Inleiding de Moslima bij tegenspoed

De moslima bij tegenspoed, Moslima | 0 comments

Tegenspoed en drama’s behoren zeker tot het leven. Het zijn beproevingen die Allaah Geprezen en Verheven zij Hij naar Zijn dienaren stuurt, om te zien wie van hen een sterke overtuiging en een goed gedrag heeft, en wie de zwakste overtuiging of het slechtste gedrag heeft.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn. En Wij beproeven jullie daden.”
Muhammad 31

Dit komt nog eens bovenop de vergeving van de zonden ten tijde van zo’n tegenspoed.

De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei:

“Geen enkel ongemak en geen enkele moeilijkheid, ziekte, verdriet, of bezorgdheid treft de gelovige zonder dat dit van zijn zonden uitwist.”1

Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei ook:

“De beproeving blijft de gelovige man en de gelovige vrouw treffen in zijn lichaam, zijn familie en zijn bezittingen tot hij Allaah Geprezen en Verheven zij Hij ontmoet zonder de minste fout te hebben.”2

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem hebben voor Zijn gelovige dienaren bepaalde zaken opgelegd waar ze zich aan moeten houden bij tegenspoed en beproevingen, in de hoop dat er een einde aan komt en dat ze er de beloning voor zullen krijgen.

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam a-Ttirmidhie. []
  2. Hasan, deze hadieth is overgeleverd en hasan verklaard door imaam Ahmad, imaam al-Bukhaarie imaam a-Ttirmidhie en imaam al-Haakim. []

Categorieën