Het Gezin

Algemeen | 0 comments

Het gezin is één van de belangrijkste opvoedingsterreinen. Het is belangrijk dat de opvoeding vanuit het gezin gebeurt en dat is wat de opvoedingsstichtingen moeten trachten te verrichten.Waarom? Het gezin is namelijk de meest ideale en vertrouwelijke plek waar de meest duurzame opvoeding plaatsvind en waar dit continueert. Indien dat niet mogelijk is  dan is het doel om het zo dicht mogelijk bij de situatie en de sfeer van het gezin te verwezenlijken. Waarom? Het behoort tot één van de zaken die Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa heeft vastgelegd, namelijk hoe meer men zich in een vertrouwelijke omgeving bevindt des te meer verandering van slechte naar goede gewoontes ook verwezenlijkt wordt. Zolang dit niet aanwezig is zal het met de opvoeding en de vermaning mis gaan.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam geeft ook aan hoe groot de invloed is van het gezin, hij zegt namelijk: ”elk geboren kind wordt geboren met al fitrah (betekenis fitrah: de islaam), (en in een andere versie ”met de godsdienst”) echter zijn ouders maken van hem een Jood of een Christen of een zonaanbidder.”

Waarom zegt de profeet vrede zij met hem niet ”of een moslim”? Omdat iedereen als moslim wordt geboren. Als zijn ouders moslims zijn dan doen zij niks anders dan hem in zijn fitrah te behouden. Het feit dat de profeet sallallaaho 3alaihi wa sallam zegt dat de ouders hem christen, jood of een zonaanbidder maken betekent dat de mensen in de omgeving de grootste invloed hebben op het kind en op zijn 3aqeedah (geloofsleer). De geleerden maken duidelijk en adviseren om in dit land niet de kinderen bij een oppas te laten die niet-moslim is of een moslim is maar die de godsdienst verwaarloost.

De eersten die het kind opvoeden hebben de grootste invloed. Dit betekent dat de moeder en de vader in de eerste vijf à zes jaren de grootste verantwoordelijkheid hebben over het kind. In deze jaren wordt de 3aqeedah van het kind gevormd. Het is belangrijk dat het kind zoveel mogelijk beschermt wordt in deze tijd door over zijn zintuigen te waken, hem goede zaken mee te geven en een dusdanige opvoeding mee te geven om hem zichzelf te laten beschermen tegen slechtheid. De Islaam heeft een grote focus gelegd op het gezin en met name op deze jaren. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: ”leert jullie kinderen het gebed”. En in een andere versie: ”beveel de kinderen het gebed wanneer zij zeven jaar bereiken”. Dit betekent dat je hen het gebed moet leren en ook moet bevelen om het te verrichten. Hier moet dus een groot proces aan voorafgegaan zijn, namelijk het leren kennen van Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa, slechts Hem willen aanbidden, Zijn tevredenheid willen behalen, etc. Zijn gevoelens en de geloofsleer moeten in zijn hart worden gevormd waarmee hij daarna de wetsleer van Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa kan accepteren.

De Qur’aan is ook in verschillende fasen gekomen: de fase van Mekkah (de verzen van imaan) en de fase van Medienah (de verzen van ahkaam). Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa heeft de mens geschapen waarbij het gevoel en geloof worden gevormd. Dit zijn de eerste vijf à zes jaren, en hierna volgen jaren die afhankelijk zijn van de eerste jaren. Tenzij Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa iemand later terug leidt naar de  fitrah, de juiste godsdienst. Dit moeten wij weten om onze kinderen dicht bij ons te houden en hun de juiste geloofsleer te leren.

De Islaam schenkt veel aandacht aan de duurzaamheid van het gezin. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam maakt duidelijk dat degenen die met elkaar willen trouwen twee eigenschappen moeten nagaan: godsdienst en gedrag. Hij sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft het niet gehouden bij godsdienst, want het omgaan met elkaar heeft te maken met het gedrag. De eigenschappen van een persoon moeten passen bij die van de ander. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft ons geleerd hoe de man en de vrouw: met elkaar moeten omgaan, problemen moeten oplossen, elkaars rechten moeten geven en prioriteiten moeten stellen. Dit om orde in de maatschappij te houden. Dit allemaal laat ons zien dat dit terrein het belangrijkste terrein is voor opvoeding.

Waarom hebben wij dan deze stichting opgericht: omdat helaas in het belangrijkste terrein fouten gemaakt zijn en nog steeds worden gemaakt. Wij willen dit terrein rechtzetten middels vermaning, wijzen op verantwoordelijkheden, ouders leren hoe zij zichzelf en de kinderen moeten opvoeden. Hier is een heel proces nodig voor de ouders. Veel ouders denken: opvoeding kunnen we wel en dat doen we al goed zolang wij onze kinderen eten, drinken en de beste kleding geven. Hiermee hebben wij hen op de juiste wijze opgevoed. Heel vaak wijzen de ouders naar de buitenwereld als het slecht gaat met hun kinderen: de politie, niet islamitische instanties en scholen. Hier hebben ze groot ongelijk in, want zij hebben niet de basis gelegd of ze hebben deze op een verkeerde wijze gelegd. Waarom? Dit kan meerdere redenen hebben:
1) Omdat er geen aandacht wordt geschonken aan de inhoudelijke opvoeding
2) Omdat er andere, niet-islamitische zaken opgevoed worden aan de kinderen
3) Omdat er veel onrechtvaardigheid en labiliteit bestaat waardoor de kinderen verwaarloosd worden en/of dit gedrag overnemen van de ouders.

De ouders zijn de eersten en eigenlijk ook de enigen die verantwoordelijk zijn voor het falen van de opvoeding van hun kinderen. Ze hebben namelijk geen kennis en deze niet vergaard en denken dat ze hun kinderen kunnen opvoeden middels slaan. Er moet daarom een grote fase van bewustwording gebracht worden bij de ouders. En hier hoort de stichting een grote bijdrage aan te leveren door workshops te geven en de ouders te laten realiseren dat dit terrein enorm belangrijk is. Dit zijn allemaal zaken die wij moeten meenemen naar huis. Denk zelf na: ben ik juist bezig met de opvoeding?

Belangrijk voor getrouwde stellen en voor diegenen die willen trouwen: de opleiding ”Islamitische Gezinskunde”.

Dit is de terrein waar de grootste invloed is. Waarom? Er is vertrouwelijkheid, geborgenheid en een band tussen opvoeder en diegene die wordt opgevoed. Deze band is middels de fitrah (de natuurlijke aanleg). De ouder kan hierdoor een grote invloed hebben naar het kind toe. Hoe kan een ouder invloed hebben? Het kind krijgt als eerst te maken met zijn ouders. Daarom is dit het meest vertrouwelijke band. Het kind pikt veel van hen op, kopieert hen en imiteert hen. De grootste opslag doet het kind de eerste twee à drie jaar. De kinderen beginnen al snel te imiteren, bij sommigen al bij acht maanden. Wanneer de juiste sfeer heerst, zoals Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa dat wil, dan past het kind zich sneller aan. Dit is anders wanneer het kind iets ziet wat in strijd is met zijn fitrah. Wanneer zijn fitrah gebroken is dan is dit heel moeilijker terug te halen. Het kind wordt beïnvloed door imitatie en door wat de ouders hem toedienen: wat ze met hem bespreken, met elkaar bespreken en met zijn broers/zussen bespreken. Als je goed kijkt naar de geschiedenis dan was in het verleden het gezin het meest beschermde terrein. Zowel bij de moslims als bij de christenen en de joden. Toen de verderfzaaiers dit zagen hebben zij in naam van emancipatie, participatie, bevrijding van de vrouw, het recht van het kind en andere onzin het gezin kapot gemaakt. Heel veel maatschappijen zijn hierdoor labiel geworden. Als je om je heen kijkt dan zie je dit al direct en hoef je geen moeite te doen om een voorbeeld te nemen. Deze mensen hebben het over het recht van het kind, terwijl zij het belangrijkste recht van het kind ontnemen: het recht van opvoeding door zijn moeder. Daarna zie je ook dat de vrouw vreemd wordt aangekeken als zij thuis is. Er wordt dan gezegd: je bent je aan het isoleren van de maatschappij, je participeert niet. Alle weegschalen zijn omgekiept, want haar participatie en deelname van de maatschappij begint bij het huishouden en het opvoeden van de kinderen. Men heeft middels deze ideologie de vrouw bevrijd van eerlijkheid, schoonheid, schaamte en alles wat goed was. Het is daarom belangrijk dat wij onszelf waarschuwen en de anderen. Zij moeten wakker geschud worden en gaan realiseren waarin zij zich bevinden. Daarom is het belangrijk dat ze zich zoveel mogelijk ontwikkelen in kennis en iemaan.

Categorieën