Hoe verwelkomen wij Ramadaan?

Artikels | 0 comments

”De maand Ramadan is aangebroken, de maand van de zegeningen”.

vertaling van de vrijdagpreek gegeven door Said Amrani op 29-07-2011

Het hoort bij de natuurlijke aanleg van de mens dat hij fouten maakt en zonden pleegt. Om deze reden heeft Allaah een aantal kansen aan de mens verleend om zich te zuiveren van deze zonden en om terug te keren naar Allaah de Verhevene. Een van deze kansen is de komst van de heilige maand Ramadaan, welke geldt als een grote mogelijkheid om je zonden kwijt te schelden. Vele moslims wachten het hele jaar door op deze mooie maand zodat ze deze goed kunnen benutten. Hierbij verwelkomen wij de maand Ramadaan. Voor je het weet zijn er dagen, weken,maanden en zelfs jaren voorbij gevlogen zonder dat je er besef van hebt. Het jaar hiervoor waren er mensen die bij ons aanwezig waren, maar die er niet meer zijn. Hun daden zijn nu gestopt en met ze meegegaan. Zij krijgen de kans niet meer om Ramadaan mee te maken, maar wij wel. Broeders en zusters, maak hier dus gebruik van, want wie weet zul je het hierna niet meer meemaken en is dit wel je laatste kans. Dan zul je spijt krijgen dat je geen gebruik hebt gemaakt van deze kans, maar dan is het te laat. Overgeleverd is door Bukhari en Muslim dat de Profeet- salla allahu alayhi wa sallam- op een dag de eerste tree van de minbar opsteeg en Amien zei. Bij de tweede tree zei hij ook Amien en bij de derde tree zei hij ook Amien. De metgezellen vroegen hem: ”Waarom zei u Amien bij elke tree die u opsteeg?” Hij zei: ”Toen ik de tree opsteeg, kwam Jibriel en zei tegen mij: ”Wie de Ramadaan meemaakt en het geen aanleiding was tot vergeving van zijn zonden, Moge Allah hem weghouden. Zeg Amien. En daarom zei ik Amien.”

Het was de gewoonte van onze vrome voorgangers dat ze zes maanden Allaah vroegen om hun daden die zij in Ramadan hebben verricht te accepteren.

Onze Profeet- salla allahu alayhi wa sallam- heeft gezegd: ”De maand Ramadan is aangebroken, de maand van de zegeningen, waarin Allah zijn dienaren bedekt met zijn barmhartigheid en de dienaren verlost van hun zonden en hun smeekbeden inwilligt. Tevens kijkt Allah hoe we wedijveren en pronkt met zijn dienaren bij de Engelen. Laat daarom Allaah het beste van jezelf zien. De ongelukkige hierin is degene die geen gebruik maakt van deze barmhartigheid.”

Beste broeders en zusters, dit is onze kans om verlost te worden en afstand te nemen van onze zonden en de oogst binnen te halen in de vorm van zegeningen. Onze Profeet heeft namelijk gezegd: ”Bij het aanbreken van de eerste dag van de Ramadan worden de poorten van het Paradijs geopend en blijven open. Ook worden de poorten van de Hel gesloten en blijven dicht. De shayatien worden geketend en er wordt geroepen: ”Oh dienaren die het goede willen: kom! Ook wordt er geroepen: Oh dienaren die het slechte willen: vertrek! Elke nacht laat Allaah Zijn genade zien door mensen te weerhouden van de Hel.”

Beste broeders en zusters, Ramadan is de beste maand van het jaar, omdat het vasten daarin behoort tot de vijf zuilen van de Islam. Daarnaast heeft onze Profeet de taraweeh gebeden tot sunnah gemaakt, in deze nachten van de Ramadan bevindt zich een waardevolle nacht. Deze nacht is meer waard dan 83 jaar aanbidding. Breng daarom deze nachten van Ramadan door in het gedenken en aanbidden van Allaah.

Helaas brengen veel mensen hun tijd door met het kopen en maken van eten en drinken. Hierdoor lijkt het alsof de Ramadan in het teken staat van lekker en veel eten. Integendeel, de wijsheid van het vasten is het behalen van godsvrees en het naderen tot Allaah. Door de onthouding van eten en drinken en begeerten terwijl men de mogelijkheid heeft is een teken van godsvrees. Voor elke daad staat een vastgestelde beloning, maar de beloning van het vasten wordt overgelaten aan Allaah. Hij beloont naar gelang zijn barmhartigheid.

De Ramadan verwelkomen wij door terug te keren naar en het vermijden van zondes. Deze Ramadan gebruiken we om ons geloof (imaan) op te laden. Wie daar niet in slaagt, behoort tot de grote verliezers.

Onze Profeet- salla allahu alayhi wa sallam- heeft gezegd: ”Een van de poorten van het Paradijs wordt de poort van Ar-Rayyaan genoemd, de poort der verfrissingen. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan. Er zal gezegd worden: Waar zijn degenen die vasten? Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnengaan. De poort zal voor altijd gesloten worden.”

Weet,  beste broeders en zusters, dat het vasten en Koran lezen voorspraak voor ons doen op de Dag des Oordeels. Beste broeders en zusters, zoals eerder genoemd is de maand Ramadan een maand van barmhartigheid. Daarom moeten we barmhartig zijn voor onze medemens door armen en behoeftigen eten te geven endoor extra aandacht aan hun te besteden. Er zijn mensen die geen dadel  hebben om het vasten te verbreken. Deze mensen hebben ook het recht op het Ramadangevoel. Wees daarom vrijgevig en weet dat jouw Profeet- salla allahu alayhi wa sallam- de meest vrijgevige was. Op gezag van Ibn Abbaas is overgeleverd: ”De Profeet- salla allahu alayhi wa sallam- was de meest vrijgevige onder de mensen. Hij was meer vrijgevig in Ramadan als hij Jibril ontmoette.” ((Bukhari en Muslim)) Ook de metgezellen waren vrijgevig en barmhartig voor hun medebroeders en zusters en wij moeten dit voorbeeld volgen.

Beste broeders en zusters, voorwaar, het vasten is niet alleen dat je je onthoudt van eten en drinken en lusten, maar dat je alle ledematen betrekt bij het vasten. Hiermee wordt bedoeld dat je niet met je tong roddelt, met je oog kijkt naar het verbodene, etc.

Beste broeders en zusters, de maand Ramadan is duidelijk een maand om de oogst binnen te halen en jezelf te versterken. Verspil daarom deze kans niet.

Categorieën