Voorkomen van jaloersheid en het uit elkaar gaan

De moslima en haar omgeving, Moslima | 0 comments

Inderdaad, jaloezie is unaniem verboden, als het betekent dat je wil dat iemand die over een gunst beschikt, deze gunst kwijtraakt.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Of zijn zij jaloers op de mensen vanwege wat Allaah hen van Zijn gunst heeft gegeven?”
a-Nnisaa’ 54

De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“Minacht elkaar niet, wees niet jaloers op elkaar, wend jezelf niet af van de andere, verbreek jullie banden niet en wees als dienaren van Allaah en als broeders (tegenover elkaar).”1

Het is voor de moslimvrouw dus niet toegestaan om jaloers te zijn op haar zuster omwille van een gunst die Allaah haar heeft toegekend. Het is ook niet toegestaan dat ze de banden met haar verbreekt omwille van een misverstand of een of andere influistering van de duivel, en ook niet dat ze zich afwendt van haar zusters. Ze moet hen op de beste en mooiste manier behandelen.

De Profeet  Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“Er is niets dat zwaarder weegt op de Weegschaal dan goed gedrag.”2


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door Overgeleverd door al-Bukhaarie, v. 4, p. 62; Muslim, v. 4, p. 1983 en aboe Daawoed (4910). []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmaden imaam aboe Daawoed. []

Categorieën