Mijn Kind op School

Algemeen | 0 comments

Het is belangrijk dat een opvoeder kennis draagt om invloed te hebben. Heel veel jongeren accepteren de opvoeding van hun ouders niet meer. Waarom? ”Mijn vader heeft niet meer kennis dan ik, waarom zou ik naar hem luisteren?” Dit komt vaak voor en zelfs islamitisch gezien. De verhouding klopt niet meer. De opvoeder moet kennis hebben, die heeft hij sowieso nodig voor de opvoeding, maar ook voor om persoon die hij opvoed over te kunnen halen, te kunnen overtuigen en te beïnvloeden. Daarom zie je dat scholen meer invloed hebben op het kind dan de ouders invloed hebben op hun eigen kinderen. Helaas zie je daarom dat ouders die wel op een redelijk goede wijze opvoeden hun kind verliezen wanneer het kind naar school gaat. Het kind begrijpt hen niet meer, en zij hun kind niet meer. Zij hebben niet de juiste opvoeding meegegeven, maar alleen dingen bevolen, zoals: ”als je dat niet doet, dan sla ik je”.

De beste opvoeding is dat je jouw kind hebt overtuigd. Opvoeding is niet alleen bevelen uitdelen, vooral in de eerste jaren. Eerst dien je jouw kind te overtuigen, leren wat goed en slecht is, hoe kan hij dit zelf kan onderscheiden, wie is Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa en wie is shaytaan. Uiteindelijk kan je zijn fitrah ( de natuurlijk aanleg die Allaah 3azza wa jall als basis voor ons heeft gelegd, een besturingssysteem) gebruiken om dit te ontwikkelen. Dit doen heel veel ouders niet, bijna 90%. Waarom? Helaas is die kennis er niet. Veel mensen met kennis zijn hierin tekort geschoten en door  het feit dat deze kennis er niet was en veel ouders niet over deze kennis wilden weten is er een hele generatie naar de knoppen geholpen.

Wat heel belangrijk is, is dat de ouders zich moeten ontwikkelen; vergaar kennis! Hoe wil jij tegen jouw kind gaan zeggen ”dit is goed” en ”dit is slecht”, terwijl jij daar niet de kennis over hebt. Zorg dat jij meer kennis hebt, zodat jij invloed kan hebben. Ontwikkel je in islamitische kennis, opvoedingskennis en algemene kennis. Wanneer het kind weet: ”ik kan van mijn vader en moeder leren”, dan ben je niet alleen de opvoeder maar ook zijn docent, de eerste docent. In de fitrah is de eerste docent de eerste persoon van aanzien en krijgt de meeste invloed in uitwerking op de desbetreffende persoon. De eerste docent die ook het vertrouwen kan krijgen van het kind en de meeste kennis heeft, is de docent die de grootste invloed heeft op het kind. Als wij het kind alle fundamenten en basissen leren, dus: waarom hij bestaat, hoe hij zich kan weren tegen zondes en fouten, hoe hij zijn vrienden kan kiezen en het verschil kan maken tussen goed en fout, dan zie je dat hij naar jou toe komt nadat hij naar school is geweest met: ”ik heb dit geleerd, klopt dit of niet?” Dan ben jij zijn controleur en maatstaf. Als jij hem van te voren duidelijk maakt wat goed en slecht is en hem leert hoe hij zijn houding moet nemen tegen zijn docent, dan kan jij er vanuit gaan dat hij onderscheid kan maken.

Het moet duidelijk zijn dat wij invloed hebben op het proces van slagen van de opvoeding. Het is belangrijk dat wij de beleidssystemen van scholen nagaan: beleid voor muziek, ikhtilaat (mengen van seksen), lesmateriaal, e.d. Ouders moeten alert zijn en zichzelf afvragen ”waar gaan mijn kinderen naartoe?” De ouders moeten betrokken zijn bij de scholen en de scholen bezoeken. Wat ziet mijn kind? Waardoor wordt hij beïnvloed? Wat voor geluiden? Wat voor mensen? Wat wordt er veel gedaan? Men stopt tegenwoordig zijn kind op school en komen niet bij vergaderingen of ouderavonden. De eerste dag plaatsen ze de kinderen op school en kennen geen leraren. En dan komt er na zes jaar een kind die de ouders niet begrijpen.

Scholen zijn juiste opvoedingsterreinen, maar NIET IN NEDERLAND! Wanneer zijn het juiste terreinen? Als zij een islamitisch beleid hebben. Zij houden contact met de ouders en nemen hen mee in het opvoedingsproces.

Categorieën