Het eerste vraagstuk: Zijn geboorte salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

Sierah Annabawiyyah, Wetenschap | 0 comments


Het eerste vraagstuk: Zijn geboorte salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

Hij is, zonder enig geschil (onder de geleerden), geboren op maandag in Rabie3 al-Awwal. En de meesten onder hen zijn het erover eens dat het de nacht van de dertiende ervan is.

Khaliefah ibn al-Khayyaat zei: “En de overeenstemming daarover is dat hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in het jaar van de olifant geboren is.

Qays ibn Makhrumah ibn al-Muttalib ibn 3abd Manaaf radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “Ik en de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zijn geboren in het jaar van de olifant, voorwaar, wij zijn leeftijdsgenoten, we zijn geboren in dezelfde tijd.”1

Aboe Qataadah al-Ansaariey Moge Allaah behaagd met hem zijn heeft verhaald betreffende het vasten van de maandag, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Dat is de dag waarop ik geboren ben, en de dag waarop ik gezonden ben of waarop naar mij neergezonden is.”2

3abdu-llaah ibn 3abbaas Moge Allaah met beiden behaagd zijn  heeft verhaald, hij zei: “De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is geboren op de maandag en is gevraagd voor het profeetschap op de maandag, en is gestorven op de maandag, en is uit Mekkah naar al-Medienah als migrant vertrokken op de maandag, en is in al-Medienah aangekomen op de maandag, en heeft (al-Hadjar al-Aswad) de zwarte steen opgeheven op de maandag.”3

3abdu-llaah ibn 3abbaas en Djaabir ibn 3abdu-llaah Moge Allaah met allen behaagd zijn hebben verhaald, zij zeiden: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is geboren in het jaar van de olifant, op maandag, de dertiende van Rabie3 al-Awwal, en op die dag is hij naar de hemel geheven, en op die dag is hij geëmigreerd, en op die dag is hij gestorven.” En dat is wat bekend is onder de meeste geleerden, en Allaah Geprezen en Verheven zij Hij weet het het beste.4

3abdu-llaah ibn 3abbaas Moge Allaah met beiden behaagd zijn heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is geboren in het jaar van de olifant.”5


  1. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad, imaam a-Ttirmidhie en imaam ibn Ishaaq. []
  2. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim. []
  3. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad en imaam a-Ttabaraanie. []
  4. Deze hadieth is overgeleverd door imaam ibn abie Shaybah. []
  5. Deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttabaraanie, imaam al-Bayhaqie en imaam al-Bazzaar. []

Categorieën