Het oordeel van het kijken naar de verloofde

Gezinskunde | 0 comments

Het oordeel van het kijken naar de verloofde.

Mohammed ibn Maslamah heeft gezegd: “Ik was met een vrouw verloofd en ik verstopte me voor haar totdat ik haar zag tussen palmbomen die zij bezat. Vervolgens werd er tegen hem gezegd. Doe jij dat terwijl jij een metgezel van de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam bent? Dus toen hij dat deed bevreemde de mensen dat. Toen zei hij: “Ik hoorde de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam zeggen: “als Allaah in het hart van een van jullie de liefde voor een vrouw zet dan is het geen probleem dat hij naar haar kijkt.”

Ook verhaalde Mohammed ibn Maslamah dat hij naar de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam ging en hem berichte dat hij aan het verloven was. En de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam zei tegen hem: “ga naar haar en kijk naar haar, dat leidt er meer toe dat er tussen jullie een verzoening komt”.

Dit betekent niet dat dit een zaak is die overal en altijd mag gebeuren. Dit geldt alleen voor iemand die oprecht is met zijn huwelijksaanzoek en waarvan ook bekend is dat hij niet heel veel vrouwen heeft gezien en ook heeft geweigerd alleen om naar hen te kijken. En dat moet namelijk de walie (de voogd) van de vrouw goed navragen. Dus wanneer iemand naar een vrouw kijkt zonder dat hij de intentie heeft om met haar het huwelijk in te stappen dan heeft hij gekeken naar de 3awrah van een vrouw. Hiermee begaat hij een zonde.

Een ander belangrijke zaak is hetgeen hij wel of niet mag zien van zijn aanstaande vrouw.

De geleerden hebben gezegd hij op dat moment mag zien wat de mahaarim ook mogen zien. Mahaarim zijn mensen die nooit en te nimmer met haar mogen trouwen zoals haar broer, vader , opa, oom etc. Dus zoals zij zich thuis kleedt zo mag hij haar zien.

Maar… Wat mag een mahram van haar zien? Het volgende:

– De helft van haar onderbeen (vanaf onder haar knie) tot en met haar voet

– Haar onderarmen tot en met haar hand

– En haar hals en haar hoofd dat mag gezien worden.

De rest moet volledig bedekt zijn met wijde kleding.

Dus een vrouw mag zich niet strak kleden in de aanwezigheid van haar mahaarim of andere vrouwen.

Het is belangrijk dat we in ons opvoedingsproces goed meenemen dat we onze kinderen aanleren dat zij de juiste kleding moeten aandoen. Dus geen strakke kleding waarbij de 3awrah te zien is.

Het kind moet een belangrijke zaak leren en dat is schaamte. Dit moet het kind leren vanaf zijn jonge jaren. Leer je hem dat niet, dan zal zijn fitrah (natuurlijke aanleg) verbroken worden. Dan zal hij zo opgroeien.

Al hetgeen wat met het huwelijk te maken heeft en alle afspraken die te maken hebben met het huwelijk die moeten al gereed en bekend zijn. Dus het moet niet zo zien dat hij haar eerst gaat bekijken en daarna pas na gaat of zij de eigenschappen bezit die hij in een vrouw zoekt etc. Dus alles moet goed zijn en in orde zijn.

Wanneer slechts nog resteert om de vrouw te bekijken, dan pas kan deze stap als laatste stap gezet worden om de vrouw te bekijken. Dus wanneer hij nog twijfelt over haar godsdienst en gedrag dan moet daar eerst duidelijkheid over komen, voordat hij de stap zet om  naar haar te kijken.

Categorieën