Het derde vraagstuk: de splijting van zijn borst en de snijding van het mes op zijn hart

Sierah Annabawiyyah, Wetenschap | 0 comments

Dit is reeds in de vorige hadieth genoemd.

3utbah ibn 3abdu-Ssulamie radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “Dat een man de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vroeg, hij zei: “Hoe was het begin van uw toestand, o Boodschapper van Allaah?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Mijn verzorgster kwam uit Banie Sa3d ibn Bakr. Voorwaar, ik vertrok met een zoon van haar, en met ons onze vee, zonder dat we voedsel meenamen. Voorwaar, ik zei (tegen mijn broer): “Ga en haal voedsel bij onze moeder vandaan.” Mijn broer vertrok, en ik bleef bij het vee achter. Vervolgens naderden twee witte vogels, alsof ze adelaars waren. Voorwaar, de ene zei tegen zijn vriend: “Is dat hem?” (De andere) zei: “Ja.” Vervolgens naderden zij haastig tot mij en namen zij mij mee en lieten zij mij op mijn rug liggen. Voorwaar, zij spleten mijn buik, vervolgens haalden zij mijn hart eruit, spleten het en haalden er twee bloedklonten uit. Vervolgens zei de ene tegen zijn vriend: “Breng mij sneeuwwater.” Vervolgens wasten zij daarmee mijn binnenste, vervolgens zei hij: “Breng mij hagelwater.” Vervolgens wasten zij daarmee mijn hart. Vervolgens zij hij tegen zijn vriend: “Naai het.” Hij naaide het en zegelde het met de zegel der profeetschap.

Vervolgens zei de ene tegen zijn vriend: “Zet hem aan de ene zijde (van de weegschaal) en duizend onder zijn gemeenschap op de (andere) zijde. Voorwaar, ik keek naar die duizend boven mij en was bang dat sommigen van hen op mij vielen, vervolgens zei hij: “Zou zijn gehele gemeenschap met hem gewogen worden, dan zou hij meer wegen.” Vervolgens vertrokken zij en verlieten ze mij.

Ik had veel angst. Vervolgens vertrok ik naar mijn moeder, en vertelde haar hetgeen ik meegemaakt heb. Voorwaar, zij vreesde dat ik getroffen was door een djinn, en zei: “Ik zoek voor jou toevlucht bij Allaah.” Zij vertrok op één van haar rijdieren. Ze tilde mij op en liet me op de bagage zitten en stapte achter mij op, totdat we bij mijn moeder aankwamen. Vervolgens zei zij: “Ik heb mijn verantwoordelijkheid en belofte volbracht.” En zij vertelde haar hetgeen ik meegemaakt had, maar dat beangstigde haar niet, en zei tegen mij: “Ik zag dat uit mij licht kwam dat de kastelen van a-Shaam heeft doen verlichten.”1

In de hadieth van Anas ibn Maalik radiya-llaahu 3anhu is dit in een beknoptere versie overgeleverd, hij radiya-llaahu 3anhu zei: “Voorzeker, Djibriel is naar de Boodschapper van Allaah gekomen, terwijl hij met de kinderen speelde. Voorwaar, hij nam hem, liet hem liggen, spleet zijn borst, haalde zijn hart eruit en haalde daaruit een bloedklont, vervolgens zei hij: “ Dit is het aandeel van de shaytaan bij jou. Vervolgens waste hij het in een gouden emmer met Zamzamwater, en voegde hij het bijeen. Vervolgens zette hij het terug op zijn plaats, waarop de kinderen rennend naar zijn moeder gingen, en zeiden: “Voorzeker Muhammed is gedood.” Vervolgens troffen zij hem aan terwijl hij van kleur veranderd was.”

Anas radiya-llaahu 3anhu zei: “En ik zag de spoor van de naald in zijn borst.”2

Zo is de gebeurtenis van de splijting van zijn borst nogmaals gebeurd in de reis van de Hemelvaart. De details ervan zullen dan in-shaa’-Allaah behandeld worden. Tevens is het ook gebeurd toen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam tien jaar en een paar maanden oud was.


  1. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad, imaam al-Haakim, imaam a-Ttabaraanie en imaam a-Ddaarimie. []
  2. Deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim, imaam Ahmad, imaam al-Haakim, imaam al-Bayhaqie en imaam a-Ddaarimie. []

Categorieën