Khadiedjah bint Khuwaylid

Sahaaba, Sierah A-ssalaf, Wetenschap | 0 comments


De vier beste vrouwen van de wereld zijn: Maryam de dochter van de Imran, Fatima de dochter Mohammad, Khadidja de dochter van Khuwaylid en Assiah, de vrouw van de Farao.

Biografie van KHADIEDJAH BINT KHUWAYLID

KHADIEDJAH BINT KHUWAYLID   

Khadiedjah bint Khuwaylid radiya-llaahu 3anha was de eerste vrouw van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Haar hart was het eerste hart dat door de Islaam geraakt werd, aldus was zij de eerste persoon die zich tot de Islaam bekeerde. Toen zij haar volwassenheid bereikte, stond ze bekend als ‘Taahira’ (rechtschapen, deugdzaam) door haar edele en onovertroffen karakter.(Al-Isaabah of Ibn Hajr (8/60))

Khadiedjah was de eerste vrouw met wie de Boodschapper van Allaah trouwde. Zij was een verre nicht van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, en vijftien jaar ouder dan hij. Tijdens zijn huwelijk met haar trouwde hij met niemand anders, totdat zij was gestorven. Khadiedjah baarde al zijn kinderen, behalve Ibrahiem 3alayhi as-sallam. Samen kregen ze zes kinderen: Qaasim, 3abdullaah, Zaynab, Ruqayyah, Umm Kalsoem, en Faatimah, waarvan beide zonen in hun kindertijd overleden.

KHADIEDJAH EN HAAR HUWELIJK MET DE PROFEET

Voor haar huwelijk met de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam was ze met een andere man getrouwd, maar binnen korte tijd overleden zowel haar vader als haar man, waarbij de verantwoordelijkheid voor de handel die zij dreven bij haar kwam te liggen. Ibn Ishaaq heeft overgeleverd dat Khadiedjah een eerbiedwaardige, fortuinlijke zakenvrouw was, dat door heel Quraish gerespecteerd werd.

Khadiedjah nam mannen in dienst om voor haar te handelen. Toen ze geïnformeerd werd over de eerlijke handel van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, zijn vriendelijke manieren en dat zijn stadsgenoten hem eenstemmig de titel van al- Amien (de betrouwbare) gaven, vroeg ze hem of hij handel met haar zou willen drijven, waarmee hij toestemde.

Op vijfentwintigjarige leeftijd ging de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam als handelaar voor Khadiedjah naar Syrië. Zij had hem geld aangeboden om haar zaken te regelen, en zou hem hoger uitbetalen dan de andere mannen. Toen hij naar Mekkah terugkeerde, zag Khadiedjah dat er meer winst met haar geld was verkregen dan zij gewend was. Haar huurling, Maisarah, die zij met hem meegestuurd had, vertelde Khadiedjah over de goede manieren, eerlijkheid, diepe gedachten, oprechtheid en geloof van Mohammed. Bijgevolg onthulde Khadiedjah haar wens om met de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam te trouwen aan haar vriendin Nafiesa, die onmiddellijk naar de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam  ging om hem het goede nieuws te vertellen. Hierop accepteerde hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam   het aanzoek van Khadiedjah. Toen zij in het huwelijk traden, gaf de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam aan Khadiedjah een bruidschat van twintig kamelen. Khadiedjah was toen veertig jaar oud en werd beschouwd als de beste vrouw van haar volk, in afkomst, fortuin en wijsheid.

KHADIEDJAH EN DE EERSTE OPENBARING

Vijftien jaar na het huwelijk, werd de eerste openbaring naar de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in de grot van Hira gestuurd, waarna hij bij zijn vrouw terug kwam en haar op de hoogte stelde van het incident in de grot. Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vroeg vervolgens aan haar:

”O Khadiedjah, wat is mij overkomen? Ik heb angst voor mezelf gekregen!” Zij antwoordde daarop: ”Dat zou niet kunnen, wees blij. Ik zweer bij Allaah dat hij jou nooit zal vernederen. Jij verenigt de verbroken relaties, jij draagt de last van de zwakken, jij helpt de armen en de behoeftigen, jij onthaalt de gasten gastvrij en verdraagt moeilijkheden op het pad van de waarheidsgetrouwheid.”  (Overgeleverd door 3aa’ishah en verzameld door Muslim)

Imaam an-Nawawi schreef in zijn commentaar op Sahieh Moslim dat de geleerden de reactie van Khadiedjah hebben uitgelegd door te zeggen dat zij wist dat Allaah subhaanahu wa-ta3aala nooit bij iemand die zulke edele manieren en zo een edele en deugdzame karakter gekregen heeft, krankzinnigheid zou laten veroorzaken.

Khadiedjah heeft nooit aan de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam getwijfeld, noch heeft zij ooit getwijfeld over de juistheid van zijn woorden. Zij was in feite zijn grootste bron van geruststelling, de eerste die hem veilig liet voelen en hem trouw was. Zij was ervan overtuigd dat alleen een welsprekende persoon de openbaring van Allaah subhaanahu wa-ta3aala  zou krijgen, en zo was zij de eerste om de omhelzing van de Islam binnen te gaan.
Doordat Khadiedjah, een hoog gewaardeerde vrouw in Quraish, de oproep van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam om Allaah subhaanahu wa-ta3aala  aan te bidden steunde en accepteerde, begon zij de manier waarop er in Quraish geleefd werd af te keuren. De rijke en arrogante mensen van Quraish zouden het niet toelaten dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam openlijk zou preken en dat zijn oproep zich zou verspreiden, uit vrees dat er een verandering in de heersende mentaliteit zou komen, en dat alles waar zij voor stonden afgekeurd zou worden. Toen de Islaam zich begon te ontwikkelen, het aantal moslims zeer gering was en Quraish de vijandschap aan de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam verklaarde, bleef Khadiedjah achter de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam staan. Zij hielp hem bij het preken van de woorden van Allaah subhaanahu wa-ta3aala  ,en was een getuige van de verdeeldheid die tussen de gelovigen en de ongelovigen ontstond.

HET OVERLIJDEN VAN KHADIEDJAH

Slechts twee maanden na het overlijden van Aboe Talib, de oom van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, overleed Khadiedjah. Deze twee pijnlijke gebeurtenissen veroorzaakte de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam veel verdriet en lijden. Khadiedjah overleed in de Ramadan van het tiende jaar van zijn profeetschap, zij was toen vijfenzestig jaar oud en hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam was vijftig. De profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam was in diepe rouw van haar dood. Vijfentwintig jaar lang deelde zij het harde werken en de beproevingen van de profeetschap. In een eerlijke uitbarsting van tedere gevoelens zei hij:

”Zij geloofde in mij, toen niemand anders dat deed. Zij omarmde de Islaam, toen de mensen mij niet geloofden. En zij hielp en troostte mij, met haar persoon en haar rijkdoen, toen er iemand anders was om mij de helpende hand te bieden. Ik heb alleen van haar kinderen gehad.” (Overgeleverd door Imaam Ahmed in Al-Musnad)

Djibriel kwam een keer naar de Boodschapper en zei:

”Boodschapper van Alllaah, kijk, Khadiedjah komt naar jou met een kom met gekruid voedsel of drinken. Wanneer ze bij je komt, biedt haar dan de groeten van haar heer aan en geef haar het goede nieuws over een paleis van juwelen in het paradijs, waar er geen lawaai of gezwoeg is.” (Overgeleverd door Aboe Hurairah, Sahih Al- Bukhari)

Na het overlijden van Aboe Talib en Khadiedjah, verklaarde Quraish openlijk hun veldtocht van martelingen en onderdrukking. Snelle opeenvolgingen van ongeluk leidden ertoe dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam die periode ”het jaar van verdriet en rouwen” noemde.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam herdacht Khadiedjah heel vaak. In elk boek waarin zijn leven beschreven staat, worden Khadiedjah en haar onovertroffen karakter genoemd. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd:

”De vier beste vrouwen van de wereld zijn: Maryam de dochter van de Imran, Fatima de dochter Mohammad, Khadidja de dochter van Khuwaylid en Assiah, de vrouw van de Farao”.  (Sahih- Overgeleverd door Anas in Ahmed, At- Thirmidhi en anderen. Verklaard als Sahih door Al-Albani in zijn boek ‘Tartib Sahih ul-Jaami’ (nr.8))

Een ander bewijs voor de liefde van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam voor Khadiedjah zijn de volgende woorden van ‘Aishah:

”Ik was op niemand zo jaloers als op Khadiedjah, omdat hij zich haar constant herinnerde en omdat hij soms een schaap slachtte, in stukjes hakte en een evenredig deel ervan naar haar vriendinnen stuurde. Vaak zei ik tegen hem: “Het lijkt wel of er nooit een andere vrouw op aarde heeft bestaan dan Khadiedjah.” Daarop antwoordde hij: “Zij was inderdaad een beschaafde vrouw en ik kreeg kinderen van haar.” (Verzameld door Al-Bukhari en Moslim)

Djibreel kwam een keer met het goede nieuws van Allaah subhaanahu wa-ta3aala en zei tegen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam:

”Wanneer zij (Khadiedjah) komt geef haar de salaam (vredesgroet) van Allaah en mij, en geef haar het goede nieuws dat zij een  paleis van edelstenen in het Paradijs zou krijgen, waarin geen lawaai noch vermoeidheid zal zijn.” (Overgeleverd door Aboe Hurayrah en verzameld door Al-Bukhari en Muslim)

Khadiedjah radiya-llaahu 3anha is een van de vrouwen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam waarover Allaah subhaanahu wa-ta3aala  heeft gezegd:

”O vrouwen van de Profeet, jullie zijn zoals geen van de andere vrouwen, als jullie (Allaah) vrezen. Weest daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreekt een juist woord. Aayah 33:32Bronnen:http://sisters.islamway.com/modules.php?name=News&file=article&sid=372
http://www.sunnahonline.com/ilm/seerah/0024.htm
Ar-Raheeq Al-Makhtum (THE SEALED NECTAR). Memoirs of the Noble Prophet [pbuh]. Geschreven door Saifur Rahman al-Mubarakpuri

Categorieën