Deel 1: Het derde vraagstuk: hoe al-wahy tot de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam kwam

Deur 2: De profetische zending, Sierah Annabawiyyah, Wetenschap | 0 comments

3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa de vrouw van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft verhaald dat al-Haarith ibn Hishaam de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vroeg: “O Boodschapper van Allaah, hoe komt al-wahy tot jou?” De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Soms komt het als het gerinkel van de bel, en dat is de meest zware voor mij, vervolgens verlaat het mij terwijl ik bewust ben van hetgeen hij zei. En soms verschijnt de engel als een man en praat met mij, en ben ik bewust van hetgeen hij zegt.” 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa zei: “En ik zag hem over hem neerdalen op een zeer koude winterdag, waarna hij hem verliet, terwijl zweet van zijn voorhoofd afstroomde.”1


  1. Deze hadieth is overgeleverd door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []

Categorieën