Het leven en haar versierselen

Artikels | 0 comments

Vertaling van een vrijdagpreek gegeven door Said Amrani.

“Jullie gaan op in de wedijver om meer, totdat jullie in de graven terechtkomen.” at-Takaathor 1-2

Alle lof is aan Allaah, we zoeken Zijn hulp en Zijn vergeving. We zoeken toevlucht tot Allaah voor het kwaad van onze zielen en van onze slechte daden.

Wie Allaah leidt, zal nooit misleid worden, en wie Allaah laat dwalen, kan door niemand geleid worden. Ik getuig dat er geen god is dan Allaah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

“O jullie die geloven, vreest Allaah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.”  al-Imraan 102

“O mens, vreest jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allaah in wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) familiebanden. Voorwaar, Allaah is de waker over jullie.” al-Nisaa 1

”O jullie die geloven, vreest Allaah en spreekt het ware woord.”   al-Ahzaab 70

Voorwaar, het meest waarachtige Woord is het Woord van Allaah en de beste leiding is de leiding van Muhammed –salla Allaahoe ‘alayhie wasallam-. En de slechtste zaken zijn de vernieuwde zaken. En elk vernieuwde zaak is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. En elke dwaling is in het Hellevuur.

Voorts:

In de Koran staat het woord van Allaah-subhanahu wa ta’ala:

”Jullie gaan op in de wedijver om meer, totdat jullie in de graven terechtkomen.” at-Takaathor 1-2

Met ‘jullie gaan op in de wedijver om meer’ wordt het streven naar meer rijkdom, macht, aanzien bedoeld en het opscheppen over beroemde voorouders.

Beste mensen, In het voorgenoemde vers heeft Allaah- subhanahu wa ta’ala- het over een complexe kwestie in het leven van de mensen. De mensen zullen het niet overwinnen, tenzij ze beschikken over een sterk geloof en zekerheid daarin. Het gaat namelijk om het zich bezighouden met het wereldse leven en haar versierselen en het achteloos zijn in de kwestie van de dood en wat erna komt op de Dag des Oordeels.

De kwestie waar we het over hebben is de meest belangrijke kwestie, omdat het te maken heeft met het lot van de mens in het Hiernamaals, wat een gelukzaligheid zal zijn of een diepe treurnis. Omdat de weg die de mensen nemen om dit geluk te verwezenlijken, vaak iets is wat niet overeenkomt met de lusten en begeertes van de mens. Het is van groot belang om hindernissen te overwinnen. En deze hindernissen zijn al hetgeen waar de ego naar verlangt en de begeertes. Wanneer men deze hindernissen overwint, zal de weg die leidt tot geluk in het hiernamaals duidelijk voor hem zijn. Allaah-subhanahu wa ta’ala- heeft deze waarheid duidelijk gemaakt in surah An-Nazi’aat:

”En wat betreft degene die in overtreding was, en de voorkeur gaf aan het wereldse leven, voorwaar, de Hel is de verblijfplaats. En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde, en zijn ziel weerhield van slechte begeerten, voorwaar, het Paradijs is zijn verblijfplaats.”an-Naazi3aat 37-41

Hieruit kunnen we duidelijk opmerken dat het zich bezighouden met het wereldse leven en haar versierselen ten koste van het voorbereiden voor het hiernamaals, de mens op een verkeerd spoor leidt.

Beste mensen, de weg van redding van de dwaling is het zich bezighouden en aandacht schenken aan alles wat het geluk in het Hiernamaals zal verwezenlijken. Dit kan verwezenlijkt worden door je hele leven bezig te houden met alles wat Allaah-subhanahu wa ta’ala- tevreden maakt en door de verboden zaken te vermijden. Hiermee bedoelen we niet dat men niet meer moet werken, geen genegenheid moet tonen voor zijn vrouw en kinderen, gezellig zitten met je broeders en andere toegestane ontspanning. Al deze toegestane zaken geven energie voor de dienaar om de aanbiddingen goed te verrichten. Daarom wordt het ook als ibada gezien als het gepaard gaat met deze intentie. Overgeleverd door Abu Dardaa: ”Ik ontspan mijzelf door spel om sterk te worden voor het gebed.”

Overgeleverd door Ali ibn Abu Talib, hij zei: ”Laat de harten ontspannen en zoek de wijze ontspanning, want de harten vervelen op dezelfde manier als de lichamen zich vervelen.”

En Allaah-subhanahu wa ta’ala- zegt:

”En vergeet niet jouw deel in de wereld en doe goed zoals Allaah jou goed heeft gedaan.”  al-Qasas 77

Moge Allaah ons allen rechtleiden naar het rechte pad, en voorzien van zuivere intentie in onze werken. Alle lof en dank zij Allaah de Heilige en Verhevene, de Heer der werelden.

Categorieën