Het belang en verhevenheid van Tawhied

De Basis, Tawhied de basis | 0 comments

1 – Tawhied is de belangrijkste zuil van de Islaam.

Het is het meest belangrijke, omdat als deze zuil vergaat je niets hebt aan de rest van de zuilen.Alles is gebaseerd op ‘Laa ilaaha illa-llaah’. Daarom heeft de profeet het volgende tegen Mu3aad ibn Jabal gezegd toen hij hem naar Jemen stuurde voor de da3wah: ” (…) het eerste waar je hen naar dient uit te nodigen is het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.”1

Niet-moslims hebben er niets aan als je hen in de eerste instantie oproept naar het vijf keer per dag bidden, de besnijdenis, de hijaab of het stoppen met het consumeren van alcohol. Je maakt hiermee een berg voor hen omdat de basis voor het verrichten van of stoppen met die daden nog niet bij hem aanwezig is. De basis: ‘Laa ilaaha illa-llaah’, is nog niet eens aanwezig bij hem. Laat staan dat hij de andere zaken zal accepteren. De profeet heeft dertien jaar lang in Mekka opgeroepen naar ‘Laa ilaaha illa-llaah’, pas in Medina kwamen de andere zaken erbij. Dus we moeten alles zijn plek geven. Wanneer wij onszelf willen vermanen dan vermanen wij onszelf met ‘Laa ilaaha illa-llaah’. Hoe? Zoals door het bewust omgaan met de Namen van Allaah en bewust het geloof op te wekken en te weten dat Allaah degene is die wij moeten aanbidden. Bewust zijn van het feit dat wij geschapen zijn om Allaah te aanbidden en als wij onszelf voor iets anders zullen gebruiken, dan zullen wij onszelf vernietigen. Het is niet hard om te zeggen dat een ieder die een ander doel heeft dan het aanbidden van Allaah – en daarmee Zijn Tevredenheid te bereiken – zichzelf zal vernietigen. Het is pas hard als jij jezelf daadwerkelijk vernietigt. Dus wil je de mensen oproepen tot Allaah? Behandel dan eerst de tawhied met hen.

Wanneer iemand de Islaam binnentreedt, dan verandert hij tot een ander persoon. De ziel van de mens veranderd tot een ander persoon. Ik heb dit meegemaakt bij één van de zusterdagen. Een zuster zei dat voordat zij moslim werd zich zorgen maakte over hoe zij zich zou moeten kleden als ze zou bekeren. Wij zeiden tegen haar: “maak je geen zorgen over de kleding, maak je alleen zorgen dat je uit de hel gered wordt.” Na het uitspreken van de shahaada zei ze: “ik wil de hijaab gaan dragen!” Dit kwam omdat ze op dat moment accepteert dat ze een dienares van Allaah is en Hem gehoorzaamt. Daarom is tawhied het allerbelangrijkste.

Zie je jezelf verzwakken? Dan moet je de tawhied oppakken! Denk aan het voorbeeld van de auto. Wanneer de motor vervuild is, dan moeten de filters vervangen worden. Precies hetzelfde moeten wij doen, wij dienen ons hart (de motor) te reinigen met ‘Laa ilaaha illa-llaah’ en met imaan. Dus tawhied is daarom de allerbelangrijkste zuil van Islaam en het is heteerste wat verplicht is van de handelingen. De eerste verplichting van de mensen is kennis hebben over tawhied; de zaak waarvoor zij geschapen zijn. Kun je zonder kennis handelen? Nee! Allaah zegt:

“Weet daarom dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allaah”       Mohammed 19

Allaah heeft een procedure, stappenplan voor het leven van de mens opgesteld. De eerste stap is: vergaar kennis over dat er geen God is waard aanbeden te worden dan Allaah. De tweede stap is: vraag Allaah om vergeving voor jouw zonde. Wat is de grootste zonde? Shirk. Als je vergeving vraagt voor jouw grootste zonde, kom je de Islaam binnen. Dus je kan sowieso de Islaam niet binnentreden voordat je kennis hebt van de tawhied.

2 – Tawhied is het allerbelangrijkste wat er is en behoort tot de eerste verplichte handelingen.

Tawhied komt voor alle daden en komt voor alle andere belangrijke zaken die zijn geopenbaard. Het is ook het eerste waarnaar uitgenodigd dient te worden. De Profeet rzei tegen Moe3aadh toen hij hem stuurde naar Jemen: “Je zult komen bij een volk dat behoort tot de mensen van het Boek: het eerste waar je hen naar dient uit te nodigen is het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.” En in een andere overlevering: “Totdat zij Allah één maken.”2

3 – De daden van aanbidding worden niet geaccepteerd, behalve als Tawhied aanwezig is.

Er is hier sprake van een Shart Sihhah (voorwaarde voor acceptatie van de daad): een basisvereiste die aanwezig dient te zijn alvorens de daden van aanbidding. Daden van aanbidding worden geen daden van aanbidding genoemd zolang Tawhied niet aanwezig, zoals er geen sprake is van het gebed, behalve indien er sprake is van reinheid. Als Shirk binnensluipt in de daden van aanbidding dan raken deze daden ongeldig, zoals de reinheid ongeldig wordt bij het voordoen van een Hadath(letterlijk een gebeurtenis die zich voordoet waardoor men de rituele wassing verliest), zo veranderen de daden, indien er geen sprake is van Tawhied, in Shirk. Dit heeft als gevolg dat de daden verdorven raken en teniet worden gedaan. De pleger hiervan zal hierdoor voor eeuwig in het Vuur verblijven. Daden van aanbidding worden dus alleen geaccepteerd als er sprake is van tawhied. Tawhied is een voorwaarde voor aanbidding. Waar bevindt zich die tawhied in? De tawhied hoort op dat moment in de intentie verwezenlijkt te worden. Dat betekent dat jouw intentie voor die aanbidding alleen maar uitgericht wordt naar Allaah. Wanneer dat niet gedaan wordt dan is die aanbidding niet geaccepteerd. Dat is het verschil tussen de aanbiddingen en de algemene daden. Eten is een algemene daad; je bent niet bevolen om te eten op een bepaalde tijd of een bepaald gerecht te eten. Daarin hebben wij flexibiliteit om te eten wat wij willen binnen de halaal zaken. Maar de aanbiddingen zijn daden die expliciet bevolen zijn door Allaah. Dus het gebed is bevolen door Allaah, het vasten en het verrichten van da3wah is een aanbidding die Allaah bevolen heeft. Het is geen algemene daad die wij dagelijks verrichten (zoals eten). Daarom wordt er in islaam gezegd: “Alle aanbiddingen zijn verboden totdat Allaah deze beveelt.” Je mag Allaah dus niet aanbidden behalve als Allaah dat beveelt en je dient de aanbidding dan ook te verrichten op de wijze die Allaah beveelt. Je kan niet zeggen “ik ga even dansen om Allaah te aanbidden.” Allaah heeft ons niet bevolen om hem via dans te aanbidden, dus is het absoluut verboden. Wij weten niet hoe wij Hem moeten aanbidden totdat Hij ons dat verteld. Dus alle aanbiddingen zijn verboden behalve wanneer Allaah ons dat beveelt en op de wijze waarop Hij dat beveelt.

Andersom is de stelregel: “Alle algemene handelingen zijn toegestaan, behalve als Allaah deze zaak verbiedt.” Bij de algemene daden – eten, drinken, huwen – is het niet een verplichting om dit omwille van Allaah te doen. Veel moslims eten om hun lusten te bevredigen, daarmee treden zij niet buiten Islaam. Kun je zeggen die daad is geaccepteerd of niet geaccepteerd? Nee, want het gaat bij het verrichten van algemene handelingen niet om acceptatie. Echter is het zo dat wanneer men zijn gehele gebed voor de mens doet, hij daarmee de Islaam kan buitentreden. De aanbidding is namelijk een vorm van daad die alleen maar geuit mag worden naar Allaah. Dat is ook waarom wij tawhied al-oeloehiyyah hebben behandeld. Dit wordt ook tawhied al3ibada (eenheid in aanbidding) genoemd. Daarom is het zo wanneer jouw intentie in gebed, het vasten of wat voor aanbidding niet alleen voor Allaah is, dan wordt die aanbidding niet geaccepteerd. Dat is namelijk de tawhied die een voorwaarde is voor elke aanbidding, zoals in het boek staat. Kort samengevat: Wanneer je bijv. jouw intentie voor iemand anders dan Allaah uitricht, wordt het dan geaccepteerd? Het antwoord is: nee. Het is dus belangrijk dat wij tawhied kennen en ook praktiseren in ons leven zodat onze aanbiddingen geaccepteerd worden. Anders zijn we ons hele leven aan het aanbidden zonder acceptatie, dat is niet alleen jammer maar ook een verlies want het mondt uit in het hellevuur.

4 – Tawhied is een reden tot veiligheid en leiding in het wereldse leven en in het Hiernamaals.

Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Degenen die geloven en hun geloof niet bekleden met onrecht: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.” al-An3aam 82

Met onrecht wordt hier Shirk bedoeld, zoals de Profeet dit duidelijk maakte.[2] Ibn Kathier, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn zei: “Oftewel, zij zijn degenen die hun daden van aanbidding met toewijding voor Allah alleen verrichten, zonder hem deelgenoten toe te kennen. Zij zijn degenen die veiligheid toekomt op de Dag van de Opstanding en zij zijn de (recht)geleide mensen in dit leven en in het Hiernamaals.”
Wie met de complete Tawhied komt zal complete veiligheid toekomen, complete leiding krijgen en zal het Paradijs binnentreden zonder gestraft te worden. Shirk is het grootste onrecht en Tawhied is de grootste rechtvaardigheid

We zien dat hoe meer wij bewust zijn van tawhied, dat we meer veiligheid, meer orde, meer stabiliteit en meer rust hebben dan wanneer we ons daar niet mee bezig houden. Waarom zegt Allaah: “Degenen die (…) de rechtgeleiden.”? Allaah spreekt hier nauwkeurige woorden uit die onmogelijk te vertalen zijn.“En hun geloof niet bekleden met onrecht”: aan hen behoort veiligheid toe en zij zijn de rechtgeleiden. Toen dit vers was neergezonden kwamen de metgezellen angstig naar de profeet toe en zeiden: “wie onder ons begaat geen onrechtvaardigheid? Want een zonde is ook onrecht tegenover jezelf?” De profeet zei: “Het is niet wat jullie uitgelegd hebben, hiermee wordt shirk bedoeld. Hebben jullie niet gehoord wat Allaah ten monde van Loqmaan zei: “Shirk is een geweldige onrechtvaardigheid.” Shirk is een grotere onrechtvaardigheid dan wat dan ook. Wanneer shirk wordt uitgesproken in jouw aanwezigheid, dan hoor je dit meer te afschuwen dan een verkrachting. Wanneer men zegt dat Jezus zoon van God is, dan moet jouw hart dat volledig verafschuwen. Het betekent niet dat je die persoon op zijn hoofd moet slaan. Je moet bij jezelf nagaan of zo’n walgelijke uitspraak iets met je hart doet en als het jou niks doet dien jij je hart te controleren. Als iemand naar je toekomt en zegt: “Allaah bestaat niet”, dan moet je deze uitspraak verafschuwen. Uiteindelijk dien je die mensen op te roepen naar tawhied, maar de daad en uitspraak van shirk dien je wel te verafschuwen. Shirk is immers de grootste onrechtvaardigheid die er bestaat. Dat betekent dat men naargelang zijn rechtvaardigheid hij veiligheid zal ondervinden. Dat staat in het eerdergenoemde vers; het stelt een formule op. Naargelang de rechtvaardigheid maak jij veiligheid mee. Veiligheid bestaat uit twee zaken: 1 gevoel en 2 werkelijkheid. Het gevoel is soms nog erger dan de werkelijkheid, want wanneer men zich niet veilig voelt is men onrustig en ongelukkig. Het gevoel van veiligheid kun je onmogelijk bereiken zonder tawhied. Die veiligheid krijg je wanneer je in ‘Laa ilaaha illa-llaah’ gelooft. Zonder te geloven in ‘Laa ilaaha illa-llaah’ zul je onmogelijk veiligheid voelen. Met ‘Laa ilaaha illa-llaah’ zul je ook in het graf veiligheid ervaren wanneer de twee engelen jou de drie vragen zullen stellen. Je zal dan makkelijk kunnen antwoorden met alle rust en veiligheid. Degene die niet geloofde zal zeggen “ik weet het niet” en dan maak je onveiligheid mee.

Veiligheid in het wereldse, hiernamaals en zowel lichamelijk als geestelijk zal je nooit meemaken totdat je in Allaah gelooft. Zelf als een gezin niet opgebouwd is omwille van Allaah zul jij je niet veilig voelen. De echtgenoten zullen elkaar iedere keer controleren, de ouders zullen de kinderen controleren, omdat er geen 100% vertrouwen is. Daarboven is het zo dat wanneer er problemen zijn ieder zijn eigen front bemant en dan vijanden van elkaar worden en alles naar zich toe trekken om hun ‘recht’ te behalen. Dus in een huwelijk dat niet op ‘Laa ilaaha illa-llaah’ is gebaseerd zul je de veiligheid niet ondervinden en volledig aan je kinderen kunnen bieden. Tawhied zorgt ervoor dat je een goede band hebt met je echtgenoot, altijd op de juiste wijze problemen kan oplossen en op de juiste wijze elkaar kan adviseren. Wanneer je weet dat jouw man van Allaah houdt, vreest, de gebeden op tijd verricht, dan hoef je niet te vrezen dat hij naar andere vrouwen kijkt. Als hij dat toch wel zou doen, zou je hem alsnog op de juiste wijze kunnen corrigeren. Wanneer de vrouw Allaah vreest dan zal zij waken over alles. Wanneer de ouders Allaah vrezen zullen zij hun kind de beste opvoeding bieden waarbij zij het hart van hun kind zullen linken aan Allaah. Het kind zal dan Allaah vrezen en de zondes nalaten. Niet omdat hij zijn ouders vreest, maar omdat hij Allaah vreest. Het kind zal rechtschapen zijn en als nakomeling een doe3aa voor zijn ouders doen. Tawhied geeft jou dus veiligheid en is een heel belangrijke zaak. Tawhied is dat je weet dat je één doel hebt, dat je alleen Allaah vreest en dan heb je veiligheid in je hart. Naargelang de tevredenheid van Allaah naargelang je de veiligheid krijgt én ervaart.

Ibn kathier zei: “Wanneer je Allaah aanbidt en Hem tevreden wil maken dan maakt het niet uit of de koning binnenkomt of jouw vader. Je weet dan dat Allaah naar je kijkt en je omwille van Hem je zal gedragen.” Een ander gevoel van veiligheid is dat je weet dat je gewaardeerd wordt, want je zoekt de waardering van Allaah en niet van de mensen. Dit veranderd wanneer je een andere intentie hebt. Wanneer je voelt dat je niet gewaardeerd wordt door de mensen, keer dan terug naar je intentie en stel hem bij. Als je Allaah wil aanbidden, zal Hij jou alleen leiden tot de waarheid. Wanneer in jouw intentie iets anders dan zuiverheid is, dan wordt je tot iets anders geleid. Allaah zegt in het laatste vers van surah al 3Ankaboet:

“En degenen die op Onze weg strijden, Wij zullen hen leiden tot Onze wegen.”

Wil je de waarheid volgen? Dan zal je het uiteindelijk krijgen. Want Allaah is Degene die de waarheid geeft. In heel surah al 3Ankaboet heeft Allaah het over verschillende beproevingen die men kan meemaken. In vers 2 & 3 zegt Hij:

“Denken de mensen dat zij met rust worden gelaten als zij zeggen wij geloven zonder dat zij zullen worden beproefd? Wij beproefden degenen die vóór hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.”

Dus elk persoon die zegt: “ik ben gelovig!” zal zeker beproefd worden. Om deze reden ging één van de eerste lessen  over de shaytaan die ons misleidt (zie het artikel: het vergaren van kennis). Dit is een onderdeel van de beproeving. Aan het einde van de beproeving zal blijken welke uitspraak van wie waar was. En degene met een zuivere intentie zal slagen voor de beproeving en door Allaah geleid worden. Dus het enige wat jij moet doen is het zuiveren van jouw intentie en doen waartoe jij in staat bent met betrekking tot de aanbiddingen (natuurlijk sowieso de verplichte aanbiddingen).


  1. Bukhaari & Muslim. []
  2. Bukhaari & Muslim. []

Categorieën