Islamitisch Nieuwjaar

Artikels | 0 comments

Door broeder Aboe Jouairiya.

Het begin van de islamitische jaartelling en de gebeurtenissen daaromtrent.

Binnen de sociologische wetenschappen wordt er gezegd dat de komst van wetenschap  tot de verdwijning van religie leidt. Veel mensen zullen inderdaad geloven dat dit het geval is, kijkend naar de omstandigheden waarin men leeft. Maar in de Islaam is er geen tegenstrijd tussen geloof en wetenschap. Men kan overeenkomstig met de wetten van de Islaam leven en tegelijkertijd meegaan met de ontwikkelingen die alsmaar plaatsvinden.

Je zult je vast afvragen wat dit met het Islamitisch Nieuwjaar te maken heeft. Als antwoord hierop wil ik zeggen dat heel veel mensen denken dat als men zich aan zijn normen en waarden en geloof houdt, dat hij automatisch niet bij de maatschappij hoort. Onder deze islamitische normen en waarden vinden we het begin van de islamitische jaartelling. Hiermee bedoel ik niet de feestviering daaromtrent, maar de betekenis ervan. Zeer opmerkelijk in de islamitische landen vinden we dat heel veel mensen niet weten wat het inhoudt en vaak ook niet weten wanneer het nieuwe jaar voor de moslims begint. In westerse landen weet zelfs het merendeel van de moslims niet wat het inhoudt en wanneer het begint. Als je ze echter vraagt naar de data van het christelijk Nieuwjaar, het kerstfeest, Pasen, Pinksteren, etc. dan weten ze het vaak wel.

Door deze lezing wil ik aandacht vestigen op het Islamitisch Nieuwjaar. Vóór ik begin met het Islamitische Nieuwjaar, wil ik kort stilstaan bij de jaartelling die de meeste mensen in de wereld kennen en hanteren (2008).

Geschiedenis van de westerse jaartelling

Volgens de algemene opvatting is het allemaal zo’n 4000 jaar geleden begonnen in het oude Babylonië. De Babyloniërs vierden Nieuwjaar eind maart, aan het begin van de lente. Van het oude Egypte zijn ook vieringen bekend, maar dan in september. In de huidige kalendertelling uiteraard want die hadden zij toen nog niet.

Het begin van het nieuwe jaar was gekoppeld aan veranderingen in de natuur. Voor de Babyloniërs en ook de Romeinen, symboliseerde de lente een nieuw begin. Vandaar dat het nieuwe jaar eerst op 1 maart was. Voor de Egyptenaren was er een nieuw begin op het moment dat de Nijl begon te overstromen. Het water van de Nijl zorgde namelijk voor nieuwe gewassen.

Hoe ging het verder?

Na veel onduidelijkheden over diverse kalendersystemen zette Julius Caesar in 46 voor Christus een belangrijke stap. Hij stelde vast dat 1 januari het begin van elk nieuw jaar zou zijn. En tot op de dag van vandaag geldt deze datum in de Westerse wereld als Nieuwjaarsdag.

In de eerste eeuwen van deze jaartelling was de vroege Kerk erg anti-Nieuwjaarsrituelen. Het werd gezien als heidens en daarom verwerpelijk. Dit bleef heel lang zo. Langzaamaan gingen kerken Christelijke betekenissen aan deze traditie verbinden. Dit leidde uiteindelijk tot algehele acceptatie van deze feestdag.

Waarom wordt het gevierd?

Mensen overal ter wereld hebben gebruiken en rituelen rondom het begin van het nieuwe jaar. Mensen lijken er behoefte aan te hebben om het oude vaarwel te zeggen en het nieuwe met verwachting tegemoet te zien. Dit komt ook tot uiting in de Nieuwjaarswens: een nieuw jaar met nieuwe kansen.

De islamitische jaartelling

Als we het over de islamitische jaartelling hebben, dan hebben wij het eigenlijk over de Islaam als godsdienst en over de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

De Profeet Mohammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en de Islaam

Toen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is geboren op de twaalfde dag van Rabie3 al-Awwal, een jaar na het jaar van de Olifant.

De vader van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam stierf terwijl hij nog in de buik van zijn moeder zat. Zes jaar later overleed zijn moeder ook. Hierna werd hij verzorgd door zijn opa 3abdu-l-Muttalib, die twee jaar na de dood van zijn moeder ook overleed. Na de dood van zijn opa, werd hij opgevoed door zijn oom aboe Taalib. Ondanks deze trieste omstandigheden, kende de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Op 40-jarige leeftijd ontving hij zijn eerste openbaring van de engel Djibriel 3alayhi-ssalaam. Hierin werd hij opgeroepen de mensen tot de Islaam uit te nodigen en alle afgoden te verwerpen en Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa alleen te aanbidden. In het begin nodigde hij in het geheim alleen zijn naasten uit tot de Islaam. Niet veel later kreeg hij de opdracht om in het openbaar de Islaam te verkondigen.

Overgeleverd door ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa, hij zei: ”Toen dit vers neerdaalde:

”En waarschuw je verwanten.”

De profeet liep totdat hij de Safaa berg opklom en riep: ”O mijn volk!” Hierop verzamelden de mensen zich bij hem en hij zei: ”Wat vinden jullie ervan als ik jullie vertel dat er een groep mensen tegen jullie aan de voet van deze berg zijn, zouden jullie in mijn woorden geloven?” Ze zeiden: ”Wij hebben nooit leugens van jouw kant meegemaakt.” Hij zei: ”Ik waarschuw jullie tegen een hevige tegenspoed binnenkort.” Aboe Lahab (zijn oom) zei: ”Moge het je slecht vergaan. Heb jij ons voor die reden bij elkaar gebracht?” Daarna liep hij weg en vervolgens daalde de Soerah neer:

”Vernietigd zijn de handen van aboe Lahab en vernietigd is hij.”

Uit dit verhaal kan worden geconcludeerd dat er vóór de verkondiging van de Islaam, Muhammedsalla-llaahu 3alayhi wa-sallam bekend stond om vele goede eigenschappen. Met de verkondiging van de Islaam begon de haat en vijandigheid tegen hem en zijn mede-moslims. Het begin van de Islaam markeert het keerpunt van de Qurayshieten tegen Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in het bijzonder en de Islaam in het algemeen. Deze vijandigheid duurde ongeveer dertien jaar voort.

De Profeet van de Islaamsalla-llaahu 3alayhi wa-sallam werd gedurende deze dertien jaar bespot, vernederd, uitgemaakt voor leugenaar, waarzegger, dichter, tovenaar, krankzinnig en andere benamingen. Het werd alsmaar moeilijker voor hem om in zijn geboorteplaats Mekkah te blijven wonen. In deze dertien jaar heeft hij meerdere malen geprobeerd om de Islaam buiten Mekkah te verkondigen, maar zonder veel succes. Pas in het twaalfde jaar ontmoette hij een aantal mensen uit Medienah die naar Mekkah waren gekomen voor de heidense pelgrimstocht. Zes van hen bekeerden zich tot de Islaam en kregen de  opdracht om de Islaam in Medienah te verkondigen. Een jaar later kwamen er drieënzeventig mensen uit Medienah die allen waren bekeerd tot de Islaam. Zij nodigden de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam uit om naar Medienah te komen en beloofden hem te beschermen en zegden hem hun steun toe onder alle omstandigheden.

Al-Hidjrah (de Emigratie)

Na deze gebeurtenissen begonnen de eerste moslims naar Medienah te emigreren, na het bevel van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. De situatie in Mekkah werd onhoudbaar voor de moslims en ze hoopten het beter te krijgen in Medienah. Toen de Qurayshieten dit door hadden, vatten ze het plan op om de Profeetsalla-llaahu 3alayhi wa-sallam te doden zodat ze van het probleem af zouden zijn. Ze zagen al die jaren met lede ogen aan dat het aantal moslims gestaag groeide en vatten het als een bedreiging op. De Islaam was namelijk in strijd met hun heidense geloof en gebruiken.

De Profeetsalla-llaahu 3alayhi wa-sallam kreeg via een openbaring het bevel van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa om ook te gaan emigreren naar Medienah. Hij vertelde het zijn beste vriend aboe Bakr en ze besloten samen te vertrekken. Deze zelfde nacht hadden de Qurayshieten besloten om een eind aan het leven van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam te maken. Zij wisten echter niet dat hij al was vertrokken en zijn neef Ali in zijn bed had laten slapen.

Om ze op een verkeerd spoor te brengen, vertrok hij in tegengestelde richting. Dus niet richting Medienah, maar richting Yemen, naar het zuiden. De Profeet en aboe Bakr verbleven drie dagen in een grot. Nadat ze zeker wisten dat ze niet meer werden achtervolgd, hervatten ze op een rustig tempo hun reis naar Medienah.

De jaartelling

Deze reis werd 1431 jaar geleden volbracht. Deze emigratie stond symbool voor vele veranderingen, onder andere het begin van een nieuwe jaartelling, van een nieuwe kalender; de Islamitische kalender.

Evenzo de stichting van de eerste islamitische staat. Hier werden de basiselementen van de Islaam gevestigd en van hieruit kwam de Islaam verder tot ontwikkeling.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam verbleef tien jaar in Medienah na de emigratie en overleed op 63-jarige leeftijd. In de eerste dertien jaar van de verkondiging, zijn er weinigen geweest die tot de Islaam zijn bekeerd. Dit, ondanks vele inspanningen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Na de emigratie zijn er in een tijdsbestek van tien jaar meer dan honderdduizend mensen tot de Islaam bekeerd.

Hoe vieren wij het Islamitisch Nieuwjaar?

 Het Islamitisch Nieuwjaar wordt niet gevierd door vuurwerk af te steken en door te feesten, maar door stil te staan bij al deze gebeurtenissen die hebben plaats gevonden rondom de verkondiging van de Islaam. Er zijn een aantal lessen waar men van kan leren en die zal ik hier kort benoemen.

1- Inspanning die alle Profeten hebben verricht omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa.

2- Ondanks het feit dat de Profeet in Mekkah werd geboren, een heel groot deel van zijn leven erin heeft doorgebracht en er ontzettend veel van hield, heeft hij de stap genomen om zijn geliefde stad te verlaten. De reden hiervoor was niet omdat hij graag huizen wilde bouwen, of dat het economisch gunstiger zou zijn geweest, of andere wereldse zaken, maar puur om tawhied (de eenheid van Allaah) te verkondigen. Vandaar dat wij spreken over een monotheïstische godsdienst.

3- Geduld. Het geduld dat de Profeet in Mekkah had getoond, werd in Medienah beloond. Wij behoren altijd geduld te tonen in moeilijke situaties, nooit achterom te kijken en altijd met hoop vooruit te kijken om onze doelen te bereiken.

Categorieën