Leiderschap en de Da3wah

Algemeen | 0 comments

Het gehoorzamen van de leider van de groep, de geleerden of de studenten van kennis is belangrijk. Ondanks dat wij een totaal tegengestelde mening hebben doen we toch wat zij zeggen. Dit is namelijk een islamitische verplichting. In de da3wah (het oproepen naar Allaah) heb je altijd een leider en een volger. Dit om elkaar te kunnen aanvullen. Een leider is een verantwoordelijk iemand die zich verantwoordelijk voelt voor wat hij uitvoert. Dit om zijn verantwoordelijkheid na te komen. Hier komt ook een andere belangrijke zaak naar voren en dat is dat de Islaam leiderschap niet aan de vrouw geeft. Dit wordt alleen aan de man gegeven, hetzij in een staat, groep of gezin. Zelfs 3Aa’ishah radiyallaahu 3anhaa was nooit een leidster geweest. Bovendien er is in de hele sunnah niet aangegeven dat er een vrouw leidsters is geweest. Hoe is dit dan geregeld? Mannen kregen een leiderschapstaak en vrouwen kregen een verantwoordelijkheid om uit te voeren.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft het zelfs verplicht om voor een reis een leider aan te stellen die gevolgd moet worden. Bijvoorbeeld: je bent in een reis, dan ben je verplicht om volgens de sunnah een leider aan te wijzen. Stel de leider zegt: ”naar links” en de hele groep weet dat naar rechts juist is, maar de leider weet zeker naar links en de groep gaat naar rechts, dan hebben zij allemaal een zonde begaan. Waarom? Omdat de leider een verantwoordelijkheid heeft over de groep. Wij moeten de leider volgen, als dit niet tot zondes leid. Het is verplicht om de leider te volgen, ondanks het feit dat men weet dat een ander pad een beter pad is.

Het volgen van het beter pad is een aanbeveling en het volgen van de leider is een verplichting. Een aanbeveling mag te nimmer boven een verplichting gaan.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft grote waarde gehecht aan broederschap en gehoorzaamheid. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft gezegd: ”Het volgen en het gehoorzamen van diegene die leider is, is het gehoorzamen van Allaah. Wie de leider heeft gehoorzaamt heeft mij gehoorzaamt”.

Als we alleen al naar deze zaak kijken hebben we nog veel te leren. Veel mensen hebben het niet in zichzelf dat zij anderen gehoorzamen. Dit is iets wat we hebben meegekregen van de niet-moslims. Door gehoorzaamheid en broederschap leer je ook prioriteiten te stellen. Het bijeen blijven bij de groep voor goedheid is beter dan uit elkaar te raken door de eigen mening. Een project of activiteit zal pas slagen als wij bijeen blijven. Deze activiteiten hebben bepaalde opvoedingseffecten, maar waar voed het in op?

(1) Men krijgt structuur in zijn handelen. Men weet wat als eerst moet gebeuren en wat op de tweede plaats komt, en bijvoorbeeld waarom we zaken verlaten. Wat nog meer?

(2) We houden rekening met anderen. De leider houdt rekening met de anderen, en de anderen met elkaar, en zo houden we de groep bij elkaar. Wij volgen niet onze eigen mening maar het beste wat de groep laat slagen.

(3) We leren broederschap. Zo houden we een spiegel voor elkaar voor: hoe ben ik, heb ik geduld, kan ik mensen verdragen, ben ik een persoon die mensen bijeen houdt, zie ik het recht van Allaah als belangrijkst of dat van mijzelf. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: “Diegenen die zich onder de mensen bevindt en geduld heeft voor hun omgang is beter dan diegenen die zich afzijdig houdt en geen geduld heeft met hun omgang”. De persoon die zich onder de mensen bevindt wordt meer beproefd.

(4) Je leert jezelf kennen en rekening te houden met elkaar.

(5) In eerste projecten leer je ook elkaar om raad te vragen, dit is een belangrijke zaak. Je blijft zo niet alleen bij je eigen mening.

(6) Men adviseert elkaar en het advies heeft een dubbel effect:
1 je bent omwille van Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa bezig
2 je bent jezelf ook aan het adviseren.

(7) Je bent jezelf afzijdig aan het houden van onjuiste zaken.

(8) Je bevind je onder moslims die jou herinneren aan het goede.

Categorieën