Het lot en de voorbestemming aanvaarden

De moslima bij tegenspoed, Moslima | 0 comments

Je moet je onderwerpen aan de wil van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en je er niet tegen verzetten of erdoor boos worden. Je moet ook voorkomen dat je deze wil overtreft, door te zeggen: “Als dit en als dat”.

Als je door onheil getroffen wordt, beste zuster, herinner je dan de goede raad die de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem aan zijn neef ibn 3abbaas Moge Allaah behaagd met hem zijn gaf toen hij zei:
”O jongeman! Ik zal je de volgende woorden onderwijzen: Waak over [de regels van] Allaah, dan zal Hij over jou waken. Waak over [de regels van] Allaah, dan zal je Hem recht tegenover je vinden. Als je vraagt, vraag dan aan Allaah en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allaah. En weet: zou de gemeenschap zich verenigen om jou met iets te baten, dan zouden zij daar slechts in slagen bij iets dat Allaah in jouw voordeel heeft opgeschreven. En mochten ze zich verenigen om jou kwaad te berokkenen, dan zouden zij daar slechts in slagen bij iets dat Allaah in jouw nadeel heeft opgeschreven. De pennen zijn opgeheven en de bladzijden zijn opgedroogd.”1

  1. Hasan, deze hadieth is overgeleverd en hasan verklaard door imaam Ahmad en imaam a-Ttirmidhie. []

Categorieën