Deel 2: Het derde vraagstuk: de verkondiging door de profeten van zijn komst salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, en hoe zijn begin was.

Deur 1 De gebeurtenissen voor de neerzending, Sierah Annabawiyyah, Wetenschap | 0 comments

Het derde vraagstuk: de verkondiging door de profeten van zijn komst salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, en hoe zijn begin was.

  1. Aboe Umaamah heeft verhaald, hij zei: «“Ik vroeg de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem: “O Profeet van Allaah, wat was het begin van uw zaak?” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem  zei: “De smeekbede van Ibraahiem en de verheuging van 3iesaa. Ook heeft mijn moeder licht (in haar droom) gezien waardoor de kastelen van a-Shaam verlicht werden.”»1
  1. Al-3irbaad ibn Saariyah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: «“Ik heb de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam horen zeggen: “Ik ben bij Allaah in de Moeder der boeken (het welbewaarde paneel) de verzegeling der profeten al toen Aadam als klei in de grond was, en daarvan zal ik jullie de uitleg geven: ik ben de smeekbede van Ibraahiem, en de verheuging van 3iesaa en de droom van mijn moeder waarin ze zag dat uit haar licht kwam dat de kastelen van a-Shaam heeft doen verlichten. En zo dromen alle moeders van de profeten Allaah’s gebeden en vrede zij met hen hetzelfde.”2

  1. Hasan, deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad, imaam a-Ttabaraanie, imaam al-Bayhaqie, imaam ibn Sa3d en imaam al-Haakim en is hasan verklaard door imaam al-Haythamie en imaam al-Albaanie. []
  2. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad, imaam a-Ttabaraanie, imaam al-Bayhaqie, imaam al-Bazzaar, en imaam al-Haakim. []

Categorieën