Het verboden genot en de bestraffing van ontucht

De moslima voor het huwelijk, Moslima | 0 comments

Weet dat het verboden genot, zoals een liefkozing, een kus, een blik of een woord – zelfs gewoon via de telefoon – de geheime bode van de ontucht is – moge Allaah ons hiertegen beschermen. Dit wordt aangetoond in de woorden van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem:

 “Elk kind van Adam pleegt zijn deel van ontucht… De handen plegen ontucht en hun ontucht is de aanraking, de benen plegen ontucht en hun ontucht is het wandelen, de mond pleegt ontucht en zijn ontucht is de kus.”1

De misdaad van de ontucht is enorm, zijn zonde is immens en zijn bestraffing is pijnlijk. Er zijn tegenwoordig geen mannen of vrouwen die ontucht plegen, op wie de straf niet toegepast is, zonder dat Allaah hen heeft kenbaar gemaakt door hen ziektes te geven die voor de mensen synoniem staan voor schandelijke daden en zedeloosheid, zoals de ziekte ‘aids’. Moge Allaah ons hiertegen beschermen.

De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:
“Vannacht heb ik twee mannen gezien die naar mij gekomen zijn en me meenamen. Ik vertrok samen met hen, en toen bemerkte ik een huis in de vorm van een oven, waarvan de bovenkant smal was en de onderkant breed. Onder de oven werd een vuur aangestoken en in de oven bevonden zich naakte mannen en vrouwen. Als het vuur aangewakkerd werd, gingen ze omhoog tot ze er bijna uit geraakten, en dan, als het vuur weer minder sterk werd, keerden ze terug naar beneden. Ik vroeg: “Wat is dat ?” En zij antwoordden: “Dat zijn de ontuchtplegers.”2

Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei ook:
“O gemeenschap van Muhammad ! Niemand is jaloerser dan Allaah als Hij ziet dat Zijn dienaar of dienares ontucht pleegt.”3


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam aboe Daawoed (2253) met een authentieke overleveringsketen. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam a-Ttirmidhie. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam a-Nnasaa’ie. []

Categorieën