Hoe dien je om te gaan met de eerste nacht?

Gezinskunde | 0 comments

Ethieken van de eerste nacht

Asmaa bint Yazied heeft gezegd: “Ik versierde 3Aai’shah voor de profeet. Vervolgens kwam ik naar hem en riep hem om naar haar plaats te gaan. De profeet ging naar haar en ging naast haar zitten. En hij nam een beker van melk en dronk deze en gaf deze vervolgens aan haar. Hierop liet zij haar hoofd zakken uit schaamte. Asmaa berispte haar en zei ‘Neem van de hand van de profeet’, vervolgens nam zij die en dronk ervan.”

Je ziet dat de profeet vrede zij met hem op een goede wijze met zijn vrouw omgaat waarbij hij rekening houdt met haar schaamte, haar gebrek aan ervaring en aan het feit dat zij nog aan de sfeer moet wennen.

Maar daar houdt het niet bij op. Het is aanbevolen, om het volgende te doen, zoals is overgelever door at-Tirmidhie van de profeet vrede zij met hem: “Als iemand onder jullie een vrouw huwt of een slaaf koopt, laat hem dan zijn hand op haar voorhoofd leggen en ‘Bismillaah’ zeggen en laat hem smeken voor zegeningen en laat hem het volgende zeggen: “O Allaah, ik smeek U haar goedheid en de goedheid waarin U haar geschapen heeft en ik zoek toevlucht bij U voor haar slechtheid en de slechtheid waarin U haar geschapen heeft.”

Deze smeekbede kan men terugvinden in ‘Citadel van de moslim’.

Aanbeveling van het bidden van twee raka3aat

Het is aanbevolen om twee raka3aat te bidden, omdat de metgezellen een aantal van de taabi3ien dat hebben geleerd. Zo zie je dat er bij het verdrijven van de lust ethieken en voorschriften zijn waarbij de moslim altijd herinnerd wordt. Herinnering aan het feit dat zelfs het bedrijven van de lust ook slechts een wijze is om op een juiste manier zijn aanbiddingen te kunnen verrichten. Zodat hij niet op onjuiste manier zijn lust bedrijft, en dat ook invloed zal hebben op zijn aanbidding.

Je bent altijd met jouw doel bezig. Je bent bezig met Allaah en de tevredenheid van Allaah. Je wordt daar altijd aan herinnerd. Dat is het verschil tussen een ongelovige en gelovige. Die zelfs minderwaardiger is dan een dier, en die gemeenschap zien als lol en een natuurlijk proces. De lust van de mens heeft ook een doel, namelijk de beproeving of hij op de juiste wijze zijn lusten zal bevredigen of niet? 

De doe3aa (smeekbede) voor het hebben van gemeenschap

Een andere belangrijke ethiek is het zeggen van de doe3a voor het hebben van gemeenschap.

“O Allaah, verwijder van ons de shaytaan en verwijder de shaytaan van waarmee U ons voorziet.”

Hiermee smeek je Allaah om de shaytaan tijdens de gemeenschap van jullie allebei te verwijderen. De shaytaan heeft daarmee geen invloed op de gemeenschap die jullie zullen bedrijven. Als er een kind wordt geschonken, dan zal de shaytaan dat ook niet kunnen beïnvloeden.

Het betreft alleen de lichamelijk invloed die de shaytaan kan hebben. Bij het zeggen van de doe3aa kan de shaytaan geen schade berokkenen bij het kind als hij in de baarmoeder zit.

Deze smeekbede is heel belangrijk, net zo belangrijk als alle andere smeekbedes.

De doe3aa voor het slapengaan, doe3aa bij het eten, gemeenschap etc. In vele huizen, eet de shaytaan mee, slaapt hij mee, heeft gemeenschap, etc. Dit alles kan je makkelijk verwijderen door de smeekbedes te hanteren, door ‘Bismillaah’ te zeggen.

Kom je het huis binnen zeg je ‘Bismillaah’, eten ‘Bismillaah’, aankleden, toilet etc. En de daarbij horende specifieke doe3aa’s. De smeekbedes zijn een bescherming voor ons en het is een makkelijke manier om je te beschermen.

Verboden wijze van gemeenschap

Het is ook bekend dat de man en vrouw op alle wijze van elkaar mogen genieten, behalve op de verboden wijze en dat is via de anus. Sterker nog de profeet heeft het aangemerkt als een kleine kufr. De profeet zegt in een hadieth die door ibn maadjah is overgeleverd: “Al wie met een menstruerende vrouw gemeenschap heeft of haar benadert in haar anus of naar een onzinzegger gaat en hem gelooft in hetgeen hij zegt, voorwaar, hij heeft hetgeen verloochent dat naar Mohammed is neergezonden”.

Gemeenschap telt als sadaqah

Ook wordt de gemeenschap als een sadaqah geteld, een aalmoes die je uitgeeft.

Imaam Muslim heeft overgeleverd dat de profeet heeft gezegd: “Wegens de gemeenschap van iemand onder jullie wordt een hasanah geschreven”. Toen zeiden de metgezellen: “Hoe kan het dat iemand onder ons zijn lust bevredigt, en alsnog beloont wordt?’ Hij zei: “Zien jullie niet als hij deze op een haraam wijze verricht dat hij een zonde begaat. En omdat hij deze op een halaal wijze verricht, heeft hij een ajr.”

Wanneer wij met deze zaken bezig zijn, moeten wij beseffen:

* Dat het een gunst is van Allaah;

* Dat wij de ethieken dienen na te komen die de profeet vrede zij met hem ons heeft geleerd;

* Dit gedaan wordt om een verheven doel te verwezenlijken. En niet de minst belangrijke, dat is de tevredenheid van Allaah. Als dit je doel is, zal het jou niet alleen om jouw lust gaan. Het zal geen doel zijn, maar slechts een methode zijn, om Allaah tevreden te maken. Daarmee krijg je ook stabiliteit in jouw huwelijk.

Categorieën