Het is verboden de buren te schaden

De moslima en haar omgeving, Moslima | 0 comments

Dat het verboden is om je buur te schaden, wordt duidelijk uitgelegd in de hadieth van aboe Hurayrah Moge Allaah behaagd met hem zijn:
“We vroegen aan de Profeet: “O Boodschapper van  Allaah! Een vrouw verricht ’s nachts het gebed en ze vast overdag. Daarnaast geeft ze ook aalmoezen, maar ze richt schade aan bij haar buren met haar tong.” En hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei: “Er is niets goeds in haar, ze behoort tot de mensen van de Hel.” Toen zeiden ze: “En er is een vrouw die het verplichte gebed verricht, en als aalmoes geeft ze slechts kleine stukjes verse deegachtige kaas (Aqit), maar voor de rest schaadt ze niemand.” De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei toen: “Ze behoort tot de mensen van het Paradijs.”1

Moge elke moslimvrouw een les leren uit deze hadieth. Zo zal ze voorkomen dat ze haar buren schaadt – met woorden of daden – of haar belofte niet respecteert of een toevertrouwde zaak verraadt. Ze moet er in haar omgang met haar buren voor zorgen dat ze hun rechten respecteert en hen goed behandelt.

Ze moet de dichtstbijzijnde buur bevoordelen – en zo verder – als ze een geschenk geeft. De moeder van de gelovigen 3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn  overlevert dat ze de Profeet  Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem de volgende vraag stelde:

“Ik heb twee buren, aan welke buur geef ik een geschenk?” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem antwoordde: “Aan degene wiens deur het dichtst bij is.”2


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam al-Bukhaarie, imaam ibn Hibbaan en imaam al-Haakim. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam al-Bukhaarie, imaam aboe Daawoed en imaam al-Bayhaqie. []

Categorieën