Het vierde vraagstuk: het sterven van zijn moeder en zijn bezoek aan haar graf na de openbaring.

Wetenschap | 0 comments

Het vierde vraagstuk: het sterven van zijn moeder en zijn bezoek aan haar graf na de openbaring.

Ibn Ishaaq heeft gezegd: “3abdu-llaah ibn Bakr ibn Muhammed ibn 3amr ibn Hazm heeft verhaald, hij zei: “Voorzeker de moeder van de Boodschapper van Allaah stierf terwijl hij zes jaar oud was in al-Abwaa’ tussen Mekkah en Medienah. Ze kwam toen met hem naar zijn ooms onder banie 3adie ibn a-Nnadjaar, om hem hen te laten bezoeken. Voorwaar, zij stierf terwijl ze met hem op weg was naar Mekkah.”1

Aboe Hurayrah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam bezocht het graf van zijn moeder, waarop hij huilde en de mensen om hem heen ook liet huilen, vervolgens zei hij: “Ik vroeg mijn Heer toestemming om voor haar vergiffenis te vragen, maar dat werd mij niet toegestaan. En ik vroeg hem toestemming om haar graf te bezoeken, en Hij liet me toe. Voorwaar, bezoekt de graven, voorzeker, het herinnert aan de dood.”2


  1. Deze hadieth is overgeleverd door imaam ibn Ishaaq. []
  2. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim. []

Categorieën