Muhammad Naasiruddien Al-Albani

Overleden geleerden, Sierah A-ssalaf, Wetenschap | 0 comments


Ik heb niemand gezien die meer kennis had van hadieth in de huidige tijd zoals de grote geleerde Muhammad Naasiruddien Al-Albaanie.”
Shaykh Ibn Baaz

Zijn naam: Muhammad Naasiruddien ibn Noeh Najati Al-Albani.
Zijn geboortejaar: De shaykh werd geboren in het jaar 1914 in Ashkodera (Albanië).
Zijn sterfjaar: De shaykh overleed op 2 oktober 1999. Hij was 85 jaar oud.

Zijn da3wah

Zijn vader al-Haaj Noeh Najjaatie al-Albaanie studeerde de wetgeving (shar3iaa) in Istanbul en nadat hij dit beëindigd had keerde hij terug naar Albanië om verder te studeren.
In de tijd dat Albanië geen deel meer uitmaakte van het Ottomaanse rijk en regeringloos was keerde de familie naar Damascus.

In Damascus ronde shaykh al Albaani zijn basis onderwijs af en leerde vanaf toen de Qur’aan, tajwied, Arabische taalwetenschappen, fiqh van de Hanafie madhab en verdere vakken binnen de Islamitische religie. Dit werd hem onderwezen door verschillende shuyoekh en vrienden van zijn vader.

Tevens leerde de shaykh van zijn vader het horloge maken en repareren. Hij werd hier erg bedreven in en maakte er zijn beroep van. De shaykh begon zich te specialiseren in het vak hadeeth wetenschappen, mede door invloed van het bekende tijdschrift ‘al-manaar’. De shaykh begon met het overschrijven van “al ¬Mughnie ‘an-hamlil-Asfaar fil-Asfaar fie takhriedj maa fil-lhyaa minal-Akhbaar” van al-Haafidh al-3iraaqie’s. Tevens plaatste de shaykh hier voetnoten bij.

Shaykh al Albaani ging verder in de hadieth wetenschappen ondanks de ontmoedigingen van zijn vader. Echter kon hij de benodigde boeken niet meer in de bibliotheek van zijn vader vinden, welke voornamelijk bestonden uit de Hanafie fiqh. Doordat hij niet aan de benodigde boeken kon komen in zijn vaders bibliotheek mocht hij de boeken lenen uit de bibliotheek van Damascus; “al-Maktabah a-Dhaahiriyyah.” De shaykh werd steeds bedrevener in de hadieth wetenschappen, zelfs zo dat hij soms zijn winkel sloot en uren verbleef in de bibliotheek van Damascus, met als enige onderbreking het gebed.

Uiteindelijk kreeg de shaykh een speciale kamer toegewezen in de bibliotheek zodat hij daar zijn werken kon voortzetten. Hij zat daar zelfs vaak buiten openingstijden. In deze bibliotheek schreef hij zeer succesvolle werken waarvan sommige nog steeds uitgegeven moeten worden.

De shaykh werd gedurende het verrichten van da3awatul tawheed en het oproepen naar de Sunnah tegengewerkt. Echter doorstond hij dit met veel geduld. Tevens werd hij aangemoedigd om door te gaan door sommige nobele shuyoekh uit Damascus, onder hen shaykh Bahjatuk Bayaar en shaykh 3abdul Fattaah rahimahumAllaah.

Vervolgens begon de shaykh met het wekelijks onderwijzen van studenten van kennis en universitaire docenten. Hij onderwees hen verschillende boeken van 3aqiedah, Fiqh, Usul en hadieth wetenschappen. Tevens  begon de shaykh met het organiseren van maandelijkse reizen naar verschillende steden in Syrië en Jordanië. Nadat er een aantal boeken van de shaykh verschenen, was de shaykh uitgekozen om hadieth wetenschappen te onderwijzen op de universiteit van Medina, te Sa3oedi Arabië gedurende 3 jaar (1981-1983).

De shaykh droeg zijn winkel over aan een van zijn broers.

De shaykh bezocht verschillende landen om daar de oproep naar de Islaam te kunnen verrichten, waaronder: Qatar, Egypte, Kuwait, de Emiraten, Spanje en Engeland. De shaykh werd meerdere malen gedwongen om te emigreren van Syrië naar Jordanië, toen weer terug naar Syrië, vervolgens naar Beirut, de Emiraten en uiteindelijk weer naar Jordanië (3ammaan).

Enkele van zijn studenten

•    Shaykh Rabee’ Ibn Haadee ‘Umayr al-Madkhalee
•    Sheikh Hamdi ‘Abdul-Majed as-Salafi
•    Sheikh Muhammad ‘Eed ‘Abbasi
•    Dr. Umar Sulayman al-Ashqar
•    Sheikh Muhammad lbrahim Shaqrah
•    Sheikh Muqbil bin Haadi al-Waadi’ee
•    Sheikh ‘Ali Khushan
•    Sheikh Muhammad bin Jamil Zeno
•    Sheikh ‘Abdur-Rahman Abdus-Samad
•    Sheikh Salim al-Hilali
•    Sheikh Mashhur Hasan Al-Salman
•    Sheikh Muhammad Musa Nasr
•    Sheikh Basim al-Jawabirah

Enkele van zijn vele profijtvolle werken

1.    At-Targhib wa’t-Tarhib (deel 1-4)
2.    At-Tasfiyyah wa’t-Tarbiyya
3.    At-Tawsulu: Anwau’hu wa Ahkamuhu
4.    Irwa al-Ghalil (deel 1-9)
5.    Talkhis Ahkam al-Janaez
6.    Sahih wa Da’if Sunan Abu Dawood (deel 1-4)
7.    Sahih wa Da’if Sunan at-Tirmidhi (deel 1-4)
8.    Sahih wa Da’if Sunan ibn Majah (deel 1-4)
9.    Sharh al-Aqidah at-Tahawiyyah
10.    Sifatu Salati An-Nabiyy
11.    Silsalat al-Hadith ad-Da’ifa (deel 1-14)
12.    Silsalat al-Hadith as-Sahiha (deel 1-11)
13.    Salat ut-Tarawih (waarvan later Qiyamu Ramadhan door al Albaani werd gepubliceerd.)

Enkele mooie uitspraken over hem:

Shaykh Ibn Baaz: “Ik heb niemand gezien die meer kennis had van hadieth in de huidige tijd zoals de grote geleerde Muhammad Naasiruddien Al-Albaanie.”

De grote geleerde en onderwijzen Muhibb-ud-Dien Al-Khatib zei:

“En tot de oproepers naar de Sunnah en degene die hun leven gaven om de Sunnah te laten herleven behoorde onze broeder Muhammad Naasiruddien ibn Noeh Najati Al-Albaanie.”

Shaykh Wasi ullah al-3abbaas, onderwijzer aan de Umm al-Qura university, zei over al-Albaanie:

“Het is bijna alsof Allaah sub7anahu wa taa3aala Imaam al-Albaani heeft geschapen om in deze plek te zijn en de Sunnah van Muhammed sallallahu 3alayhi wa sellem te bewaken d.m.v. het classificeren van overleveringen middels tahqiq. Hedendaags kennen we niemand anders die de Sunnah gelijkwijs verspreide als imaam al-Albaanie. Ik denk niet dat het een overdrijving is om te zeggen dat hij de Mujaddid van deze omgeving is, die het geloof voor de mensen liet herleven.”

Enkele benoemenswaardige gebeurtenissen die betrekking hebben op het leven van de shaykh.

Betreffende shaykh al-Albaanie is overgeleverd :

“Tijdens mijn laatste bezoek met hem, vertelde ik hem een droom die een van de broeders had. Deze broeder zag de Profeet sallallaahu 3alayhi wa sellem en vroeg hem: “Als ik een moeilijkheid ondervind in een van de aspecten van het bestuderen van de leer van hadeeth, wie moet ik dan vragen?”

De Profeet sallallaahu 3alayhi wa sellem zei: “Vraag Muhammad Naasiruddien al-Albaanie.”

De broeder zei; “Ik zag de Shaykh huilen en hij herhaalde de volgende woorden continu:

“O Allaah reken mij niet aan voor hetgeen wat ze over mij zeggen, maak mij beter dan hetgeen dat ze over me denken en vergeef me hetgeen dat ze niet weten over mij.””

Shaykh Husayn al-‘Awaa’ishah overleverde :

“De Shaykh was gewend om langs de huizen van zijn studenten te rijden in zijn auto en hen wakker te maken voor Salaatul-Fajr.”

Samier ibn Amien az-Zuhayrie verhaalde met betrekking tot het belang voor de shaykh om naar het goede op te roepen en het kwade te verbieden:

“Ik was met hem toen hij in het ziekenhuis lag en er een van de dokters (waarvan zijn baar geschoren was) binnen kwam.

Toen de shaykh zijn medicijnen kreeg, haastte de dokter zich om nog snel te kunnen zeggen: “O shaykh, bidt voor mij.”

Vervolgens zei de shaykh: “Moge Allaah jou mooi maken met hetgeen waarmee hij de man mooi heeft gemaakt.”

Categorieën