Tien nutteloze zaken

Algemeen | 0 comments

Door Imaam ibnul Qayyim rahimahu-llaah

Er zijn tien nutteloze zaken:

1. Kennis waar niet naar wordt gehandeld.

2. De daad die geen ikhlaas kent noch is gebaseerd op het volgen van het voorbeeld van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

3. Geld dat wordt opgepot, aangezien de eigenaar er niet van geniet gedurende zijn leven en er ook geen beloning voor ontvangt in het Hiernamaals.

4. Het hart dat leeg is als het gaat om de liefde voor Allaah en verlangen naar Hem, en ook als het gaat om streven naar de nabijheid bij Hem.

5. Een lichaam dat Allaah niet gehoorzaamt noch dient.

6. Houden van Allaah zonder het volgen van Zijn voorschriften of het zoeken naar Zijn tevredenheid.

7. Tijd die niet wordt gestoken in het compenseren van zonden (tawbah) of het streven naar mogelijkheden om het goede te verrichten.

8. Een verstand dat zich bezigt met nutteloze zaken.

9. Het dienen van personen die je niet dichterbij Allaah brengen, en je niet baten in jouw leven.

10. Hopen (op) en vrezen van degene die valt onder de autoriteit van Allaah en zich in Zijn hand bevindt; terwijl hij zichzelf niet kan baten of schade van zich af kan wenden, noch dood of leven kan brengen, noch zichzelf kan opwekken na de dood.

(Bron: Al-Fawaa’id)

Categorieën