Het opvoeden van de kinderen

De moslima en haar echtgenoot, Moslima | 0 comments

Vervolgens moet ze ook voor haar kinderen zorgen door ze een goede islamitische opvoeding te geven die gebaseerd is op de grondslagen van de godsdienst. Ze moet hen de edele eigenschappen leren waarvan ze moeten doordrongen zijn, en de slechte waar ze ver van verwijderd moeten blijven. Ze moet toezien op de opvoeding van haar dochters, vooral als ze de leeftijd van de menstruatie (de puberteit) bereikt hebben. Ze moet hen de regels in verband met de menstruatie leren, ze moet hen leren dat ze vanaf nu voor hun daden verantwoordelijk worden gesteld, en tonen wat de voorwaarden zijn van de islamitische kleding en de verplichting om de wettelijk voorgeschreven hidjaab te dragen.

Ze moet daarin een voorbeeld voor hen zijn. Haar daden mogen haar woorden niet tegenspreken, maar ze moeten ze juist ondersteunen.

Ze moet hen zacht en vergevingsgezind behandelen. Ze moet hen enkel slaan als ze een grote fout maken, zodat de straf van het slaan niet in waarde vermindert in hun ogen, waardoor ze stoutmoediger en ongehoorzamer zouden zijn. Ze moet dan ook weer niet te inschikkelijk zijn, want anders zal de gezonde opvoeding helemaal uit elkaar vallen. Ze moet eerder de gulden middenweg kiezen, soms aanmoedigend en soms dreigend.

Dat ze deze woorden van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem als voorbeeld neemt:

”De beste vrouwen die de kamelen berijden zijn de deugdzame vrouwen van Quraysh, ze zijn tederder met hun kind tijdens zijn jeugd, en betrouwbaarder in verband met de bezittingen van hun man.”1

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie. []

Categorieën