Het oordeel over geboortebeperking

Artikels | 0 comments

Vertaling van een vrijdagpreek gegeven door Said Amrani.

Allaah-subhanahu wa ta’ala- zegt:

”En vermeerderden Wij voor jullie de bezittingen en zonen en maakten Wij jullie tot de grootste groep.” al-A3raaf 6

Allaah- subhnahu wa ta’ala- zegt ook:

”Oh mens, vreest jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hun beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allaah in wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allaah is de Waker over jullie.” an-Nisaa 1

Concluderend uit de twee voorgaande verzen, zien we dat het vragen om kinderen aan Allaah een toegestane zaak is, opdat de islamitische gemeenschap zal groeien.  De Profeet- salla Allaahu alayhi wa sallam- heeft  in de hadith die overgeleverd is door imam Ahmad in zijn musnad, geadviseerd om te trouwen met een vrouw die veel kinderen baart. Hij zei: ”Huw de vrouw die veel kinderen baart en die zich opmaakt voor haar man. Voorwaar, ik zal de op de Dag der Opstanding pronken  met de grootste gemeenschap.”

Het vragen om nakomelingen is iets wat toegestaan is in de Islaam en iets waar we aandacht op moeten vestigen en moeten stimuleren, opdat we de wetgeving van Allaah praktiseren. Allaah- subhanahu wa ta’ala- wilt dat de aarde wordt gevuld met mensen . Allaah- subhanahu wa ta’ala zegt over het volk van Salih:

”Oh Mijn volk, aanbidt Allaah, er is voor jullie geen God dan Hij. Hij is degene die jullie uit de aarde heeft doen ontstaan en die jullie daarop heeft gevestigd.” Hud 61

Voorwaar, het leven zou niet bestaan zonder nakomelingen.

Beste mensen, de oproep om geboortebeperking toe te passen is een slechte oproep waarmee de vijanden van het geloof ernaar oproepen. Zij hebben moeite daarin gestoken zodat het op aarde wordt verwezenlijkt, met de bedoeling een generatie te creëren die geen behoefte heeft om kinderen te baren en niet bekend is met de doelstellingen en de belangen daarvan.  Waar deze mensen naar hebben opgeroepen en op hebben gehoopt, is uiteindelijk verwezenlijkt. Tegenwoordig heb je mensen die voor het trouwen al vaststellen dat ze maar een of twee kinderen willen krijgen. Een van de redenen hiervoor is dat de omstandigheden het niet toestaan. Soms hoor je anderen zeggen dat degenen die kinderen krijgen zonder geboortebeperking, lijken op konijnen. Anderen denken dat ze advies geven door te zeggen dat ze maar een of twee kinderen moeten nemen.  Dit is zeker iets  wat in strijd is met de islamitische wetgeving.

Beste broeders en zusters, het oordeel van de islamitische wetgeving is dat het beperken van het aantal kinderen zonder een religieuze reden, verboden is en daar bestaat consensus over bij de geleerden.

Één van de geleerden die hier over heeft gesproken is de sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hij zei: ”Het beperken van het aantal kinderen is verboden in de Islaam , omdat het in strijd is met het islamitisch belang die oproept tot het vermeerderen van de mensen van de ummah. Het oproepen hiernaar is een tenietdoening voor het vermogen die Allaah heeft geschapen om de aarde te vullen. Kinderen krijgen is een vereiste waarmee de belangen van het individu en de groep worden verwezenlijkt. ” Volgens hem is geboortebeperking een idee die in de gedachten van de moslims is gebracht door anderen waardoor een groep moslims ervan overtuigd is geraakt dat het zo is en vele achteloze en zwakke moslims hiermee beïnvloedt zijn geraakt. Het is verplicht voor hun om afstand te nemen van deze verkeerde gedachte en dat ze kinderen baren en er van overtuigd zijn dat rizk in de handen is van Allaah. Het krijgen van veel kinderen brengt zijn zegeningen met zich mee. Allaah schept de mens en met hem zijn levensvoorziening. De redenen die je tegenwoordig allemaal hoort om geboortebeperking toe te passen, zoals de crisis en de angst voor voedselvermindering, etc., zijn slechts influisteringen van de Shaytaan en zijn volgers die niet geloven in Allaah en Zijn voorbeschikking. Wat betreft de mensen die wel in Allaah geloven, vertrouwen op Allaah en weten dat hij genoeg is voor hen en dat wat Allaah heeft voorbeschikt zal gebeuren.  Allaah heeft de polytheisten verboden om hun kinderen te doden uit angst dat ze arm worden. Allaah- subhanahu wa ta’ala- zegt daarover in surah al-Israe, vers 31:

”En doodt jullie kinderen niet uit vrees voor armoede: Wij voorzien hun en jullie in levensonderhoud. Voorwaar, hen doden is een grote zonde. ”

Allaah-subhanahu wa ta’ala zegt in surah al-Anaam, vers 151:

”En doodt niet jullie kinderen uit angst voor armoede, Wij schenken  voorzieningen aan jullie en aan hen.”

Dit betekent dat de levensvoorziening in de handen van Allaah ligt en dat hoe meer zielen er zijn, hoe meer voorzieningen, hoe meer productie en meer werknemers.” [Einde citaat]

Één van de verzen die hier ook betrekking op heeft, is het vers waarin Allaah-subhanahu wa ta’ala- slecht heeft gesproken over de polytheisten en de ongelovigen die hun dochters levend begroeven uit angst dat ze arm zouden worden. Allaah- subhanahu wa ta’ala- zegt:

”Waarlijk, degenen die hun kinderen hebben gedood uit dwaasheid, zonder kennis, hebben een groot verlies geleden. Zij verklaarden voor verboden wat Allaah hun aan voorzieningen heeft geschonken als een verzinsel over Allaah. Waarlijk, zij dwaalden en zij plachtten niet geleidt te worden.” al-An3aam 140

Ibn Abbas- radiya Allaahu anhuma- heeft gezegd, als commentaar op de verzen:  ”Als je wil weten hoe onwetend de Arabieren waren, lees wat na vers 130 van surah al-Anaam komt. (vervolgens las hij deze verzen op)”1

Beste broeders en zusters, de oproep om geboortebeperking toe te passen is een oproep die in strijd is met de Koran en Sunnah en het is niet toegestaan voor ons om dat te doen. Het hebben van veel nageslacht heeft vele belangen, zowel voor de vrouw als voor de gemeenschap. Het heeft geen zin om in strijd te gaan met de wetgeving die niet in strijd is met de ratio. Allaah- subhanahu wa ta’ala- zegt:

”Voorwaar, degenen die niet in de vermaning (Koran) geloven nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Voorwaar, het is een verheven Boek. De valsheid raakt hem (de koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene.”


  1. Overgeleverd door al-Bukhari. []

Categorieën