Het doel van de schepping

De Basis, Tawhied de basis | 0 comments

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft dit alles geschapen om Hem te aanbidden. Hij heeft boodschappers en profeten gestuurd om ons duidelijk te maken op welke wijze wij Hem horen te aanbidden. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft met deze boodschappers en profeten ook een boodschap neergezonden. Deze boodschap was o.a. de bijbel, de tawraah, de zaboer en als laatste de Qur’aan. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft niet alleen maar boeken neergezonden, met deze boeken heeft Hij ook boodschappers gezonden die deze boeken uitleggen. Maar daar houdt het niet mee op, de boodschappers leggen de boeken uit, maar de mensen worden ook opgevoed; kortom Allaah heeft niet voor niets boodschappers gezonden met de opvoeding en boeken aan hen meegegeven, deze heeft Hij gezonden om duidelijk te maken dat de mensen niet zonder boeken en opvoeding kunnen. Allaah heeft daarmee duidelijk gemaakt dat de mensen niet zonder andere mensen kunnen die hen duidelijk maken wat de handleiding van Allaah is.

Allaah heeft ons geschapen om Hem te aanbidden, Hij zegt in Soerah Dhaariyaat:

“Vermaan, de vermaning zal de gelovigen baten. Ik heb de djinns en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.”

De boodschappers moeten ons er dus aan herinneren dat wij alleen geschapen zijn om Hem te aanbidden. Dit betekent dat Allaah ons als mensen met handen, voeten, verstand en gunsten om ons heen voor één doel heeft gemaakt. Dat doel is Hem te aanbidden om Zijn tevredenheid te verkrijgen. Dit betekent dat wanneer jij hetgeen jij aan gunsten hebt gekregen voor iets anders dan het doel waarvoor je geschapen bent inzet, dat je jezelf vernietigt.

Allaah’s tevredenheid

Dit betekent dat je alles in je leven moet inzetten voor één doel en dat je maar één zorg, één doel  moet hebben en dat is de tevredenheid van Allaah verkrijgen. Allaah zegt:

“Wa ridwaanie minnaAllaahie akbar, wa dhaalika hoewal fawzoe-l 3adhiem”.   at-Tauwbah 72

Dit gaat over als de dienaren het paradijs zijn binnengetreden  en hun gunsten hebben ontvangen. Allaah zal hen dan vragen;  ‘Wat wensen jullie nog meer?’ De dienaren zullen antwoorden: ‘Wat  kunnen wij nog meer wensen?’ (Zij zijn immers in het paradijs met de bijkomende gunsten!) Vervolgens zegt Allaah: Ik heb de tevredenheid voor jullie en dit is de grootste gunst.’

Wanneer je dit als doel en grootste en enige ambitie hebt, dan zul je je ook geen zorgen maken om het wereldse.

De weg  naar de tevredenheid van Allaah is een simpele formule. Deze formule is: 1+1 =2.
1: kennis vergaren + 1: het praktiseren van de kennis met de juiste intentie =

2: het verkrijgen van de tevredenheid van Allaah.

Als één van deze zaken mist, dan zal je niet de tevredenheid van Allaah verkrijgen.
Voorbeeld: Als je zegt dat je naar Parijs wil en je neemt de A6 richting Amsterdam, dan is dit niet de juiste weg. Men zal je voor gek verklaren omdat je de verkeerde weg neemt. Dit is ook zo m.b.t. Islaam. Men zegt dat ze naar het paradijs willen, maar volgen niet het juiste pad. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd:
“Al wie een weg neemt waarin hij op zoek gaat naar kennis, Allaah zal voor hem een weg vergemakkelijken richting het paradijs.” [al-Bukhaarie]
Deze hadieth bestaat uit twee delen:

–      In het eerste stuk verricht de dienaar de daad (kennis opdoen)

–      en de tweede helft bestaat uit wat de Heer doet (weg vergemakkelijken naar het paradijs).

Als je dus niet het pad neemt om kennis te vergaren, dan zal Allaah niet jouw weg vergemakkelijken. De weg van kennis is de weg van het paradijs en de weg van onwetendheid is de weg van het hellevuur. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Het vergaren van kennis is een verplichting voor elke moslim.”  [al-Bukhaarie] Waarom? Zodat hij hiermee ook zijn weg naar het paradijs weet.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft verder gezegd: “A-ddunyah mal3oena, mal3oenoen maa fieha, iela dhikrullaahi wa ma walaa, wa 3alimoe wa moeta3alima.” “Dit wereldse leven is vervloekt en alles wat zich daarin bevindt is vervloekt, behalve de gedenking van Allaah en hetgeen wat dat steunt en een leraar en een leerling.”
Wat betekent dunyah? Dit woord is afgeleid van het woord a-ddunu en dit is iets wat een laag niveau heeft. A-ddunyah betekent het lage.

Alles wat jij doet wat de gedenking van Allaah steunt is, buitengesteld van de vervloeking. Dit kan zijn in je rust, je werk etc., zolang het jou maar steunt in het gedenken van Allaah. Denk bij jezelf na, hoe zit het in mijn leven? Hoe heb ik tot nu toe geleefd, heb ik mijn gunsten (gezondheid, werk, energie, kennis etc.) ingezet om Allaah te aanbidden, om de gedenking van Allaah te steunen? Wanneer we merken dat we dat (gedeeltelijk) niet gedaan hebben, dan dienen wij onszelf recht te zetten. Allaah zegt:

“Beoog, middels hetgeen wat Allaah jou gegeven heeft, het laatste huis.”   Al-Qasas: 77

Hiermee herinnert Allaah ons aan het feit dat wij niet voor dit huis leven, maar voor het hiernamaals. Dat is jouw eerste en meest belangrijke plan dat jij moet maken.  En niet dat jouw gebed jouw werk dient, maar dat de aanbidding van Allaah vóór al het andere komt, en daarmee slaag je in het hiernamaals.

“En vergeet jouw aandeel niet van het wereldse (Wa laa tansaa nasiebaka minna-doenya)” Al-Qasas: 77

Voorbeeld: Als iemand een wasmachine koopt en iemand vraagt, ‘waarom koop jij dat?’ Dan is het duidelijk dat daarmee kleren worden gewassen, maar tegenwoordig geven wij op de vraag ‘waarom leef jij’ antwoorden zoals ‘om carriere te maken, voor mn kinderen etc.’. Dit is net alsof iemand zegt ik koop het (koelkast) om het als oven te gebruiken.  Onze daden komen niet overeenkomen met onze woorden. Je zegt een koelkast te kopen om te koelen, maar vervolgens ga je er in slapen.

Samenvattend: De moslim moet zijn hele leven alert zijn op het feit dat Allaah hem om 1 zaak heeft geschapen en dat is het zoeken naar de tevredenheid van Allaah middels de aanbidding. 

Categorieën