Het stellen van prioriteiten

Algemeen | 0 comments

Indien je een bepaalde zaak wilt verrichten, dien je eerst naar je eigen leven te kijken. Geef je het recht aan jouw omgeving…vergaar je kennis… etc, voldoe je aan jouw verplichtingen? Indien niet, en je wilt een aanbevolen zaak verrichten waardoor je veel tijd verliest om verplichtingen na te komen, dan dien je die aanbevolen zaak uit te stellen, en eerst verplichtingen na te komen. Is het qua tijdsindeling mogelijk om zowel verplichte als aanbevolen zaken te doen, dan  dient men eerst de verplichte zaken in te plannen. Daarna aanbevolen zaken. Beste tijd en energie geven aan de verplichte zaken. Dus bijv. niet midden in de nacht kennis vergaren, terwijl je half slaapt. Definitie: Hetgeen waar zonder de verplichting niet voldaan kan worden, is ook verplicht. Voorbeeld van een broeder (die geen vervoer heeft) die vlak bij de moskee woont; om jouw verplichting te voldoen (bidden in de moskee) ben je afhankelijk van lopen (dat is op zich een toegestane zaak). Maar omdat lopen naar de moskee op dat moment de enige mogelijkheid is om jouw verplichting te voldoen, is die zaak (het lopen) ook verplicht.

Verplichte zaken t.o.v. aanbevolen zaken

Verplichte zaken dien je allereerst in te plannen in de juiste en beste tijden. Sommige vaste tijden, zoals Salaah. Andere zaken kunnen flexibeler zijn.

Als huisvrouw bijv.: kinderen verzorgen en opvoeden, man verzorgen, kennis vergaren etc. Wanneer je zegt ik ga Qur’ aan reciteren, om 16:00 uur. Komt je man vervolgens thuis; ben je al 2 uren Qur’ aan aan het reciteren. Op dat moment heb je niet de juiste daad in die tijd verricht. Dan heb je als vrouw niet jouw taak voldaan, en niet de juiste prioriteit gesteld. Op dat moment ben je geen hasanaat aan het verdienen, maar sayyi’ aat, want je laat een verplichte zaak na (namelijk: zorgen voor jouw kinderen/man, koken etc).

Ander voorbeeld: vrouw wil geen sexuele relatie met haar man (echtgenoot) aan, wil Allaah alleen aanbidden. Aanbidding is het hoofddoel, dat is goed, maar Allaah heeft ook de fitrah geschapen. Voorbeeld van de sahaabi 3abdu-llaah ibn 3amr ibn al-3aas; hij was net getrouwd, en had veel afstand genomen van zijn vrouw, hij zag haar nauwelijks. Hij had met zichzelf afgesproken; ik vast elke dag, in de nacht bid ik, verder slaapt hij. Na een paar maanden kwam 3amr ibn 3aas bij zijn schoondochter; zij beklaagde zich over haar echtgenoot,  dat ze haar rechten niet krijgt. Toen heeft hij zijn zoon meegenomen naar de Profeet sallallaahu 3alayhi wa-sallam: Profeet sallallaahu 3alayhi wa-sallam heeft hem toen verboden elke dag te vasten. Jou lichaam heeft haar recht, jouw vrouw, jij, etc. De Islaam is ook gekomen om alles zijn recht te geven. Men heeft sexuele lusten; lust die Allaah in jou heeft geschapen voor een bepaald doel, dat mag niet in overdrevenheid misbruikt worden, maar je mag ook niet zeggen, ik ga het volledig afbreken. De echtgenote heeft ook recht op aandacht, maar ook haar lichamelijke en geestelijke rechten.

Volgens de geleerden kan het huwelijk vijf oordelen hebben:

–          Verboden

–          Aanbevolen

–          Verplicht

–          Toegestaan

–          Afgekeurd

Dit is afhankelijk van de situatie van het individu. Wanneer iemand mogelijkheden heeft om te trouwen, en een grote verleidingskwetsbaarheid heeft (dat zijn sexuele gevoelens te groot zijn), en leeft in een tijd en omgeving van veel verleiding. Op dat moment is men verplicht te trouwen (wegens de mogelijheid en verleiding.) Ander voorbeeld: iemand heeft geen mogelijkheid, en kan zijn vrouw ontzettend veel schaden wanneer hij in het huwelijk stapt, en verricht in zijn dagelijkse leven grote zondes (zoals niet bidden, alcohol, etc). Voor hem is het verboden; een vrouw mag niet met hem trouwen.

Aayah:

“De man die ontucht pleegt mag alleen maar trouwen met de vrouw die ontucht pleegt (voor degenen die geen berouw hebben getoond). De man die ontucht pleegt mag alleen maar trouwen met de vrouw die ontucht pleegt (voor degenen die geen berouw hebben getoond). En dat is verboden voor de gelovigen (degenen geen ontucht hebben gepleegd, of wel en vervolgens berouw hebben getoond).”

Het verschilt naar gelang de situatie wat het oordeel is van de daad die je wilt verrichten. Als je een aanbevolen zaak aan het verrichten bent en je herinnert dat je een verplichte zaak moet verrichten. Voorbeeld: vlak voor maghrib bid je naafilah, maar je hebt nog geen 3asr hebben. Dan dien je onmiddellijk te stoppen met naafilah, en al-3asr te bidden. Je kan dan niet zeggen; ben al eraan begonnen, moet het afmaken, zo ben ik. Nee, jij moet jezelf besturen en bepalen of je Allaah tevreden wilt maken. De Profeet sallallaahu 3alayhi wa-sallam zag mensen naafilah bidden in zijn moskee, en de iqaamah voor het verplichte gebed was gegaan, maar hij zag de mensen verder gaan met naafilah, terwijl het verplichte gebed gegaan was. De Profeet sallallaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Als al-iqaamah verricht wordt van een salaah, geen gebed is dan geaccepteerd, behalve hetgeen wat op dat moment verricht is.”  Indien je tijdsnood hebt en een aanbevolen Salaah aan het verrichten bent, en herinnert de verplichte zaak, onmiddellijk daarmee stoppen en verplichte zaak verrichten. Voorbeeld: mensen die bij een bruiloft zijn, en dan herinneren dat ze Islamitische les hebben. Dan krijg je een strijd tussen de begeerte en loyaliteit aan Allaah (dus bij de bruiloft blijven of alsnog naar de les gaan/kennis vergaren). Op dat moment bepaal jij hoe je jezelf stuurt. Gaat het om schaamte tegenover de mensen, of loyaliteit aan Allaah? Dat is ook een da3wah aan hen (dat je bijvoorbeeld even mee eet, en je vervolgens excuseert om alsnog naar de Islamitische les te gaan); Allaah is belangrijker dan alles en iedereen.

Wat moet je doen met een slechte wil? Gedenken van de beloning en bestraffing. Om jezef te overtuigen en jouw hart in de juiste richting te sturen. Je moet Allaah gedenken. De bestraffing en toorn van Allaah gedenken, en het feit dat Allaah naar jou kijkt. Gedenk de grootheid en geweldigheid van Allaah, wek dat op. Dat je gedenkt wie je op dat moment ontevreden aan het maken bent. Als we ons voor de mensen schamen, hoe zit het dan met de Koning der koningen, Alhorende, Alziende, we moeten ons doen realiseren dat Allaah ons altijd hoort en ziet. Je moet weten dat je niet alleen jezelf aan het schaden bent, maar ook je kinderen etc. Wanneer er zondes gepleegd worden, heeft dat effect op het gezinsleven. De de shayaatien krijgen dan meer invloed, er is meer rumoer in huis, en het wordt bijvoorbeeld thuis een gekkenhuis. Wanneer er geen zondes gepleegd worden, of je toont berouw dan is er rust in huis. Na berouw is er: meer en betere communicatie.

{Belangrijk: We moeten niet alleen kijken naar het oordeel van een zaak, maar naar wat het oordeel van die zaak is, in jouw situatie. Dat kan alleen een geleerde vertellen, daarom is het heel belangrijk het contact met de geleerden te vergroten.}

Categorieën