Het huwelijkscontract

Gezinskunde | 0 comments

Het huwelijkscontract heeft twee pilaren.

1. de acceptatie

2. de aanwezigheid van de getuigen.

De acceptatie is van de walie of de wakiel (wakiel is degene die in plaats van de walie komt, zoals de rechter in een islamitisch land of iemand met kennis) en de acceptatie van de dochter en de acceptatie van de man.

Het contract kan zowel mondeling als schriftelijk geschied worden. Echter moet er bij een mondeling contract precies aangeduid kunnen worden dat er daadwerkelijk een huwelijk plaats heeft gevonden. Zowel de twee echtgenoten als de walie als de getuigen. Dus dat ze dat allemaal daaruit begrepen hebben. Dat betekent dat wanneer de twee getuigen niet werkelijk begrepen hebben dat er daadwerkelijk een huwelijk plaats heeft gevonden, dan is er ook echt geen huwelijk gesloten.

3Aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald in een hadieth: “Ze zegt dat de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam heeft gezegd: “Elke vrouw die niet door de walie wordt gehuwd haar huwelijk is vals, haar huwelijk is vals, haar huwelijk is vals.”

Als de man alsnog met haar gemeenschap heeft dan is hij verplicht om een bruidschat te betalen.

Stel je voor dat een man en een vrouw een akte bij de gemeente hebben gesloten en dat ze niet wisten dat een walie er perse bij moest zijn. En er is gemeenschap geweest dan is de man verplicht om een bruidsschat te geven. Maar dan zijn ze alsnog geen man en vrouw.

In een islamitisch land is een rechter de walie voor degene die geen walie heeft. En in een niet-islamitisch land is dat iemand die veel kennis heeft van de islaam.

Dus het is belangrijk dat de walie toestemming geeft en de dochter huwt met haar echtgenoot.

Dit wordt gedaan door te zeggen: “Ik heb je hierbij mijn dochter gehuwd op de manier die Allaah tevreden maakt en op de manier van de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam.”

Of hij zegt iets wat op hetzelfde neer komt. Als hij zegt ja, je mag met mijn dochter trouwen, dan is er nog geen huwelijk gesloten. Dan is dat slechtst de aanvang van een verloving. Tenzij dat de intentie van de walie wel was.

Bekendmaking middels walima is verplicht, zodat men weet dat beiden met elkaar gehuwd zijn.

In een ander hadieth wordt ook bewezen dat de aanwezigheid van getuigen verplicht is.

3Aa’ishah heeft verhaald dat de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam heeft gezegd: “Geen huwelijk behalve middels een walie en twee oprechte getuigen.”

En oprechte getuigen zijn mensen die moslims zijn en waarvan niet algemeen bekend is dat zij liegen en bedriegen. In een islamitische staat kan het zo zijn dat een rechter bepaalt dat een persoon geen getuige meer mag zijn bij het opmaken van verschillende aktes.

De minste eigenschap die een walie moet hebben, is dat hij een moslim is. Het kan zijn dat men in een islamitisch land zijn wilaayah van hem af pakt.

Het is verplicht om de toestemming te vragen aan de vrouwen of zij dit huwelijk wel willen. Het bewijs hiervoor is het volgende wat verhaald is: “Een vrouw die eerder getrouwd is geweest mag het huwelijk niet binnentreden totdat zij gevraagd wordt. En een maagd mag een huwelijk niet binnentreden totdat zij om toestemming wordt gevraagd”. Aan de profeet werd gevraagd: “wat is haar toestemming, want meestal schaamt een zuster zich”. De profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam heeft gezegd: “haar stilte is haar toestemming”.

In een andere hadieth is verhaald dat Khamsah door haar vader gedwongen was om een bepaald persoon te trouwen, maar zij wilde dat niet, en zij ging naar de profeet sallalahoe 3aleihi wa sallam en hij heeft toen dat huwelijk ontbonden.

De dochter kiest de persoon met wie zij wil trouwen en de vader geeft wel of geen toestemming.

Voordat het huwelijk plaatsvindt, is het aanbevolen om khutbatoe al-haadjah uit te spreken. Hetgeen wat vaak wordt gezegd voordat een khutbah plaatsvond. Want dit is alomvattend wat betreft de lofpijzing van Allaah.

Categorieën