Op de juiste wijze geld besteden van de echtgenoot

De moslima en haar echtgenoot, Moslima | 0 comments

Ze moet zijn geld op de juiste wijze uitgeven aan haar huishouden, zichzelf en de kinderen. Ze mag hierin niet overdrijven of geld verspillen.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

”En eet en drinkt en overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen”
al-A3raaf 31

De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

”Eet, drinkt, geeft aalmoezen en draagt (als kleding) zolang het niet gepaard gaat met buitensporigheden of ijdelheid.”1

Mocht de echtgenoot gierig zijn, is het voor haar in die situatie toegestaan om van zijn geld te nemen, om zo te voorzien in de behoeften van zichzelf en haar kinderen, zonder zijn toestemming te hoeven hebben, maar ze moet uiteraard correct zijn.

De moeder van de gelovigen 3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn overlevert namelijk:
”Hind bint 3utbah ibn Rabie3ah kwam en zei: ”O Boodschapper van Allaah! Aboe Sufyaan is een gierige man. Is het verkeerd dat ik onze kinderen te eten geef van wat hij bezit?” En hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem antwoordde: ”Het is niet verkeerd om hen te eten te geven binnen de grenzen van wat gepast is.”2

Ibn al-Djawzie Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd: ”De conclusie is hier, dat als de man zijn vrouw geeft wat ze nodig heeft om uit te geven, het voor haar niet toegestaan is om ook maar iets van zijn geld te nemen – behalve met zijn toestemming. Tenzij ze weet dat hij ermee akkoord zou gaan, mocht hij ervan op de hoogte zijn. Ook als ze van zijn geld uitgeeft als aalmoes, wetende dat hij daarmee akkoord zal gaan, dan is dit toegestaan. Maar als ze weet dat hij het niet zou aanvaarden, dan is het niet toegestaan. Bovendien is het voor haar toegestaan om genoeg geld te nemen om op een correcte manier te voorzien in haar uitgaven, mocht hij haar daarvan weerhouden.”3

Dit wordt ondersteund door de woorden van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem: ”De vrouw geeft niets uit van het huis van haar man zonder de toestemming van haar man.”4

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam a-Nnasaa’ie en imaam ibn Maadjah. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim, imaam aboe Daawoed en imaam a-Nnasaa’ie. []
  3. Zie Ahkaam a-Nnisaa’. []
  4. Hasan, deze hadieth is overgeleverd en hasan verklaard door imaam aboe Daawoed ,imaam a-Ttirmidhie en imaam ibn Maadjah. []

Categorieën