Ik was met de Shaykh Suyuti, en hij schreef drie volumes op die dag.
” Shamsu Dien Al-Dawudi

Zijn naam: 3Abd al-Rahman Abu al-Fadl ibn Abi Bakr Jalal al-Din Al-Suyuti.
Zijn geboortejaar: Hij is geboren in de maand Rajab 849 AH/ september 1445.
Zijn sterfjaar: Hij is overleden in de maand Jumada al-Ula 911 AH/oktober 1505.

Naam en geboorte

Zijn volledige naam was 3Abd al-Rahman Abu al-Fadl ibn Abi Bakr, Jalal al-Din Al-Suyuti. Al-Suyuti is afgeleid van een stad in  Egypte genoemd Assioet.
Hij werd geboren op zondag avond in de maand Rajab 849H, dat komt  overeen  met september 1445, in Cairo (Egypte). Zijn vader was een bekende wetenschapper die bekend stond om zijn wetenschap en religie hij stierf toen imaam al-suyuti ongeveer  5 jaar oud was. hij groeide op als wees, voor zijn achtste leeftijd memoriseerde hij de Qur’aan. Hij is begonnen met het zich verdiepen in religieuze kennis vanaf 864H, op de leeftijd van 15.

Zijn docenten:

Shaikh Shihaab-ud-Dien Al-Shaar Masaahie:
Hij studeerde bij hem de wetten van erfrecht, hij studeerde zijn uitleg van al Majmoo.

Shakh ‘Ilm ud-Din Balqieni:
Hij studeerde fiqh bij hem totdat hij stierf. En hij heeft hem geautoriseerd om te onderwijzen en fatawah te geven.

Shaikh Sharaf-ud-Dien Al-Manaawie:
Hij  studeerde bij hem Fiqh en Tafsir.

Taqie-ud-Dien Al- shumnie Hanafie:
Hij studeerde bij hem wetenschappen van Hadith en Arabische taal.

Shaykh Al-Kaafiejie:
Hij studeerde bij hem Tafsier, usul fiqh en ma’aanee voor de duur van 14 jaar. En hij gaf hem een tazkiyyah (idjazah)

Saifu-Ddien Al-Hannafie:
Hij studeerde bij hem tafsier en balghah (welsprekendheid).

Zijn vrouwelijke docenten:
Assiyah bint Djaara Allaah bin Saalih en Kamaaliyah bint Muhammed  en Oum haana’ bint abu Hassan en Oum Fadl bint Muhammed en vele andere vrouwen.

Hij kreeg van 150 docenten een tazkiyyah (idjazah). Hij heeft deze docenten opgesomd in zijn boek husn al-Muhadaarah.

Reizen:

Hij reisde naar;  Sham , Hijaz , Syrië, Jemen , India en Marokko en vestigde zich aan het eind van zijn leven in zijn vaderland Egypte.

Imaam Al-Suyuti rahimahu llaah bekleedde verschillende functies in zijn leven

Zoals dat van  leraar van de Arabische taal in 866H en hij doceerde  Hadith aan het Universiteit van Ibn Tuloon. Hij werd ook  gerechtigd om fatawah te geven  in 876H.

Hij was een productief schrijver, en een bekende auteur van de laatste tijden.

Hij heeft  op zijn minst een boek in iedere tak van de Islamitische wetenschap geschreven het eerste boek dat hij schreef was Sharh Al-Isti3aadha Wal-Basmalah in 866H, toen hij zeventien jaar oud was.

Zijn vermogen om te schrijven was buitengewoon.

Dawudi zijn leerling zegt:”Ik was met de Shaykh Suyuti, en hij schreef drie volumes op die dag.”

Hij was de best geïnformeerde geleerde in zijn tijd van de Hadith en aanverwante wetenschappen, hij had kennis van de overleveraars van de hadith de Matn ,de isnad , en de afleiding van de beslissing van de hadith. En hij memoriseerde honderdduizend ahaadith.

Zijn studenten

Zijn meest bekende studenten zijn:
Shamsu Dien Al-Dawudi (overleden 945H) – auteur van het boek Tabaqaat Al-Mufassirien en andere werken.
Ibn Iyaas, auteur van het boek Badaa’i-uz-Zuhoor (overleden 930H).

Enkele andere van zijn leerlingen waren de Shakh Haafidh Tuloon en de Imam Al-Shi’raanee, auteur van het boek Al-Tabaqaat (overleden 973H).

Zijn werken

Hij heeft bijna 500 werken geleverd. Imam Suyuti noemt 283 van zijn werken in Husn al-Muhađarah . Enkele van de meest bekende werken die hij produceerde zijn:
-Al Itqaan fi 3uloem al Qur’aan.
-Sharh sunan ibn madjah
-Tafsir al-Jalalayn
-Al-Jaami3 al-Kabir
-Tadrib al-Rawi

Zijn dood

Imaam Assyutie rahimahu llaah overleed in zijn huis nadat hij getroffen werd door een ziekte die zeven dagen duurde in Jumada al-Ula  911H dat komt overeenkomt met oktober 1505.

Leerstellingen

– De student van kennis hoort niet fanatiek te zijn ten opzichte van één leraar echter hoort hij kennis te nemen van elke betrouwbare geleerde.

– De geleerden onderwijzen vele leerlingen echter treden maar een paar in hun voetsporen.

– Het vergaren van kennis is een proces die je hele leven voortduurt, de Taalib Al-3ilm moet zijn leven daarom hier naargelang indelen.

–  Het bestuderen van de biografieën van de geleerden zorgt voor meer waardering voor de geleerden en vergroot ook de liefde voor hen.

– Grote geleerden zijn ook onderwezen door vrouwen, dat is een extra motivatie voor de Talibaat Al-3ilm om zich te beijveren om kennis te vergaren en niet te wanhopen.

– Als iemand zich beijverd omwille van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa en oprecht is dan zal Allaah subhaanahu wa ta3aalaa diegene niet bedriegen, Hij zal hem leiden en de wegen die leiden naar kennis voor hem gemakkelijk maken.

– Kennis en inzicht zijn twee gunsten van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa die hij geeft aan wie hij wil, vandaar dat de Taalibu Al-3ilm zijn vertrouwen en hoop Alleen op Allaah subhaanahu wa ta3aalaa moet vestigen.

– Het vergaren van kennis is leiding van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa.Brono.a. Een biografie die gehaald is uit het boek van imaam assuyoeti: hasn al-haadarah fi tariekh misr wa al-Qaahirah en een biografie op sunnihport.com En een biografie op wikipedia.

Categorieën