Kledingvoorschriften volgens de Islaam

Artikels | 0 comments

Geschreven door: Suhayb Salam. 

Het geeft rust van binnen om te weten dat al hetgeen Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa ons opdraagt, goed voor ons is en al hetgeen Hij ons verbiedt, slecht en of schadelijk voor ons is.

Weet je… het is echt heerlijk om moslim te zijn! Moslim zijn betekent dat je jezelf totaal overgeeft aan de Barmhartige en Genadevolle Schepper en dat je liefde en ontzag jegens Hem hebt. Het geeft rust van binnen om te weten dat al hetgeen Allaah – subhaanahu wa-ta3aalaa – ons opdraagt, goed voor ons is en al hetgeen Hij ons verbiedt, slecht en of schadelijk voor ons is. Hij – subhaanahu wa-ta3aalaa – is namelijk Degene Die ons geschapen heeft en het beste weet wat ons zal baten of schaden.

Jammer genoeg weten vele moslims niet dat Allaah – subhaanahu wa-ta3aalaa – ‘de islam’ voor hen verkozen heeft en slechts voor hen ten dienste heeft gesteld. Hè, ten dienste van ons?? Ja, tendienste van jullie! De islam is namelijk gekomen om het leven van de mens op de beste manier te regelen en hem naar het beste te leiden. Daarom zijn de wetten van de islam gebaseerd op devolgende vijf einddoelstellingen:

• Waken over de godsdienst;
• Waken over het verstand;
• Waken over het bezit;
• Waken over de ziel;
• Waken over de eer.

Wanneer je de islamitische voorschriften bekijkt, zul je zien dat met elk van deze voorschriften telkens één of meerdere van deze einddoelstellingen worden nagestreefd. Allaah – subhaanahu wata3aalaa- heeft de moslim met deze grootse zaak begunstigd en dat is ‘de islam’.

Allaah – subhaanahu wa-ta3aalaa – heeft de mens geschapen voor een verheven doel, namelijk om slechts Hem te aanbidden, op de wijze die Hij wil. Elke moslim zal ongetwijfeld worden beproefd in zijn leven. Zo krijgt iedereen bepaalde zaken waarmee hij kan aantonen of hij zijn verantwoordelijkheden nakomt of niet. Eén van deze zaken betreft de islamitische kledingvoorschriften voor zowel vrouw als man. Inderdaad, ook voor de man gelden bepaalde kledingvoorschriften; hierover verderop meer.

De moslima

Allaah – subhaanahu wa-ta3aalaa – heeft de vrouw charmes en schoonheid gegeven, alsmede de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Om over haar schoonheid en eer te waken, is de hidjaab voorgeschreven. Daarmee wordt ze beproefd om over zichzelf te waken en onderdanig te zijn aan haar Heer Die het beste weet wat goed is voor Zijn dienares. Maar wat is eigenlijk een hidjaab? Is dat hetzelfde als een hoofddoek? Nee, het woord hoofddoek zegt het al: dat is een doek die voor het hoofd bestemd is. De hidjaab daarentegen doelt op het bedekken van de gehele 3awrah1 Alle geleerden binnen de islam zijn het er unaniem over eens dat de hidjaab een verplichting is voor elke moslima. Allaah – subhaanahu wa-ta3aalaa – heeft gezegd:

”En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij van hun blikken neerslaan en over hun geslachtsorganen waken en hun sier niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen.”
an-Noer 31

Hijaab

De geleerden hebben een aantal voorwaarden gesteld waaraan de hidjaab hoort te voldoen, te weten:

1. De hidjaab moet het volledige lichaam bedekken, behalve gezicht en handen;
2. De hidjaab mag geen versiering op zich zijn;
3. De hidjaab mag niet doorzichtig zijn;
4. De hidjaab moet wijd zijn en mag de lichaamsrondingen niet zichtbaar laten;
5. De hidjaab mag niet lijken op mannenkleding;
6. De hidjaab mag niet lijken op de kleding van ongelovige of afgedwaalde vrouwen;
7. De hidjaab mag niet geparfumeerd zijn.

Geliefde zuster, als jij je houdt aan deze voorwaarden, dan heb jij deze geweldige aanbidding vervuld en een verheven doel behaald. Allaah zal jou dan gelukzaligheid geven in dit leven en in het eeuwige paradijs. Dit is geen sprookje, maar een belofte van jouw Heer!

Waak ervoor jezelf te kleden op een zodanige wijze dat je denkt gekleed te zijn, maar dat in werkelijkheid niet bent. De Profeet – salla-llaahu 3alayhi wa-sallam – heeft gezegd dat er twee categorieën mensen van de Hel zijn die hij in zijn tijd nog niet heeft gezien. Eén daarvan betreft ”vrouwen die gekleed zijn en [toch] naakt zijn, die al heupwiegend heen en weer schommelen [en zo de mannen doen verleiden]. Hun hoofd lijkt op de gebogen bulten van kamelen met lange nekken. Ze zullen het Paradijs niet betreden en ze zullen haar geur niet ruiken, alhoewel haar geur kan geroken worden van op zo’n en zo’n loopafstand.”

De geleerden hebben “gekleed en toch naakt” uitgelegd als vrouwen die lichte kleding dragen, die hun vormen en rondingen aftekenen en ze niet bedekken. Deze hadieth mag niet gebruikt worden om over degenen te oordelen die deze eigenschappen bezitten, dat zij zeker naar de hel gaan. Allaah – subhaanahu wa-ta3aalaa – is de Enige Die daar kennis over heeft. Echter is dit een waarschuwende vermaning van onze geliefde Profeet – salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

Een hoofddoek gecombineerd met strakke en of versierde kleding die de lichaamsvormen en rondingen van de vrouw toont, is dus geen bedekking. De moslima heeft een verheven positie gekregen van haar Heer die het beste met haar voor heeft. Zij hoort de hidjaab te aanvaarden en te waken over haar eer en kuisheid. Als we werkelijk liefde en ontzag hebben jegens Allaah, dan gehoorzamen wij Hem in hetgeen Hij ons voorgeschreven heeft en dan zal Hij van ons houden.

De shaytaan en jouw begeerte liggen altijd op de loer om het jou moeilijk te maken en jou te verleiden tot het begaan van slechtheden. Slechtheden waarbij jij je in eeuwig geluk waant, terwijl jij je in eeuwig ongeluk kunt bevinden. Heb jij het niet lief dat Allaah jou liefheeft en genadig met jou is? Wanneer jij jouw Heer gehoorzaamt, dan zal Hij alleen jou rijkelijk belonen in het wereldse en het hiernamaals en jou hierin steunen, wanneer je jouw hidjaab omwille van Hem aandoet.Wees trots op jouw hidjaab en laat schaamte jou er niet van weerhouden om het prachtige en eeuwige Paradijs binnen te treden Schaam je niet voor mensen die zich niet schamen, maar schaam je voor jouw Schepper, Hij Die zich schaamt om jouw handen leeg terug te laten keren, nadat je ze voor Hem hebt opgeheven om Hem ergens voor te smeken!

De moslimbroeder 
Ook de moslimbroeder heeft bepaalde kledingvoorschriften gekregen waaraan hij zich hoort te houden. De 3awrah van de man is vanaf zijn navel tot zijn knieën; dat deel van zijn lichaam hoort hij te bedekken.

Met betrekking tot zijn kleding hoort de moslimbroeder zich te houden aan de volgende voorwaarden:

• De man mag geen kledij dragen onder zijn enkels;
• Zijn kleding mag niet lijken op de specifieke kleding van niet-moslims;
• Zijn kledingstukken mogen niet overwegend rood of geel zijn;
• Zijn kleding mag niet van zijde zijn;
• Hij mag geen goud dragen.

De moslim hoort ook te waken over zijn bedekking en hetgeen te verrichten dat zijn Heer van hem wil. De bedekking van de man is niet minder in verplichting dan de bedekking van de vrouw! Bereken de beloning bij jouw Heer en laat je niet weerhouden door de shaytaan of jouw begeerte.

Allaah – subhaanahu wa-ta3aalaa – is de Enige Schepper van de gehele aanwezigheid. Hij heeft ons alle kennis gegeven over hetgeen wat goed en slecht voor ons is en Hij heeft ons begunstigd met een verstand. Het enige wat wij hoeven te doen is te kiezen voor en te streven naar het goede en ons te weerhouden van het slechte, dan zal Allaah ons belonen met het beste. Dat is een belofte van jouw Heer. Hij – subhaanahu wa-ta3aalaa – zegt:

”En degenen die zich beijveren omwille van Ons, die zullen wij zeker leiden tot onze wegen.”
al-Ankaboet 69

Voor meer informatie met betrekking tot de hidjaab, kun je het boek Mijn zuster zo willen Allaah en Zijn Boodschapper dat je bent van uitgeverij al-Hadith Éditions lezen (ISBN: 2-930395-22-2).
Klik hier voor het pdf-bestand


  1. De ‘3awrah’ is het deel van het lichaam dat bedekt dient te worden. De 3awrah van de vrouw tegenover vreemde mannen is haar gehele lichaam behalve haar handen en gezicht en ten opzichte van de vrouwen en haar mahram (vader, opa, oom, broer, zoon van de broer of zus, zoogkind, een zoogbroer) is haar 3awrah vanaf haar boven-borstkast tot haar enkels en tot haar ellebogen. van de vrouw en dat is haar gehele lichaam, behalve haar handen en gezicht. []

Categorieën