Het behouden van de kuisheid

Moslima | 0 comments

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en Zijn edele Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem willen dat je gedurende die periode een kuise vrouw bent, ver weg van elke aanwakkering van verlangens en elke slechte vriendschap, en dat je je vastklampt aan de islamitische ethiek en de weg van de vrome voorgangers.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van hun man), zoals Allaah ook waakt.”
a-Nnisaa’ 34

De deugd is de deugd van de godsdienst en van het gedrag. De gehoorzaamheid is de gehoorzaamheid aan Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem. De bescherming tijdens de afwezigheid betekent dat je jouw geslacht beschermt, dat je je vastklampt aan je kuisheid, je houdt aan de grenzen van Allaah en aan Zijn bevelen, je ver weg houdt van de zaken die Hij verboden heeft en dat je je vasthoudt aan de Sunnah van de Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem.

De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“Wie op zoek gaat naar kuisheid, Allaah zal het hem geven, en wie op zoek gaat naar voldoening, Allaah zal het hem geven.”1

Kuisheid bewijst de eerbaarheid en de reinheid van de moslimvrouw. Wees niet verdrietig als een huwelijk op zich laat wachten, dit zal zeker goed zijn voor iets als Allaah het wil. Het kan zijn dat Allaah Geprezen en Verheven zij Hij je dan een deugdzame man geeft die je zal helpen in je godsdienst en je leven. Als je te overhaast trouwt, kan het echter zijn dat je er enkel ongelukkig en bitter van wordt.


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim, imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en imaam a-Nnasaa’ie. []

Categorieën