Steun vinden in geduld

De moslima bij tegenspoed, Moslima | 0 comments

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen.”
al-Baqarah 155

De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“Vreemd is de situatie van de gelovige. Elke situatie is voor hem namelijk een gunst en dat behoort niemand toe behalve de gelovige. Wanneer hem iets goeds treft, is hij dankbaar en zal het een gunst voor hem zijn. En wanneer iets slechts hem treft, is hij geduldig en zal het ook een gunst zijn voor hem.”1

Anas ibn Maalik overlevert:

“De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem kwam voorbij een vrouw die huilde aan de voet van een graf. Hij zij tegen haar: “Vrees Allaah en wees geduldig!” En zij antwoordde hem: “Laat me met rust! Voorwaar, jij bent niet getroffen door hetgeen mij getroffen heeft!” Ze wist niet wie hij was. Toen ze haar zeiden dat het om de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem ging, ging ze naar zijn huis, maar ze vond er geen portier. Ze riep uit: ” Ik wist niet wie je was.” Hij antwoordde: “Voorzeker, het geduld is slechts bij de eerste schok.”2

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad en imaam Muslim. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en imaam a-Nnasaa’ie. []

Categorieën