Het goede doen en schulden kwijtschelden

De moslima en haar omgeving, Moslima | 0 comments

…Vooral voor zijn familie die tevens haar familie is. Zij zijn namelijk degenen die daar het meest recht op hebben. Ook voor degenen die het onder de zusters nodig hebben, want dat is één van de meest geweldige daden van aanbidding bij Allaah Geprezen en Verheven zij Hij. Dit laat toe de banden tussen de moslims te versterken en het zet hen ertoe aan om zo te handelen. Als je je in verband met schulden toegeeflijk opstelt tegenover mensen die het moeilijk hebben, is dit een manier om te ontkomen aan de bestraffingen van de Dag van de Opstanding.

De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:
“Al wie bij een gelovige één van de kwellingen van het leven verzacht, Allaah zal voor hem één van de kwellingen van de Dag van de Opstanding verzachten. En al wie de zaken gemakkelijker maakt voor degene die moeilijkheden heeft, Allaah zal het hem gemakkelijk maken in het aardse leven en in het Hiernamaals. En al wie (de gebreken van) een moslim bedekt, Allaah zal hem in het aardse leven en in het Hiernamaals bedekken. En Allaah helpt de dienaar zolang hij zijn broeder helpt.”1

Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei ook:

“Als het iemand plezier doet dat Allaah hem redt van de kwellingen op de Dag van de Opstanding, laat hem dan iemand in moeilijkheden helpen, of zijn schuld kwijtschelden.”2
 

Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei ook:

“Al wie uitstel geeft aan iemand in moeilijkheden of zijn schuld kwijtscheldt, Allaah zal hem met Zijn Schaduw bedekken.”3

Wie, beste moslimzuster, zou niet willen bedekt worden door de schaduw van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij op de Dag van de Opstanding, de dag waarop de zon net boven de dienaren zal staan, waarna ze zullen verdrinken in hun zweet?

Wie wil zichzelf niet redden van de kwellingen van die situatie en die verschrikkelijke gebeurtenis?


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim,  imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en imaam ibn Maadjah. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim en imaam ibn Maadjah. []

Categorieën