Steun vinden in het gebed en de smeekbedes

De moslima bij tegenspoed, Moslima | 0 comments

Als een moslimvrouw getroffen wordt door tegenspoed, keert ze zich onmiddellijk naar haar Heer. Ze roept Hem aan, smeekt Hem om hulp en smeekt Hem om dit onheil te doen verdwijnen, om haar een beloning te geven en haar zonden te vergeven.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“O jullie die geloven, zoek hulp door middel van geduld en het gebed. Voorwaar, Allaah is met de geduldigen.”
al-Baqarah 153

De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zegt:

“Als je vraagt, vraag dan aan Allaah en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allaah.”1

Hudhayfah ibn al-Yamaan Moge Allaah behaagd met hem zijn heeft gezegd:

“De mensen zullen een tijd meemaken waarin enkel degene die smeekbedes verricht, gered zal worden, zoals de drenkeling.”2

Ibn al-Qayyim Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd: “De smeekbede is één van de meest doeltreffende medicijnen. Het is de vijand van het onheil, het doet het verdwijnen en geneest het. Het voorkomt dat het onheil komt, het verwijdert het en vermindert het als het komt. Het is ook het wapen van de gelovige.”3

  1. Naar de hadieth zal in het volgende hoofdstuk verwezen worden (daar wordt ze vernoemd. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn abie Shaybah. []
  3. Ibn al-Qayyim, ad-Daa’ wad-Dawaa’. []

Categorieën