Weet dat de vrouw volledig als naaktheid beschouwd wordt, zoals ibn Mas3oed Moge Allaah behaagd met hem zijn het zegt. Als ze haar huis verlaat, vergezelt de duivel haar en gebruikt hij haar om de verboden zaken mooier te maken in de ogen van de mannen, zoals een blik, een woord… of nog erger.

Door middel van zijn wijze en verheven wetgeving sluit de Islaam deze deuren die kunnen leiden tot verderf, twijfel en schandelijke daden die het gevolg kunnen zijn van het feit dat een vrouw haar huis verlaat.

De Koran en de Sunnah tonen ons aan welke hoedanigheid Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem van de vrouw verwachten als ze haar huis verlaat, door voorwaarden en regels op te leggen die de vrouw moet respecteren.

Categorieën