Hoe behandel je het hart?

Algemeen | 0 comments

Hoe behandel jij een zieke hart? Wanneer het hart ziek is hoort het behandeld te worden met de volgende vier zaken:

1. Al-Qur’aan al-Kareem

Dit is eigenlijk de genezing van alle ziektes van het hart. Allaah zegt:

Interpretatie: ”En wij zenden van de qur’aan neer wat genezing en barmhartigheid is voor de gelovigen en het vermeerderd de onrechtvaardigen slechts in verlies.” al-Israa’ 82

De betekenis van dit vers is dat Allaah 3azza wa jall de Qur’aan als genezing heeft neergezonden voor diegenen die daarin geloven. De Qor’aan is dus een genezing voor onwetendheid maar ook voor de ziektes van het hart die jou pijn laten voelen en die jou geen pijn laten voelen. Ook is het een barmhartigheid voor de gelovigen, omdat het hen leidt naar de tevredenheid van Allaah. Het laatste deel van de aayah betekent dat de Qor’aan òf voor de persoon is of tegen de persoon is. Al-Qur’aan is een genezing voor een persoon wanneer hij daarin gelooft en hetgeen doet wat Allaah zegt en daartoe oproept. Het is een verlies voor een persoon en het zal hem meer verlies geven wanneer hij er niet in gelooft en niet hetgeen volgt wat erin staat. Het is een genezing voor de grootste ziektes, namelijk kufr en shirk. Waarbij het jou het verschil leert tussen kufr en imaan en tawheed en shirk en het leert jou hoe je jouw imaan en tawheed versterkt en hoe je afstand dient te nemen van shirk en diegenen die shirk verrichten. Een andere ziekte is twijfelachtigheid. Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa zegt:

Interpretatie: “Alif laam miem. Dat is het boek waarin zich geen twijfel bevindt en een leiding is voor diegenen die taqwa hebben. Diegenen die geloven in het ongeziene en het gebed verrichten en van hetgeen waar Wij hen van hebben voorzien uitgeven. En diegenen die geloven in hetgeen wat neergezonden is naar jou en naar diegenen vòòr jouw en zeker zijn het hiernamaals. Dat zijn degenen die de leiding volgen van hun Heer en dat zijn degenen die slagen.” al-Baqarah 1-5

De Qur’aan is de genezing voor alle ziektes: kufr, shirk en begeertes. En het is een leiding waar de kennis van imaan en ahkaam zit. Het geeft voorbeelden van vorige volkeren hoe Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa hen bestraft heeft én het geeft aan hoe het eindlot van de gelovigen en ongelovigen zal zijn. Al-Quraan al-kareem is een genezing voor het hart en een genezing voor het lichaam. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam en de sahaabah hebben de Quraan o.a. gebruikt als genezing voor ziektes van het lichaam.

2. Wat is er mis met mijn hart?

Meestal heeft het met drie zaken te maken. Het is belangrijk dat je kennis neemt van deze zaken.

1. De kracht is minder geworden van het hart. Wil jij jouw hart meer kracht en brandstof geven en meer imaan bijtanken?

Dit doe je door:

– goede daden te verrichten: aanbevolen vasten en gebeden, istikhfaar (vergiffenis vragen). Toen Nooh zijn volk heeft opgeroepen om tauwbah en istikhfaar te verrichten, hij zei tegen hen:

Interpretatie: ”..vraagt jullie Heer om vergeving, voorwaar Hij is Vergevensgezind. Hij zal dan overvloedige regen uit de hemel over jullie neerzenden en jullie bezittingen en kinderen vermeerderen en Hij zal jullie tuinen schenken en Hij zal jullie rivieren schenken.” Nooh 10

Veel mensen vragen zich af waarom het groen uit hun land verdwijnt. Veel zusters vragen zich af waarom ze niet zwanger worden. Mensen die arm zijn vragen zich af waarom ze niet rijker worden etc. Oplossing:  VERRICHT ISTIKHFAAR.
– Allaah te gedenken. Allaah subhaanahu wa ta3aalaa zegt namelijk:

Interpretatie: ”Weet: door het gedenken van Allaah komen de harten tot rust.” ar-Ra3d 28

2. Geen beschermd hart. De moslim dient zijn hart te beschermen tegen de zaken die het hart beschadigen zoals slechte zittingen, slechte vrienden, slechte omgeving, etc.
3. Zondes. De kleine en grote zondes die verricht worden zorgen ervoor dat het hart beschadigd wordt en hard wordt. Men dient hiervoor berouw (tauwbah) en vergiffenis te vragen aan Allaah subhaanahu wa ta3aalaa.

3. Het omgaan en overmeesteren van jouw nafs (ziel)

Allaah subhaanahu wa ta3aalaa zegt:

Interpretatie: ”Ik verklaar dat ik zelf niet onschuldig ben. Voorwaar, de ziel spoort aan tot het kwade, behalve bij wie door mijn Heer begenadigd is”. Yusuf 53

Deze ayaah maakt duidelijk dat de ego de persoon tot het slechte leidt, als de persoon zelf niet de nafs leidt tot het goede. Hoe meer imaan en kennis deze persoon heeft, des te beter hij zijn ego kan sturen. Over het algemeen wil de ego: voor zich opkomen, zich verdedigen, voor zijn eer opkomen, boos worden, blij worden etc. Dit kan leiden tot vele slechtheden. Vandaar dat de ego bestuurd moet worden door middel van de voorschriften van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa en soms gedwongen moet worden om de juiste daden te verrichten: geduld hebben,  op de juiste wijze liefhebben en boos worden en op de juiste wijze verdedigen. Wanneer dit niet gebeurt zal men zijn ego leiden tot slechtheid, oftewel zijn ego leidt hem tot slechtheid. Wanneer iemand jou uitscheldt, slaat of kwetst dan is het eerste wat je geneigd bent te doen voor jouw ego opkomen. Jezelf verdedigen in deze situatie is een zaak die we moeten afleren. Het eerste wat we moeten denken: wat gebeurt er op dit moment? Verricht men een zonde? Ontneemt men een recht wat Allaah subhaanahu wa ta3aalaa aan mij heeft gegeven? Adviseert iemand mij? Verleidt iemand mij tot het slechte? Etc. En wanneer iemand mij kwetst en daarmee een zonde begaat dan heeft deze persoon het recht van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa overschreden. Je moet hierbij dan niet voor jouw ego opkomen maar voor het recht van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa. Je moet diegene wijzen op het feit dat hij of zij een zonde aan het verrichten is. En dat je daarna pas jezelf bekommert om jouw eigen recht, als het recht van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa is rechtgezet.

Wanneer word ik blij? Als ik veel haraam-geld krijg? Of een haraam-prijs win? Moet ik dan blij zijn of verdrietig worden? Iemand die zijn ego niet in orde heeft zal blij zijn. Diegene die daadwerkelijk zijn ego leert te besturen, wordt op dit moment droevig, want het geld is bedorven en als men hier van eet, eet men bedorven voedsel en neemt men vuur in zijn buik. Er is een verschil tussen diegenen die hun ego overmeesteren en diegenen die dat niet doen. En zoals we weten: voorkomen is beter dan genezen. Voordat je een daad verricht is het belangrijk dat je de diagram nagaat hoe je moet denken. Zo ben je de meester over jouw ego, als je op deze manier denkt. Als je niet op deze manier denkt, en zonder dat je daarbij bewust staat zaken gaat verrichten, heeft hier jouw ego gewonnen door jou te leiden waartoe hij dat wil.

Een van de zaken die helpen jouw ego te overmeesteren is voordat jij jouw zaken gaat verrichten dat je weet dat Allaah subhaanahu wa ta3aalaa naar jouw kijkt en jouw hoort. Een hogere stap is dat je jezelf afvraagt of jij die daad zou verrichten als jij voor Allaah subhaanahu wa ta3aalaa zou staan? Stel je ziet het hellevuur met jouw ogen, zou jij deze zaak wel of niet verrichten? Het is niet een kwestie van jouw ego kunnen overmeesteren, maar een kwestie van het oprecht willen overmeesteren! Hier moet je aan denken als jij jouw ego aan het overmeesteren bent. Wanneer je jezelf verheugt en je ziet dat het niet werkt, moet jij jezelf waarschuwen! Een andere manier is: hoeveel beloning zal ik missen wanneer ik een verplichting nalaat? En hoeveel sayyi’aat krijg ik als ik deze zonde verricht? Op deze wijze moet je jezelf proberen te overmeesteren. Als je deze daad alsnog begaat dan moet je op dat moment beseffen dat Allaah subhaanahu wa ta3aalaa de schrijvers (engelen) niet jouw zonden in jouw boek laat schrijven, zes uur lang. Zes uur lang wacht de engel met het schrijven van jouw zonde in jouw boek. Dit om jouw de kans te geven om berouw en vergiffenis voor jouw zonde te vragen. Doe je dit niet, dan wordt het alsnog opgeschreven. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: ”als hij dan spijt heeft en berouw toont schrijft hij het niet op, anders wordt het als één zonde geschreven” (authentiek verklaard door Shaykh al-albaani in zijn boek As-Silsilato-Ssahiehah).

Als je deze daad begaan hebt en op dat moment sterft en voor Allaah subhaanahu wa ta3aalaa komt te staan: wat voor antwoord zal je geven? Als je geen antwoord of een zwak antwoord hebt, moet je meteen berouw tonen. En het is ook belangrijk om een gesprek te houden met jouw ego. Je dient jouw ego als eerst te beschuldigen en jouw ego duidelijk te maken dat jij hem en jezelf wilt sturen naar de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa. Eén van de sahaabah die in jihaad was, zijn ego was hem aan het bestrijden (moet ik wel strijden of niet)? Hij zei tegen zijn nafs: je zult gedwongen strijden, want er staat het paradijs voor je klaar en je wilt jezelf redden van het hellevuur. Zo bleef hij zichzelf vermanen, terwijl hij de strijd aan het voeren was.

4. Het overmeesteren van Shaytaan

Jouw ziektes moet je genezen door jouw shaytaan te overmeesteren. De shaytaan wil één ding: dat jij uiteindelijk bezwijkt voor de zonde. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: ”iblies zit elke dag op zijn troon en wanneer de dag aanbreekt dan stuurt hij zijn soldaten. Vervolgens komt er één naar hem en zegt: ik heb hem ruzie laten maken met zijn vrouw tot hij met haar gescheiden is. Dan zegt iblies tegen hem: ze zijn al bij elkaar. Vervolgens komt een andere naar hem toe: ik heb hem met zijn vader ruzie laten maken. Dan zegt iblies: zij hebben het al goed gemaakt. Vervolgens komt er een andere en zegt: ik heb hem laten vermoorden en iblies zegt :jij bent het en hij bekroont hem. Vervolgens komt er een andere en zegt: ik heb hem uit de islaam laten treden. Iblies zegt: jij bent hem jij bent hem en bekroont hem tot de koning van de djinn”.

Het is belangrijk shaytaan te overmeesteren door:

1. Kennis te hebben van zijn listen;
2. Door jezelf te kennen (wie ben ik,  mijn eigenschappen, zwakheden en sterke punten en hoe kan ik mijn zwakheden wegnemen en gewoontes verwijderen, etc.)
3. Door dicht bij Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa te komen middels de aanbidding en het gedenken van Allaah. Dit zodat jij door Allaah beschermt wordt. Shaytaan heeft maar één macht: de macht der influistering. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: ”alhamdulillaah dat Allaah de macht van shaytaan heeft gereduceerd tot influisteringen” (overgeleverd door Ahmad en Aboe Daawoed). Wanneer je zijn listen kent en herkent dan val je niet in zijn val.

De Profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam verenigde het toevlucht zoeken tegen het kwaad van de ego en het kwaad van de duivel. Hij sallallaahu 3alaihi wa sallam  zei namelijk tegen Aboe Bakr: “Zeg: Allahoemma Faatiras-samaawaati wal-ard, ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadah, Rabba koelli shay-in wa Maliekah, ash-hadoe allaa ilaaha illaa Ant, a’oedhoe bika min sharri nafsie wa min sharrish-shaytaani wa shirkih, wa an aqtarifa ‘alaa nafsie soe-an aw adjoerrahoe ilaa moeslim”.
De vertaling: “O Allah, Schepper van de Hemelen en de Aarde, Kenner van het Verborgene en het Openlijke, Heer van alle zaken en de Bezitter ervan. Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden dan U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van mijn ego en tegen het kwaad van de duivel en zijn afgoderij; en dat ik mijzelf kwaad aandoe of dat ik dit naar een moslim toesleep. Zeg dit in de ochtend en de avond en wanneer je naar bed gaat.” (Sahieh Abie Daawoed en Sahieh at-Tirmidhie)

Categorieën