Het hellevuur

De Basis | 0 comments

Wie Allaah Geprezen en Verheven zij Hij gehoorzaam was, goede daden verrichtte en slechte daden vermeed, hem zal Allaah de Heilige met het paradijs belonen en de eeuwige en aanhoudende genieting geven, waarin hij eeuwig blijft leven zonder ooit dood te gaan.

Maar wie Allaah de Heilige ongehoorzaam was, slechte daden verrichtte en de goede daden vermeed, hem zal Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zonder twijfel voor zijn slechte daden die hij heeft verricht bestraffen en de hel binnenleiden.

Wij vragen Allaah om ons en jullie daarvan te behoeden.

Het vuur heeft ook een aantal namen:

  • Het heet namelijk: “a-Ssaçier”, het laaiende vuur1;
  • en “Lèdhaa”, opvlammend;
  • en “Al-Haawiyah”, de afgrond waarin men blijft neervallen;
  • en “Saqar”.
  • en andere …

En elk van de hierboven genoemde namen wijst naar de kracht en het vermogen van de bestraffing, en geeft ons een beeld van de bestraffing in het vuur.

Allaah de Heilige heeft ons een precieze beschrijving van het Vuur gegeven, waar de haren van vergrijzen en waardoor de harten geraakt worden; zodat de dwalenden daarvan schrikken en van hun dwaling terugkeren. De Heilige heeft namelijk gezegd dat de mensen en de stenen de brandstof zijn van het hellevuur.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor het Vuur, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld, die Allaah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hun is bevolen.”
(vers: 66/6).

Het Vuur zal ook niet genoeg hebben aan wat er in haar gesmeten wordt vanwege haar geweldige ruimte die ze bezit, maar zal altijd om meer vragen, totdat er geen lege plaats in haar blijft.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“(Gedenkt) de Dag dat Wij de hel zeggen: “Ben jij al vol?” En zij zegt: “is er nog meer?”
(vers: 50/30).

De inwoners van het hellevuur zullen: eten, drinken, zich kleden enz…

Maar…

Wat eten zij? En wat drinken zij? En wat voor kleding dragen zij?

Allaah de Heilige zegt:

“Is die ontvangst beter, of de “Zaqqoem-boom” (in de hel)? Voorwaar, Wij hebben hem tot een beproeving voor de onrechtvaardige gemaakt. Voorwaar, het is een boom die voortkomt uit de bodem van DJahiem (de hel). De kolven2 ervan zijn als satanskoppen. Voorwaar, dan zullen zij er van eten totdat zij er de buiken mee vullen. Daarna is er voor hen een drank, gemengd met kokend water.”
(vers: 37/62 – 67).

Hun eten is dus: a-Zzaqqoem.

Het is één van de kwaadaardigste soorten bomen die bitter van smaak is en een verschrikkelijke vieze geur heeft.

Over hun drank heeft Allaah Geprezen en Verheven zij Hij gezegd:

“En als zij hulp ( tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun gezichten roostert. De slechtste drank en de slechtste verblijfplaats.”
(vers: 18/29).

Het is dus het gesmolten koper dat door de vuren gesmolten is en dat de darmen verscheurt en de hoofden braadt.

En over hun kleding heeft Allaah Geprezen en Verheven zij Hij gezegd:

“Voor degenen die niet geloven zullen daarom gewaden uit vuur gesneden worden, van boven hun hoofden zal kokend water worden uitgegoten. Wat zich in hun buiken bevindt zal erdoor smelten en ook de huiden.  En voor hen zijn er knotsen van ijzer.”
(vers: 22/19 – 21).

Het leven van de inwoners van de hel ziet er dus zo uit…

Marteling en ellende.

Ellendigheid en bestraffing.

Ze gaan niet dood zodat ze niet uitrusten en ze krijgen geen aangenaam leven zodat zij geen genieting beleven.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Maar de ellendige zal het vermijden3. Degene die het grote Vuur binnengaat. Hij zal dan daarin niet sterven en niet leven.”
(vers: 87/11–13).

En Hij Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Voorwaar, degenen die niet in onze Tekenen geloven zullen Wij in het vuur (de hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar, Allaah is Almachtig, Alwijs.”
(vers: 4/56).

Als je het zelf thuis bekijkt, kan je dan het vuur aanraken, of daar dichtbij komen?

Als je dat doet, verbrand je jouw hand.

En daarom neem je afstand van het vuur en kom je er niet dichtbij.

Dit vuur dat jij vermijdt is eigenlijk iets heel kleins.

Hoe is het dan als je ergens een grote brand uit ziet breken, waar de vlammen van af spatten?

Wat zal dan je reactie zijn?

Je neemt ongetwijfeld meer afstand van dit geweldige vuur dan van het vuur dat je thuis gezien hebt.

Als je dat allemaal weet, moet je weten dat het grootste en geweldigste vuur dat zich in dit aardse leven kan bevinden, relatief niets is in vergelijking met het hellevuur.

De Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zei: “Jullie vuur dat jullie aansteken, bereikt het eerste niveau van de zeventig niveaus van de hitte van het hellevuur.”

De metgezellen van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zeiden toen: “O Allaah’s Boodschapper, bij Allaah, dit is genoeg!”

De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zei toen: “Het is namelijk negenenzestig niveaus hoger en elk niveau is gelijk aan haar hitte.”

De inwoners van de hel hebben afwijkende niveaus van bestraffing in de hel. Sommigen van hen worden zeer zwaar bestraft en sommigen worden minder zwaar bestraft.

De Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft ons verteld over degene die de lichtste bestraffing ondergaat.

Hoe ziet die bestraffing er eigenlijk uit? En hoe zal de situatie en het gevoel van diegene zijn?

De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: “Degene die de lichtste bestraffing ondergaat heeft een paar schoenen van vuur, waar zijn hersenen van zullen koken zoals een kookketel4 dat doet, en hij zal denken dat hij de meest zware bestraffing ondergaat, terwijl dat de lichtste is.”

Maar de deugdzame gelovigen… die hun Heer gehoorzaam waren… en gehoor gaven aan Zijn bevelen… en zich onthouden hebben van wat Hij verboden heeft; hen zal niets van dat bereiken.

Maar…

Er zijn sommige moslims die bidden en vasten… maar bepaalde zonden hebben begaan. Ze hebben zich van sommige verboden dingen niet onthouden en hebben sommige bevelen nagelaten.

Hoe zal dan hun toestand zijn? Gaan ze naar het paradijs of naar het hellevuur?

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“En Wij zullen betrouwbare weegschalen opstellen op de Dag der Opstanding, zodat geen ziel iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje: Wij zullen het (naar voren) brengen. En Wij zijn voldoende als Berekenaars.”
(vers: 21/47).

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij is namelijk de rechtvaardigste der Rechters. Hij de Heilige beoordeelt zo’n iemand op zijn werken en Hij zal zijn goede daden met zijn slechte daden -waarvan hij niet teruggekeerd is- wegen. Als zijn goede daden meer wegen, zal hij het paradijs binnentreden.

Maar als zijn zonden meer wegen, komt hij in het hellevuur terecht en zal dan naar de hoeveelheid van de zonden die hij begaan heeft gestraft worden, nadat Allaah hem op grond van Zijn rechtvaardigheid en wijsheid berecht heeft. Daarna zal het binnentreden van het paradijs zijn eindlot zijn.

Ook het hellevuur is eeuwig en zal nooit ten onder gaan of eindigen.

En zo zullen de inwoners van het hellevuur ook niet sterven of uitgeroeid worden.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“En wat degenen betreft die ongelukkig zijn, zij bevinden zich in de hel. Voor hen is daarin gekreun en gesnik (als zij ademen). Eeuwig levend verblijven zij daarin, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer (anders) wil. Voorwaar, jouw Heer doet wat Hij wil.”
(vers: 11/106+107).

Het geheim van het verblijf van de helbewoners in het hellevuur en hun eeuwigheid daarin is: hun vasthoudendheid aan hun ellende en zonden. Daarom heeft Allaah hen voor wat zij gewild en gekozen hebben bestraft. En als zij vele honderden jaren leefden, zouden zij zich blijven vasthouden aan hun ongeloof, ongehoorzaamheid en koppigheid.

Sterker nog, als zij naar het wereldse leven terug zouden keren nadat zij in de hel hun bestraffing hebben ondergaan, en dat als werkelijkheid waar geen twijfel aan is meegemaakt hebben, dan zouden zij alsnog terugkeren naar hun zelfde toestand van ongeloof en zonden.

Allaah de Heilige heeft gezegd:

“En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de hel geplaatst worden en zij dan zeggen: “Werden wij maar teruggebracht, dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet loochenen en zouden wij tot de gelovigen behoren”. Zeker niet, er wordt voor hen zichtbaar wat zij vroeger plachten te verbergen. Als zij teruggebracht zouden worden, zouden zij weer herhalen wat hen verboden was en zij zijn zeker leugenaars.”
(vers: 6/27+28).


  1. “Laaien” betekent: opvlammend of heftig brandend. []
  2. “Kolven”, hiermee wordt bedoeld: vruchten. []
  3. Allaah de Heilige zegt: (in vers: 87/9-10) “Vermaan daarom, als de vermaning (hun) baat. Wie Allaah vreest zal zich laten vermanen..” De ellendige zal de vermaning (waarschuwing) vermijden. []
  4. Een “kookketel” is een grote koperen ketel waarin water gekookt wordt. []

Categorieën