Het negende vraagstuk: zijn huwelijk met Khadiedjah en de beduiding van haar geweldige positie.

Sierah Annabawiyyah, Wetenschap | 0 comments

3abdu-llaah ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vertelde over Khadiedhah. Haar vader weigerde hem haar te huwen. Voorwaar, (op een dag) bereidde zij eten en drank, en nodigde zij haar vader en een groep onder Quraysh uit. Voorwaar, zij aten en dronken, totdat zij bedwelmden. Vervolgens zei zij tegen haar vader: “Voorzeker, Muhammed ibn 3abdu-llaah vraagt mijn hand, voorwaar, huw mij hem. Vervolgens huwde hij hem haar. Vervolgens parfumeerde ze deed hem sieraden om. Zo deden ze met de vaders (wanneer zij hun dochters huwden). Toen zijn bedwelming van hem verging, keek hij en zag dat hij geparfumeerd was en sieraden om had. Hij zei: “Wat is er met mij? Wat is dat?” Zij zei: “je hebt mij Muhammed ibn 3abdu-llaah gehuwd.” Hij zei: “Heb ik de wees van aboe Taalib gehuwd, nee ik zweer het.” Vervolgens zei Khadiedjah: “Schaam je je niet, wil je jezelf verlagen bij Quraysh, door hen te vertellen dat je dronken was? Voorwaar, ze bleef hem overtuigen, totdat hij tevreden werd.”1

Het vorige wordt gesteund door de hadieth van Djaabir ibn Samurah radiya-llaahu 3anhu die ook een aantal toevoegingen heeft.2

Imaam a-Zzuhrie heeft gezegd: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft naast Khadiedjah (een ander) gehuwd, tot na haar dood.”3

3abdu-llaah ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam trok op de grond vier lijnen, en zei: “Weten jullie wat dat is?” Zij zeiden: “Allaah en Zijn Boodschapper weten het beter.” De Boodschapper van Allaah zei: “De meest nobele vrouwen onder de inwoners van het paradijs, (namelijk): Khadiedjah bint Khuwaylid, Faatimah bint Mohammed, Maryam bint 3imraan en Aasiyah bint Muzaahim, de vrouw van Fir3awn.”4

3alie ibn abie Taalib radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “De beste onder haar vrouwen is Maryam, en de Beste onder haar vrouwen is Khadiedjah.”5

Aboe Hurayrah heeft verhaald, hij zei: “Djibriel 3alayhi-ssalaam kwam naar de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, en zei: “O Boodschapper van Allaah, Khadiedjah komt er aan, en heeft een gerei waarin zich beleg, voedsel en drank bevindt. Voorwaar, als zij bij jou arriveert, geef haar dan de salaam van haar Heer en van mij en verheug haar met een huis van parels in het paradijs waarin geen geschreeuw en geen moeheid is”6


  1. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad en imaam al-Bayhaqie. []
  2. Deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttabaraanie en imaam al-Bazzaar. []
  3. Deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttabaraanie. []
  4. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad, imaam a-Ttabaraanie, imaam al-Haakim en imaam aboe Ya3laa. []
  5. Deze hadieth is o.a. overgeleverd door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
  6. Deze hadieth is o.a. overgeleverd door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []

Categorieën