgelegd worden.


[1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim.

Categorieën