Het elfde vraagstuk: de berechting van Quraysh bij de Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam over het verheffen van de Steen.

Sierah Annabawiyyah, Wetenschap | 0 comments

3alie radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “Toen zij de Steen op wilden heffen -Quraysh- betwistten zij erover, en zeiden vervolgens: “De eerste man die uit dit pad betreedt berecht tussen ons.” Voorwaar, de eerste die bij hen tevoorschijn kwam was de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, voorwaar, zij plaatsten het in een kleed, en verhief het alle stammen. De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam was toen een jongeman -vóór de zending-.” En in een andere versie zei hij: “Toen zei de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zagen binnentreden, zeiden zei: “De Vertrouwelijke is gearriveerd.”1


  1. Deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttabaraanie en imaam al-Hakim. []

Categorieën